777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Rady, jak na dluhy

Návod: Jak vyřešit dluhy a dodržet předsevzetí

Chcete se konečně zbavit se dluhů? Nečekejte na nic! Nenechávejte je narůstat. Objevte návod, jak dodržet předsevzetí: 3 kroky k osvobození od dluhů

Oddlužení online a ze zahraničí

Útěk před dluhy do jiné země se nevyplácí. Paní Lenka E. o tom ví své. Oddlužení ze zahraničí a na nemocenské jí ale po dlouhém trápení nakonec vyšlo. Celé jsme ho sjednali pouze online. Skutečný příběh naší klientky

Podmínky insolvence (oddlužení) 2023

Základní podmínky insolvence jsou: mít dluhy nejméně u 2 věřitelů, které dlužník není schopen splácet, mít zajištěn příjem a insolvenční návrh sepsaný oprávněnou osobou. Další aktuální podmínky oddlužení

Milostivé léto 2022: Trvá pouze 3 měsíce

Dlužník v exekuci má možnost zbavit se úroků z prodlení, uhradit pouze jistinu dluhu + poplatek 1 500 Kč. Týká se pouze státních dluhů. Jiné dluhy lze řešit oddlužením. Více o Milostivém létu 2

Před dovolenou je vhodné vyřešit své dluhy

Dovolená může být pro dlužníky nebezpečná. Proč řešení dluhů neodkládat? A můžou na dovolenou i lidé v exekuci a insolvenci? Informace nejen pro dlužníky

Velký přehled dluhových registrů: Lze žádat o vymazání z jejich evidence?

Velký přehled dluhových registrů, doba uchování jejich záznamů a odpovědi na nejčastější související otázky. Věděli jste například, že záznam v insolvenčním rejstříku vám v něm zůstane doživotně? Dluhové registry podrobně

Z malé půjčky do úvěrové spirály? Řešením je oddlužení

Ze začarovaného kruhu půjček a dluhů dostalo Jakuba oddlužení a perfektní spolupráce s Ing. Martinou Prudilovou z advokátní kanceláře. Více zde »

Dluhy a exekuce je vhodné vyřešit i v případě, kdy se stěhujete do jiné země

Alena se odstěhovala do Anglie a neudělala si pořádek ve svých financích. Po několika letech začaly chodit k rodičům exekuční příkazy. Následně zemřel otec a Alena byla nucena vrátit se zpět do rodné země, kde se dluh vyšplhal na 500 000 Kč. Jedinou cestou bylo oddlužení. Více zde »

Potřebujete pomoci s oddlužením? Nač si dát při řešení insolvence pozor?

Při oddlužení je vhodné spolupracovat s někým, kdo nám nejen odborně vypracuje návrh na povolení oddlužení, ale také nám bude k dispozici po celou dobu insolvence, která trvá zpravidla 3 nebo 5 let. Přečtěte si, co vše můžete během insolvenčního řízení řešit a nač se vám bude odborná pomoc rozhodně hodit. Více zde »

Exekutor obstavil účet. Jak se dostat k nezabavitelné částce?

Exekutor má možnost nařídit srážky ze mzdy a současně také obstavit účet dlužníka. Jak získat nezabavitelnou částku? Jaké možnosti dlužník má? Více zde »

Finanční arbitr pomohl stanovit přijatelnou splátku manželce dlužníka v insolvenci

Kdo je finanční arbitr a jak vám může i v insolvenci či oddlužení pomoci? Finanční arbitr řeší spory spotřebitelů s finančními institucemi. Poradil také našemu klientovi v oddlužení, jehož manželka jako ručitelka musela doplatit dluh do 100%. Banka po ní navíc ale chtěla sepsat zápis svým notářem v neadekvátní hodnotě vůči celkově nízkému dluhu. Více zde »

Video: Jana Kovaříková – insolvence a oddlužení Praha

Pomůžeme vám vyřešit dluhy a exekuce. Podívejte se, co o insolvenci a své práci s klienty říká Jana Kovaříková z pražské kanceláře. Domluvte si nezávaznou a bezplatnou konzultaci vaší situace. Více zde »

Do insolvence se může dostat každý. Nezáleží na věku, vzdělání ani povolání

Dopravní nehoda obrátila Petrův život vzhůru nohama. Zdravotní komplikace a mrtvice způsobily ztrátu milované práce a krach úspěšné firmy.  Z insolvence se dostal díky oddlužení. Byla to jediná možnost, jak znovu ještě v klidu žít bez dluhů a exekucí. Přečtěte si jeho příběh. Více zde »

Jak zjistit své dluhy a exekuce? V jakých registrech se evidují?

Zjistit všechny své dluhy a exekuce není snadné. Je třeba velké trpělivosti, času a všechny informace z jednotlivých výstupů podrobně zpracovat a porovnat. Kde všude jsou dluhy evidovány? Jakým způsobem je zjistit? Více zde »

Jak zůstat bydlet ve svém i po prodeji nemovitosti v insolvenci?

Pokud má být nemovitost v insolvenci prodána, dlužník si může kupce vybrat sám. Nejlépe takového, který jej nechá v domě nadále bydlet prostřednictvím přijatelného nájmu. Jak si kupce vybrat a jak postupovat? Více zde »

Insolvence a oddlužení podnikatelů. Jak probíhá insolvenční řízení?

Jak probíhá povolení a schválení oddlužení podnikatelů (OSVČ)? Jak se stanoví měsíční srážky pro oddlužení? V jakém případě získá podnikatel osvobození od dluhů?  Více zde »

Po skončení oddlužení je vhodné zastavit exekuce. Jak na to?

