Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Kdy mi skončí insolvence? Kdy dostanu osvobození od dluhů?

Kdy mi skončí oddlužení, když mám uhrazeno 100 % pohledávek věřitelů? Kdy dostanu osvobození od dluhů? Musím si o osvobození od dluhů po ukončení oddlužení žádat? Co mám dělat, když mám oddlužení splněno a můj správce je nečinný? Kdy si mohu po ukončení oddlužení vzít úvěr? Odpovědi na tyto otázky naleznete níže.

Kdy mi skončí oddlužení, když mám uhrazeno 100 % pohledávek věřitelů?

Oddlužení končí rozhodnutím soudu, kterým schvaluje tzv. zprávu insolvenčního správce o splnění oddlužení. Součástí tohoto rozhodnutí je i osvobození dlužníka od povinnosti platit v oddlužení nesplacené dluhy nebo dluhy, které do něj nebyly v době jeho schválení přihlášeny (a měly být).

Pokud máte uhrazeno 100 % na přihlášených pohledávkách nezajištěných věřitelů, měl by insolvenční správce bez dalšího vypracovat zprávu o splnění oddlužení a tuto zaslat insolvenčnímu soudu. Správce lze na tuto okolnost upozornit kdykoli.

Pokud je správce nečinný, může dlužník podat návrh na přezkoumání jeho postupu insolvenčnímu soudu. Návrh by měl být písemný a měl by obsahovat sdělení ohledně skutečnosti, že správce nekoná, i když by konat měl. Potřebujete s tímto pomoci? Vyberte si specialistu dle místa bydliště ZDE.

Kdy dostanu osvobození od dluhů?

Osvobození od povinnosti platit v oddlužení nesplacené a do něj nepřihlášené pohledávky dostane dlužník automaticky, spolu s rozhodnutím soudu o ukončení oddlužení.  Toto rozhodnutí soud vydává poté, co schválí zprávu insolvenčního správce o splnění oddlužení. 

Musím si o osvobození od dluhů po ukončení oddlužení žádat?

Dlužník si o osvobození od dluhů po ukončení oddlužení žádat nemusí. Zákon soudu jasně ukládá, že pokud jsou splněny podmínky, má vydat osvobození dlužníka automaticky bez dalšího. V praxi se tak děje spolu s rozhodnutím o ukončení oddlužení. Do tohoto rozhodnutí soud osvobození dlužníka vloží.

Co mám dělat, když mám oddlužení splněno a můj správce je nečinný?

Obrátit se na soud s žádostí o přezkoumání činnosti insolvenčního správce. Soud správce vyzve k podání vysvětlení a toto zpravidla stačí, aby správce začal své povinnosti plnit.

Mezi povinnosti insolvenčního správce po skončení oddlužení patří vypracování tzv. zprávy o splnění oddlužení a její zaslání soudu bez zbytečného odkladu. Tuto soud schvaluje před rozhodováním o ukončení oddlužení a zpráva je i podkladem pro rozhodnutí soudu, zda dlužníkovi osvobození vydá či nikoli.

Kdy si mohu po ukončení oddlužení vzít úvěr?

V zásadě kdykoli. Insolvenční zákon nezakazuje nikomu, aby dlužníkovi poskytl úvěr či půjčku. Potíž ale spočívá v ochotě věřitelů dlužníkovi po ukončení jeho oddlužení úvěr vůbec poskytnout.

Po ukončení oddlužení je ze zákona každé insolvenční řízení ještě 5 let vedeno v insolvenčním rejstříku. A evidence dlužníka v insolvenčním rejstříku je všemi bankovními a drtivou většinou nebankovních věřitelů považována za neodstranitelnou překážku pro poskytnutí úvěru či půjčky. V praxi tak dochází k tomu, že dlužník, který je stále veden v insolvenčním rejstříku, nedostane možnost získat úvěr.

Z insolvenčního rejstříku je dlužník vyškrtnut a záznam o předchozím insolvenčním řízení daného dlužníka odstraněn automaticky, a to po uplynutí zákonem pevně stanovené 5 leté lhůty.

§ 425 insolvenčního zákona

Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků
(1) Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí…

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pomohli jsme 11 127 lidem z dluhů ve výši 11 381 431 989 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky

S oddlužením pomáháme stále – ONLINE

Nemusíte se obávat! I v situaci s omezeními způsobenými koronavirem jsme vám neustále k dispozici! Využijte uvolněný čas k přípravě dokumentů. Jste již v oddlužení? Přečtěte si, zda mají krizová opatření vlády při epidemii dopad na průběh vašeho oddlužení

Pomáhejte s námi lidem!

Hledáme posilu do našeho týmu insolvenčních specialistů. Pokud vás zajímá oblast oddlužení a hledáte přátelský kolektiv, pak jste zde správně.