Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Jak postupuje insolvenční řízení po povolení oddlužení dlužníka? Postup procesu oddlužení do schválení oddlužení

Povolení oddlužení je první a významný krok pro dlužníka, jenž chce svůj úpadek řešit prostřednictvím oddlužení. Nicméně zásadní pro oddlužení dlužníka je až schválení oddlužení, respektive jeho konkrétní formy insolvenčním soudem. V době od povolení oddlužení do jeho schválení probíhá řada důležitých okamžiků.

Insolvenčním řízením se rozumí soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Insolvenční řízení má v zásadě několik fází – zahájení insolvenčního rízení podání insolvenčního návrhu, rozhodnutí o úpadku dlužníka, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka, realizace zvoleného způsobu řešení úpadku dlužníka a skončení insolvenčního řízení.

Než dojde k samotnému procesu povolování oddlužení, je třeba, aby dlužník podal návrh na povolení oddlužení na příslušný krajský soud.  Doporučujeme, aby si dlužník zvolil zkušeného odborníka, který dokáže posoudit, zda jsou splněny podmínky pro povolení jeho oddlužení, které ukládá insolvenční zákon. Po prozkoumání dodaných podladů vydá soud rozhodnutí o povolení oddlužení. Nemá určenu žádnou lhůtu. V rozhodnutí o oddlužení je ustanoven insolvenční správce, termín přezkumného jednání a schůze věřitelů. Jsou vyzváni věřitelé k přihlášení svých pohledávek.

 

Ustanovení insolvenčního správce

Při povolení oddlužení soud mimo jiné konstatuje, že se dlužník nachází v úpadku, dále soud vyzývá věřitele, aby se přihlásili do insolvenčního řízení se svými pohledávkami za dlužníkem, a nelze opomenout ustanovení insolvenčního správce jako kontrolního a výkonného orgánu pro další postup insolvenčního řízení. Insolvenční správce má povinnost zajistit si přehled o pohledávkách věřitelů vůči dlužníkovi a o dlužníkovu majetku. Pohledávky vůči dlužníku je insolvenční správce rovněž povinen přezkoumat. Z výsledků své činnosti sestaví insolvenční správce zprávu, která je předmětem projednání při přezkumném jednání.

Lhůta 30 dnů pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení

Po povolení oddlužení mají věřitelé poslední možnost, aby přihlásili své pohledávky za dlužníkem do insolvenčního řízení. Mají pro tento úkon stanovenu zákonnou lhůtu 30 dnů právě od povolení oddlužení. Je třeba připomenout, že pokud nestihnou svou pohledávku přihlásit, v zásadě se k jejich pohledávce při dalším průběhu insolvenčního řízení nepřihlíží a není tak v insolvenčním řízení uspokojena. Svou pohledávku může věřitel přihlásit jen prostřednictvím řádně podané a vyplněné přihlášky. kalendář

Přezkumné jednání

Přezkumné jednání v insolvenčním řízení, jež může být nařízeno nejdříve po uplynutí 7 dnů od konce lhůty pro přihlášení pohledávek věřitelů, slouží k přezkoumání pohledávek jednotlivých věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení. Na tomto jednání mají dlužník, jehož účast je nezbytná, a insolvenční správce právo vyjádřit se k jednotlivým pohledávkám, uznat je, či popřít co do důvodu či výše.
V praxi ihned po přezkumném jednání probíhá schůze věřitelů a rozhoduje se o konkrétní formě oddlužení. Nejčastěji pak dochází k situaci, kdy se věřitelé nesejdou a jejich kompetenci rozhodnout o konečné formě oddlužení, tedy zda bude úpadek dlužníka řešen zpeněžením majetkové podstaty či plněním splátkového kalendáře, přejímá soud. Ještě na tomtéž jednání soud o tom, zda oddlužení bude schváleno a v jaké formě, rozhodne.

Schůze věřitelů

Soud ve svém rozhodnutí o povolení oddlužení zpravidla svolá schůzi věřitelů a určí termín jejího konání. Zde mají věřitelé mimo jiné projednat, zda spatřují nějaké překážky pro oddlužení dlužníka, a zejména projednat formu oddlužení, jíž navrhují k řešení úpadku dlužníka. V praxi často nastává situace, kdy se věřitelé nesejdou. V takovém případě, stejně jako v případě, kdy se věřitelé nedokáží rozhodnout pro konkrétní formu oddlužení, přejde kompetence rozhodnout o formě oddlužení dlužníka na insolvenční soud a tento zásadně rozhoduje o formě oddlužení dlužníka způsobem, jenž zajistí co nejvyšší uspokojení pohledávek věřitelů.

Po ukončení přezkumného jednání a schůze věřitelů je soud povinen vydat bez zbytečného odkladu rozhodnutí o schválení oddlužení a jeho formě. Rozhodnutí o schválení oddlužení je klíčovým rozhodnutím, které vytváří rámec pro samotnou realizaci následujícího oddlužení a určuje pravidla, jimiž se oddlužení bude řídit. Má důsledky nejen pro dlužníka, věřitele a insolvenčního správce, ale často i pro další osoby.

Schválení oddlužení

V rozhodnutí o schválení oddlužení soud mimo jiné přesně stanoví povinnosti dlužníka během jeho oddlužení, stanoví povinnosti plátci mzdy či obdobných příjmů dlužníka. Dále potvrzuje insolvenčního správce v jeho funkci, stanoví i závazný způsob pro uspokojování pohledávek jednotlivých věřitelů. Jeli v oddlužení osoba ochotná přispět ke splnění dlužníka darem či pravidelnými peněžními dávkami, jsou uloženy v rozhodnutí o schválení oddlužení povinnosti i jí.
Zveřejněním rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenční rejstříku dochází k faktickému ukončení fáze insolvenčního řízení o insolvenčním návrhu a návrhu na povolení oddlužení a dochází k zahájení samotného procesu průběhu oddlužení. O průběhu oddlužení, povinnostech dlužníka a ukončení oddlužení si určitě povíme podrobněji v některém z našich dalších článků.

Autor: JUDr. David Vozák, 22. 5. 2014

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pomohli jsme 10 076 lidem z dluhů ve výši 10 587 843 849 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky

Insolvenční den aneb vše o insolvenci

Nevíte, zda splňujete podmínky pro oddlužení? Máte dotazy ohledně insolvence? Připravili jsme pro vás Den otevřených dveří na pobočkách naší advokátní kanceláře. Zeptejte se zdarma na vše, co vás zajímá! Těšíme se na Vás!

Insolvenční specialista

Zajímavá pracovní příležitost

Hledáme novou posilu do našeho týmu insolvenčních specialistů. Dlouhodobá spolupráce, pružná pracovní doba, zajímavé finanční ohodnocení. Přidej se k nám a pomáhej s námi lidem!