777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Nové podmínky pro oddlužení jsou tady!

Od soboty 1. 6. platí novela insolvenčního zákona a přináší s sebou spoustu změn nejen pro dlužníky. 

Přípravám na novelu jsme věnovali spoustu času a rádi bychom se o novinky podělili také s vámi. Jaké změny novela přináší a nač je třeba se připravit?

Podmínky pro povolení oddlužení

Novela již neobsahuje 30% podmínku uspokojení věřitelů, nicméně dlužník musí po dobu 5 let, tedy po celou dobu oddlužení, vynaložit k uspokojení pohledávek svých věřitelů maximální úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat. Po celou dobu se musí chovat korektně a plnit své povinnosti (pracovat a o práci usilovat, zpeněžit dědictví či dar a použít jako mimořádné příjmy, předkládat přehled o příjmech 2x ročně, nezatajovat žádný ze svých příjmů, nezvýhodňovat věřitele, nepřijímat nové závazky).

Podmínkou pro povolení oddlužení je schopnost dlužníka v průběhu oddlužení uhradit tzv. „superprioritní pohledávky“. Mezi ty se řadí:

1. Hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, resp. měsíční záloha na ně.

Dlužník musí být po celou dobu oddlužení schopen hradit svým věřitelům minimálně stejnou částku jako insolvenčnímu správci. Odměna insolvenčního správce včetně náhrady výdajů činí měsíčně 1 089 Kč při oddlužení jednotlivce, 1 634 Kč při společném oddlužení manželů.

2. Odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení

Odměna za sepis činí dle insolvenčního zákona u jednotlivce 4 840 Kč a 7 260 Kč při společném návrhu manželů. Jednotlivec tedy musí hradit minimální měsíční splátku ve výši 2 178 Kč, manželé splátku ve výši 3 268 Kč (dvojnásobek odměny insolvenčního správce) a zároveň musí splátky v oddlužení pokrýt odměnu za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení. Za 5 let trvání oddlužení jednotlivec uhradí minimálně celkem 135 520 Kč ( 1 089 Kč x 2 x 60 + 4 840 Kč.), manželé 203 340 Kč (1 634 Kč x 2 x 60 + 7 260 Kč).

3. Běžné výživné

Jedná se o výživné stanovené rozsudkem nebo dohodou rodičů schválenou soudem. V této podmínce není zahrnuto dlužné výživné, počítá se s tím, kolik má dlužník aktuálně platit. V případě, že je dlužníkovi stanovena povinnost hradit výživné, je pro trvání oddlužení nezbytné, aby byl schopen hradit splátky v oddlužení ve výši rovnající se součtu dvojnásobku odměny insolvenčního správce a výživného. V případě jednotlivce, který má povinnost hradit výživné ve výši 3 000 Kč bude požadovaná minimální splátka 2 178 Kč + 3 000 Kč, celkem tedy 5 178 Kč.

Důvody pro zamítnutí Návrhu na povolení oddlužení

Důvodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení může být nejen neschopnost dlužníka uhradit povinnou minimální měsíční splátku (superprioritní pohledávky), ale také následující okolnosti:

 • Dlužník podáním Návrhu sleduje nepoctivý záměr – pokud není dlužníkovi povoleno oddlužení z důvodu nepoctivého záměru (převod majetku na třetí osobu, nezodpovědný přístup vůči věřitelům, zadlužování na poslední chvíli), nemůže o oddlužení požádat znovu po dobu dalších 5 let.
 • Lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.
 • Oddlužení nebude mít dlužník povoleno v případě, pokud již oddlužením úspěšně prošel a získal osvobození před méně než 10 lety (Tzn., znovu může oddlužení využít až po 10 letech).
 • Nově bude dlužník omezen v případě opětovného podávání návrhu k soudu. Pokud návrh k soudu podá a následně vezme zpět, nový návrh bude moci podat nejdříve za 3 měsíce. Důvodem je současné zneužívání a opětovné podávání návrhů stále dokola, aby se dlužníci vyhnuli exekucím. Pokud návrh podá dříve, soud jej automaticky zamítne.

