Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Jak se ochránit před zděděním dluhů

platební kartyDědic má možnost ochránit se před zděděnými dluhy třemi způsoby. Může dědický podíl v zákonem stanovené lhůtě odmítnout, uplatnit tzv. výhradu soupisu pozůstalosti nebo se dědického práva zříci. Díky těmto možnostem si dědic zajistí, že nebude muset hradit za zemřelého dlužníka žádný dluh.

Odmítnutí dědictví v zákonem stanovené lhůtě

Odmítnutí dědictví je obecně užívaným institutem ochrany před předluženým dědictvím. Dědic se tímto výslovně zříká veškerých nároků na svůj podíl a od odmítnutí dědictví se na něj hledí, jako by dědicem nikdy nebyl. V tomto případě je nutno dědický podíl odmítnout v zákonem stanovené lhůtě.

Odmítnutí vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu nebo notáři, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu dědictví odmítnout, včetně následků odmítnutí. Odmítnutí dědictví nesmí být částečné nebo podmíněné, jinak se k němu nepřihlíží. Dědic tak nemůže z dědictví odmítnout pouze dluhy. Pokud dědic ve stanovené lhůtě dědictví řádně neodmítne, jeho právo dědictví odmítnout zcela zaniká.

Příklad: Pan Radim měl dluhy a zemřel. První syn pana Radima se bojí, že zdědí více dluhů, než o kterých ví. Ví, že jeho otec neměl mnoho majetku. Proto ve lhůtě stanovené soudem svůj dědický podíl písemně odmítne. Jeho dědický podíl připadne poměrně na ostatní dědice (další dva syny). Nezdědí ani majetek, ani žádné dluhy.

Výhrada soupisu pozůstalosti

Dědic se může ochránit také tzv. „výhradou soupisu pozůstalosti“ a to v případě, kdy není známo, kolik dluhů a jaký majetek zdědí. I když v souvislosti se soupisem pozůstalosti mohou vzniknout určité náklady (které se hradí z pozůstalosti), mohou dědicovi vytvořit jasný obrázek o tom, co vše je součástí dědictví a nemusí se bát, že bude muset ze svého majetku něco hradit. Tato možnost je pro dlužníka velmi výhodná.

  • V případě, kdy dědic uplatnil výhradu soupisu pozůstalosti, je povinen hradit nabyté dluhy jen do výše nabytého dědického podílu. Tzn., pokud dluhy převyšují majetek, který dědic získal, nemusí neuhrazenou část dluhů dědic platit ze svého majetku.
  • Pokud však dědic výhradu soupisu neuplatní, bude muset uhradit dluh v plné výši, tedy i z majetku, který vlastnil před nabytím dědictví (pokud je dědiců více, odpovídají za úhradu všichni dědicové společně a nerozdílně).

Příklad: Druhý syn Pavel uplatnil výhradu soupisu pozůstalosti. V rámci dědictví zdědil dluhy ve výši 60.000 Kč a majetek ve výši 50.000 Kč. Vzhledem k tomu, že uplatnil výhradu soupisu, bude jeho zděděná část dluhů uhrazena ze zděděného majetku. Neuhrazených 10.000 Kč dluhů nemůže věřitel již po tomto dědici požadovat.

Třetí syn Ondřej výhradu soupisu pozůstalosti neuplatnil. Proto v rámci dědictví bude muset uhradit i zbylých 10.000 Kč, které nelze uhradit ze zděděného majetku.

Pokud se chce věřitel domáhat zaplacení svých pohledávek, musí se do dědického řízení ve stanovené lhůtě přihlásit. Následně se musí zajímat, zda dědic uplatnil tzv. „výhradu soupisu pozůstalosti“ či nikoliv.

Zřeknutí se dědického práva

Oproti předchozím variantám je možné se zřeknout dědického práva ještě před smrtí dlužníka, a to smlouvou se zůstavitelem (dlužníkem). Tato smlouva musí mít formu veřejné listiny (tzn. notářského zápisu).

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

 

 

Pomohli jsme 11 143 lidem z dluhů ve výši 11 399 734 341 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky

S oddlužením pomáháme stále – ONLINE

Nemusíte se obávat! I v situaci s omezeními způsobenými koronavirem jsme vám neustále k dispozici! Využijte uvolněný čas k přípravě dokumentů. Jste již v oddlužení? Přečtěte si, zda mají krizová opatření vlády při epidemii dopad na průběh vašeho oddlužení

Pomáhejte s námi lidem!

Hledáme posilu do našeho týmu insolvenčních specialistů. Pokud vás zajímá oblast oddlužení a hledáte přátelský kolektiv, pak jste zde správně.