Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Správce v oddlužení

Výměna insolvenčního správce

Výměna insolvenčního správce v insolvenci

Kdy v insolvenci dochází k výměně správce? Jaké jsou způsoby, kterými k výměně dochází? Jaké jsou důvody pro výměnu správce? Kdo o výměně správce rozhoduje? Jak správně upozornit na neplnění povinností ze strany správce? Co je stížnost na insolvenčního správce, co má obsahovat a komu stížnost adresovat?

... čtěte více
Abivia oddlužení s jistotou

Odměny insolvenčního správce v oddlužení

Insolvenční správce má v oddlužení nárok na odměnu za svou činnost. Výše odměny a její výpočet pak závisí na způsobu realizace oddlužení. Existují dva způsoby oddlužení, a to oddlužení plněním splátkového kalendáře (častější způsob) se zpeněžením majetkové podstaty a oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (méně častý způsob).

... čtěte více
Insolvenční správce a jednání s ním

Jednání dlužníka se správcem v oddlužení

Po povolení oddlužení mají věřitelé 2 měsíce na přihlášení svých pohledávek. Po uplynutí této lhůty má insolvenční správce 30 dnů na to, aby vyhotovil zprávu o přezkumu a zprávu pro oddlužení. Oba dokumenty obsahují řadu informací, které může správce zjistit jen při osobním jednání s dlužníkem.

... čtěte více