777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Odměny insolvenčního správce v oddlužení

Insolvenční správce má v oddlužení nárok na odměnu za svou činnost. Výše odměny a její výpočet pak závisí na způsobu realizace oddlužení. Existují dva způsoby oddlužení a to oddlužení plněním splátkového kalendáře (častější způsob) se zpeněžením majetkové podstaty a oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (méně častý způsob).

Odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty

Abivia oddlužení s jistotouOdměna správce se skládá jednak z paušální částky za každý jeden měsíc trvání oddlužení a jednak z odměny z výtěžku zpeněžení.

Paušální částka se skládá z odměny a z náhrady hotových výdajů správce. Paušální odměna činí 750 Kč za každý započatý měsíc průběhu insolvence počínaje povolením oddlužení nejdéle do skončení oddlužení. Po stejnou dobu náleží správci ještě náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč. Celkem správci náleží 900 Kč za každý započatý kalendářní měsíc průběhu oddlužení. Je-li správce plátcem DPH, činí měsíční paušální částka 1 089 Kč.

Jedná-li se o společné oddlužení manželů, pak paušální odměna činí 1 125 Kč a náhrada hotových výdajů 225 Kč. Celkem správci náleží 1 350 Kč. Je-li správce plátcem DPH, činí měsíční paušální částka 1 633,50 Kč.

Odměna z celkového výtěžku zpeněžení náleží správci jen v případě, dochází-li ke zpeněžení majetku dlužníka. V V insolvenci se zvlášť prodává majetek, jenž není předmětem zajištění, a zvlášť majetek, který je předmětem zajištění.

Při prodeji majetku, který není předmětem zajištění, činí odměna správce dle výše dosaženého výtěžku:

od 0 do 500 tis. Kč 15 %, minimálně ale 20 000 Kč
od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč  75 000 Kč + 9 % z částky přesahující 500 tis. Kč
od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč 120 000 Kč + 4 % z částky přesahující 1 mil. Kč
od 5 mil. Kč do 10 mil. Kč 280 000 Kč + 3 % z částky přesahující 5 mil. Kč
od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč 430 000 Kč + 2 % z částky přesahující 10 mil. Kč
od 50 mil. Kč   1 230 000 Kč + 1 %z částky přesahující 50 mil. Kč

Minimální výše odměny správce z výtěžku zpeněžení činí 20 000 Kč. Pokud je správce plátcem DPH, je nutno zvýšit jeho odměnu z celkového výtěžku o aktuální sazbu DPH.

Příklad: Majetek dlužníka, který není předmětem zajištění, byl zpeněžen za 1 600 000 Kč. Částka určená pro rozdělení mezi nezajištěné věřitele je 1 100 000 Kč. Odměna insolvenčního správce činí: U neplátce DPH:  120 000 Kč + 4 % 100 000 Kč = 124 000 Kč, U plátce DPH: 120 000 Kč + 4 % z 100 000 Kč + daň 21 % = 150 040 Kč.

V případě výtěžku ze zpeněžení jednotlivého předmětu zajištění činí odměna insolvenčního správce:

od 0 do 1 mil Kč   9 %, minimálně ale 45 000 Kč
od 1 mil. Kč do 10 mil. Kč    90 000 Kč + 4 % z částky přesahující 1 mil. Kč
od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč 450 000 Kč + 3 % z částky přesahující 10 mil. Kč
od 50 mil. Kč do 500 mil. Kč 1 650 000 Kč + 2 % z částky přesahující 50 mil. Kč
od 500 mil. Kč 16 650 000 Kč + 1 %z částky přesahující 500 mil. Kč

Pokud je správce plátcem DPH, je nutno zvýšit jeho odměnu z celkového výtěžku o aktuální sazbu DPH.

