Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Blíží se konec zadlužování nezletilých? Sněmovna řekla ano

Publikováno: 11. 3. 2021

V pátek 5. března 2021 schválila Poslanecká sněmovna návrh novely občanského zákoníku, která by měla zamezit zadlužování nezletilých osob.

Změní se i vymáhání peněžitých dluhů, které bude u nezletilých nově možné vymáhat jen do výše majetku, který vlastnili v době nabytí zletilosti. Vyloučí se tím předlužování nezletilých osob. Novela by měla být účinná od 1. 7. 2021.

Ochrana nezletilých osob proti předlužení a smluvním pokutám

Novelu nyní bude posuzovat Senát. Cílem úprav občanského zákoníku a dalších zákonů je zamezit tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy a aby tyto dluhy po nich byly vymáhány v rozsahu překračujícím jejich aktuální majetek. Mladiství by se pak nedostávali do zbytečné insolvence.

Kdo bude chráněn?

konce zadlužování mladistvíchChráněny budou všechny nezletilé osoby, které nenabyly svéprávnosti. A dále osoby, které do 1. 7. 2021 nedovrší 21 let věku. Vůči těmto osobám nebudou moci věřitelé úspěšně vyžadovat splnění peněžitého dluhu v rozsahu přesahujícím hodnotu majetku těchto osob, který vlastnily v době nabytí svéprávnosti.

Novela dále rozšiřuje ochranu nezletilých i proti smluvním pokutám. Nově budou smluvní pokuty, ke kterým se nezletilé osoby smluvně zaváží, absolutně neplatné. Smyslem je chránit nezletilé osoby bez svéprávnosti před rizikem vyplývajícím ze smluvních pokut, kterým tyto osoby nerozumí.

Věřitelé si nemusejí zoufat

Ač to vypadá, že práva věřitelů budou ohrožena, není tomu tak. Novela spolu s ochranou nezletilých zavádí i ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého. Toto se bude týkat všech jednání, ke kterým dal zákonný zástupce souhlas nebo které za nezletilého učinil.

Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Dítě ale bude odpovědné za vzniklou škodu v případech, kdy škodu způsobilo v rámci jednání majícího povahu úmyslného trestného činu nebo v případech, kdy to dovolí jeho majetkové poměry.

Změny v doručování písemností a v pořadí plnění spotřebitelských dluhů

Významné jsou i změny v doručování písemností. Nově má být vždy doručována písemnost nezletilé osobě starší 15 let, i když za ni jedná zákonný zástupce. Tím se má zajistit informovanost nezletilé osoby o jednání zákonného zástupce, které se jí bezprostředně týká.

Změna v pořadí plnění

Důležitá je i změna v pořadí plnění spotřebitelských dluhů v prodlení. Oproti současnému stavu se nejprve budou splácet náklady spojené s vymáháním pohledávky, následně jistina dluhu, pak úroky a nakonec úroky z prodlení. Tato změna má zajistit, aby nerostlo další zadlužování dlužníka. K tomu často dochází pro to, že úroky mají nyní ve splácení přednost před jistinou. V praxi tak často dlužník není schopen pro placení úroků uhradit jistinu a dochází k jeho dalšímu zadlužování.

Jak postupovat v případě insolvence? 

V případě, že není povinný schopen splácet své dluhy a dostát svým závazků, dostává se do insolvence, tedy platební neschopnosti. Možností, jak své dluhy a exekuce vyřešit, může být oddlužení.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.