Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Oddlužení manželů

Dluhy vzniklé v manželství jsou dluhy společné a nerozdílné, náleží tedy oběma manželům. I když dluh vznikl během manželství jen jednomu z manželů, lze jej uspokojit i z majetku ve společném jmění manželů (tzn. ze společného majetku manželů). Pokud by pro tyto dluhy byla vedena exekuce, lze do této exekuce přibrat i druhého manžela a uhradit dluh ze společného jmění.

Proto osobní bankrot (oddlužení) jen jednoho z manželů neřeší finanční situaci celé rodiny – případné exekuce totiž postihnou druhého z manželů. Nejvhodnějším řešením této situace je podání společného návrhu na povolení oddlužení manželů, což insolvenční zákon umožňuje od ledna 2014.

Do společného oddlužení nemohou druh a družka, a to ani tehdy, pokud mají společný majetek. Podmínkou pro společné oddlužení manželů je totiž skutečnost, že ke dni podání návrhu byli tito dlužníci skutečně v manželství. Druh a družka tak musí požádat o povolení oddlužení každý samostatně.

Problém nastává v případě insolvence jen jednoho z manželů. Pokud podají společný návrh oba manželé, ale jeden z nich žádné dluhy nemá (např. dluhy vznikly jen jednomu z manželů před vznikem manželství), soud nemůže společné oddlužení povolit. V takovém případě zpravidla rozhodne o úpadku jen jednoho z manželů, kterému oddlužení případně povolí. Tímto způsobem se bohužel finanční situace rodiny nevyřeší, jelikož věřitelé se mohou se svou pohledávkou obrátit na druhého z manželů, aby byla jejich pohledávka uhrazena z majetku v SJM.

Pokud manželé chtějí do společného oddlužení, musí si toto rozhodnutí rozmyslet ještě před samotným podáním insolvenčního návrhu. Aby totiž byli manželé posuzováni v oddlužení společně a mohlo jim být oddlužení povoleno, je třeba podat společný návrh manželů.

Snížení společného dluhu manželů

Společné oddlužení manželů má nesporné výhody. Manželé mohou společnými silami lépe dosáhnout na podmínky povolení oddlužení, kdy je požadována úhrada minimálně 30 % nezajištěným věřitelům obou manželů. Dluhy ve společném jmění manželů jsou u oddlužení manželů započítávány pouze jedenkrát (na rozdíl od samostatných podání manželů, kde musí oba manželé dluhy ze SJM uvádět každý samostatně, tedy duplicitně).

Tímto způsobem se významně snižuje společný dluh manželů, než kdyby o oddlužení žádali každý samostatně. Není tedy potřeba platit 2 x nejméně 30 % z celkového počtu nezajištěných závazků, tzn. v součtu 60 %, ale jen 30 % z pohledávek nezajištěných věřitelů.

Nižší odměna insolvenčnímu správci

Další výhodou je i nižší finanční náročnost insolvenčního řízení o oddlužení manželů, pokud bude schválen splátkový kalendář. Řeč je zde zejména o odměně insolvenčního správce, která je v celkové výši nižší, než kdyby návrh podávali manželé každý samostatně.

V případě samostatného podání hradí každý z manželů při oddlužení splátkovým kalendářem odměnu insolvenčnímu správci ve výši 1.089,- Kč měsíčně (s DPH), dohromady tedy 2.178,- Kč měsíčně. V případě společného oddlužení se hradí odměna pouze jedna, a to ve výši 1633,50 Kč měsíčně (tzn. o 25 % méně).

Komplikací v oddlužení může být rozvod

Zákonem stanovená doba oddlužení je 5 let. U celé řady řízení během této doby dochází k významným změnám. Jednou z častých změn je i rozvod manželů, který může mít negativní dopad na finanční situaci každého z nich. I po rozvodu mají manželé povinnost uhradit minimálně 30 % nezajištěným věřitelům, což však může být s ohledem na jejich novou majetkovou a životní situaci problém.

Na pokračování plnění oddlužení tedy nemá rozvod fakticky žádný vliv (v oddlužení se pokračuje tak, jakoby k rozvodu nedošlo), majetková situace obou manželů se významně mění, což může zkomplikovat samotné plnění oddlužení. Lidem po rozvodu se zvednou náklady na živobytí a bydlení, tudíž mohou mít problém se splácením povinné splátky v oddlužení. V souvislosti s rozvodem dojde k vypořádání společného jmění manželů. Nepříjemnou situací je také stanovení vyživovací povinnosti vůči nezletilým dětem, případně i vůči jednomu z bývalých manželů.

V oddlužení po rozvodu je třeba při přehodnocení oddlužení pamatovat na skutečnost, že výživné (na děti, na rozvedeného manžela) je dle insolvenčního zákona pohledávkou rovnocenně postavenou pohledávkám za majetkovou podstatu. To znamená, že se platí v plné výši kdykoli během insolvenčního řízení. Tyto pohledávky se hradí i na úkor ostatních nezajištěných dluhů. Může tak dojít k situaci, kdy nebude nezajištěným věřitelům uhrazeno 30 % a nebude tak splněna základní podmínky oddlužení.

Významnou změnou pro manžele může být i změna výše nezabavitelné částky. Nezabavitelné minimum manželů při oddlužení je složena z nezabavitelných částek obou manželů. Tuto částku ovlivňuje i to, že manžel je vyživovanou osobou. Pokud dojde k rozvodu, nezabavitelná částka se sníží o jednu vyživovanou osobu manžela (v současné době o cca 1530 Kč). Takto se nezabavitelná částka sníží oběma rozvedeným manželům.

manželství 3

Autor: Mgr. Vladimíra Fojtů

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pomohli jsme 10 061 lidem z dluhů ve výši 10 561 034 915 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky

Insolvenční den aneb vše o insolvenci

Nevíte, zda splňujete podmínky pro oddlužení? Máte dotazy ohledně insolvence? Připravili jsme pro vás Den otevřených dveří na pobočkách naší advokátní kanceláře. Zeptejte se zdarma na vše, co vás zajímá! Těšíme se na Vás!

Insolvenční specialista

Zajímavá pracovní příležitost

Hledáme novou posilu do našeho týmu insolvenčních specialistů. Dlouhodobá spolupráce, pružná pracovní doba, zajímavé finanční ohodnocení. Přidej se k nám a pomáhej s námi lidem!