Příklad: Majetek dlužníka, který je předmětem zajištění, byl zpeněžen za 1 600 000 Kč. Pohledávka zajištěného věřitele je 1 100 000 Kč. Odměna insolvenčního správce tak činí: U neplátce DPH:  90 000 Kč + 4 % z 100 000 = 94 000 Kč, u plátce DPH: 90 000 Kč + 4 % z 100 000 + daň 21 % = 113 740 Kč.

Pozor! Nová odměna insolvenčního správce!

Insolvenční správce má v insolvenci nově nárok také na odměnu ve výši 4 % z výtěžku zpeněžení dosaženého jinými způsoby určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele. Nejčastěji se jedná o odměnu z finančních prostředků deponovaných zaměstnavatelem a finančních prostředků z darovacích smluv.

Příklad: Dlužník obdrží během oddlužení dar v hodnotě 400 000 Kč. Do 100 % dluhů mu v oddlužení zbývá doplatit 350 000 Kč. Odměna insolvenčního správce činí: U neplátce DPH: 4 % z 350 000 Kč = 14 000 Kč, u plátce DPH: 4 % z 350 000 Kč + daň 21 % = 16 940 Kč.

Odměna insolvenčního správce v případě konkurzu nebo oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

Zde správci náleží jen odměna z výtěžku zpeněžení.

Z celkového výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele činí odměna insolvenčního správce:

od 0 do 500 tis. Kč 25 %, minimálně ale 45 000 Kč
od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč  125 000 Kč + 20 % z částky přesahující 500 tis. Kč
od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč 225 000 Kč + 15 % z částky přesahující 1 mil. Kč
od 5 mil. Kč do 10 mil. Kč     825 000 Kč + 13 % z částky přesahující 5 mil. Kč
od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč 1 475 000 Kč + 10 % z částky přesahující 10 mil. Kč
od 50 mil. Kč do 100 mil. Kč 5 475 000 Kč + 5 % z částky přesahující 50 mil. Kč
od 100 mil. Kč do 250 mil. Kč  7 975 000 Kč + 1 % z částky přesahující 100 mil. Kč
od 250 mil. Kč    9 475 000 Kč + 0,5 % z částky přesahující 250 mil. Kč

Minimální výše odměny správce z výtěžku zpeněžení činí 45 000 Kč.

V případě výtěžku ze zpeněžení jednotlivého předmětu zajištění činí odměna insolvenčního správce:

od 0 do 1 mil Kč      9 %, minimálně ale 45 000 Kč
od 1 mil. Kč do 10 mil. Kč 90 000 Kč + 4 % z částky přesahující 1 mil. Kč
od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč 450 000 Kč + 3 % z částky přesahující 10 mil. Kč
od 50 mil. Kč do 500 mil. Kč 1 650 000 Kč + 2 % z částky přesahující 50 mil. Kč
od 500 mil. Kč 16 650 000 Kč + 1 %z částky přesahující 500 mil. Kč

Pokud je správce plátcem DPH, je nutno zvýšit jeho odměnu z celkového výtěžku o aktuální sazbu DPH.

Právní úprava: Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů.

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 276 lidem z dluhů ve výši 14 133 990 701 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • PF 2023 AK Mgr. Martin Ludvík
   • PF 2023

    Krásné Vánoce a úspěšný start nového roku 2023! Mějte na paměti, že každá následující minuta je příležitostí k tomu něco změnit. » Jak dodržet novoroční předsevzetí? 💡 

   • Vyšší nezabavitelná částka 2023 je reakcí na životní náklady rodin dlužníků a jejich vyživované osoby
   • Nezabavitelná částka 2023 – vláda schválila zvýšení

    Vláda ve středu 21. 12. 2022 schválila úpravu nezabavitelné částky na rok 2023. Od 1. 1. 2023 se změní také koeficient pro její výpočet. Změna se týká až 700 00 dlužníků. V insolvenci a exekuci jim tak po provedení srážek zůstane více peněz. Když k dlužníkům připočteme i jejich rodiny, bude mít změna přímý dopad na živobytí až 1 500 000 lidí. Nárůst nákladů na energie a bydlení se […]