Způsoby oddlužení

Od 1. 6. 2019 jsou možné dva způsoby oddlužení. Zpeněžení majetkové podstaty nebo plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Nově se již vždy prodává majetek dlužníka (auta, elektronika, chaty). Dlužník nebude povinen vydat ke zpeněžení pouze své obydlí, ledaže jeho hodnota přesahuje hodnotu určenou násobkem částky na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti. (částka na zajištění bydlení – vyhláška MS)

Jak být úspěšně oddlužen a získat osvobození od soudu?

Dlužník bude mít tři varianty, jak osvobození získat. Za 3 roky splatí 60 % dluhů, nebo za 5 let splatí 30 % dluhů, nebo verdikt o osvobození vydá po 5 letech soud podle zprávy insolvenčního správce. Správce bude soudu referovat, zda dlužník po celou dobu oddlužení plnil vše, co měl (zda vynaložil maximální úsilí k uspokojení věřitelů, nevzal si další dluhy, pravidelně jej informoval o změnách a důležitých skutečnostech, choval se slušně a čestně, nic nezatajil, vše přiznal, atd.). A soud podle toho rozhodne, zda osvobození dlužníkovi přizná.

Vložte svou budoucnost do rukou profesionálů, kteří s vámi budou po celou dobu oddlužení

Pokud se rozhodnete pro oddlužení, buďte obezřetní. Jedná se o složitou záležitost a pro zpracování návrhu na povolení oddlužení doporučujeme využít zkušeného odborníka. Také je velice důležité, abyste jej měli po boku i nadále. Za pár dní, měsíců či let může nastat jakýkoliv problém a nebudete se mít na koho obrátit. Co se může stát a s čím budete potřebovat pomoci? Přijdete o práci nebo ji změníte, narodí se vám dítě či v horším případě umře blízká osoba a vy něco zdědíte. Soud po vás bude požadovat všechny skutečnosti doložit. Jak budete postupovat? Kdo vám poradí? Za našich 10 let zkušeností s insolvencemi víme, že se s vámi již nikdo bavit nebude. A to je velmi smutné!

Naše advokátní kancelář je s našimi klienty po celou dobu oddlužení! Kdykoliv se na nás mohou obrátit a je to pro ně velice důležité. Nikdy na to nejsou sami.

Rádi byste se dozvěděli, jak to bude s vaším případným oddlužením? Zeptejte se na to, co vás zajímá! https://abivia.cz/poradci/. Držíme palce!   

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Pomohli jsme 15 554 lidem z dluhů ve výši 14 309 178 776 Kč.

Kalkulátor oddlužení

 • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
 • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky

  • V březnu se začaly vyplácet vratky na daních a daňové bonusy. Co si dlužník v insolvenci nebo exekuci může ponechat?
  • Sleva na dani a vrácení daně v insolvenci a exekuci 2023 (za rok 2022)

   V březnu 2023 začíná finanční úřad vyplácet první vrácené daně za uplynulý rok 2022. Jaké jsou přesné termíny podání daňového přiznání a vyplácení přeplatků na dani? Vrací finanční úřad přeplatek automaticky? Může si dlužník v insolvenci nebo exekuci vyplacenou vratku daně ponechat? Je to stejně i s daňovým bonusem (slevou na dani)? A věděli jste, že letos jde poprvé uplatnit […]

  • Michael N. - oddlužení podnikatelů, Martina Prudilová
  • Příběh klienta Michaela N. – dluhy z podnikání

   Publikováno: 28. 2. 2023 Všechno to začalo, když mi nevycházelo podnikání v pohostinství podle představ. Nevěděl jsem, jak řešit dluhy z podnikání, zda i jako OSVČ můžu do oddlužení. Má situace ovšem vyžadovala radikální řešení, proto jsem se po konzultaci s insolvenční specialistkou Ing. Martinou Prudilovou z webového portálu Abivia.cz rozhodl vyhlásit insolvenci neboli osobní bankrot. Díky paní Prudilové, která mi pomohla sepsat […]