Proč exekuce probíhají i po ukončení insolvence? Co může dlužník dělat, pokud exekutor exekuci nezastaví? Jak postupovat? Více zde »

Sepis a podání insolvenčního návrhu

Jaký je rozdíl mezi insolvenčním návrhem a návrhem na povolení oddlužení? Jaké jsou povinné přílohy návrhu na povolení oddlužení? Kdo může návrh sepsat a jakým způsobem se podává na soud?  Více zde »

Výměna insolvenčního správce v insolvenci

Pro výměnu insolvenčního správce musí existovat konkrétní a pádné důvody. O jaké se jedná? Jak postupovat, pokud chci požádat o výměnu správce v insolvenci? Více zde »

Kdy je dlužník v úpadku? Co znamená předlužení a hrozící úpadek?

Aby byl dlužník v úpadku, musí mít obecně min. dva dluhy u dvou různých věřitelů po splatnosti. Jak nejlépe při řešení úpadku postupovat? Více zde »

Oddlužení na 3 roky a insolvence seniorů

Zkrácení insolvence na 3 roky platí hlavně pro starobní důchodce a invalidní důchodce 2. či 3. stupně. Za splnění určitých podmínek ji však mohou využít všichni dlužníci. Více zde »

Ochrana před zděděním dluhů v insolvenci

Povinností dlužníka v insolvenci je všechny hodnoty nabyté dědictvím zpeněžit a použít pro mimořádné splátky nezajištěným věřitelům. Dědic má možnost odmítnout jen tzv. předlužené dědictví a to vždy pouze se souhlasem insolvenčního správce. Více zde »

Nezabavitelná částka a její úloha v exekuci a insolvenci

Jaká je výše nezabavitelné částky pro rok 2021? Jak změna její výše ovlivní insolvenci? Co dělat v případě, kdy hrozí zrušení oddlužení pro neplnění? Více zde »

Chráněný účet poskytne dlužníkům v exekuci větší jistotu 

Od 1. 7. 2021 budou banky zřizovat tzv. chráněné účty, jejichž prostředky nebude možné postihnout exekucí. Jak si takový účet zřídit? Jaké má výhody a co lidem v exekucích přinese? Více zde »

Insolvence a mimořádná opatření kvůli COVIDU-19

Co přinesla mimořádná opatření dlužníkům v insolvenci? Jaké mají možnosti, pokud se jim snížil příjem či o práci přišli kvůli COVIDU-19? Kdo může žádat o snížení splátek a kdo o přerušení oddlužení? Více zde »

Úloha insolvenčního správce v oddlužení

Insolvenční správce je ustanoven soudem při povolení oddlužení dlužníka. Jeho povinnosti jsou povahy administrativní, zjišťovací, přezkumné a právní, případně daňové. Neplní-li včas své povinnosti si nebo si přímo počíná nezákonným způsobem, má dlužník možnost obrátit se na insolvenční soud. Více zde »

Kdy budu vymazán z registru dlužníků?

Jak je to s výmazem z registrů dlužníků? Mají registry právo evidovat informace o mých dluzích i po jejich zaplacení? A pokud ano, jak dlouho? Existuje vůbec nějaká zákonná cesta, jak evidenci v registru dlužníků zrušit? Více zde »

Vypořádání majetku po rozvodu

Jak si vypořádat majetek, když jej nechcete rozřezávat na dvě půlky? Nezapomínejte ani na dluhy, i ty je potřeba rozdělit, jsou součástí majetkového vyrovnání! Více zde »

Novela změny v evidenci v insolvenčním rejstříku nepřinese

Schválí návrh novely insolvenčního zákona poslanci a Senát? Jaké změny v insolvenci a oddlužení případná novela přinese? Majetek bude nově možné prodat i po ukončení insolvence. Změna evidence v insolvenčním rejstříku naopak nenastane. Dlužník zde bude stále evidován po dobu 5 let od ukončení oddlužení.  Více zde »

Znáte výši odměny insolvenčního správce při zpeněžení majetku dlužníka?

Výše odměny insolvenčního správce a její výpočet závisí na způsobu realizace oddlužení. Odměna se skládá jednak z paušální částky za každý jeden měsíc trvání oddlužení a jednak z odměny z výtěžku zpeněžení. Jak se odměna vypočítá? Více zde »

Kvůli koronaviru skončila naše společnost v insolvenci. Děkujeme paní Vaňkové a advokátní kanceláři za pomoc

Nečekané události dostaly naši společnost do velkých finančních problémů. Nedokázali jsme situaci sami zvládnout a byli nuceni propustit zaměstnance a následně podat insolvenční návrh. Neměli jsme tušení, jak na to a požádali o pomoc paní Vaňkovou z advokátní kanceláře. Více zde »

Exekuce na majetek ve společném jmění manželů. Pomůže předmanželská smlouva?

Předmanželská smlouva ohledně společného jmění může být užitečná. Exekutor za určitých podmínek musí k této dohodě ze zákona přihlédnout. Více zde »

Jednání dlužníka se správcem v oddlužení

Čeká vás jednání s insolvenčním správcem? Jaké jsou povinnosti správce a které dokumenty je správce povinen vyhotovit? Jak se na jednání připravit? Více zde »

Ztráta zaměstnání během insolvence

V případě ztráty zaměstnání je dlužník v oddlužení povinen oznámit tuto skutečnost přidělenému insolvenčnímu správci. Je mu stanovena lhůta 3-6 měsíců na to, aby si opatřil nové zaměstnání či jiný zdroj příjmů. Co všechno musí doložit a jak postupovat? Více zde »

Uspokojování pohledávek věřitelů v oddlužení

Jaké rozlišujeme typy pohledávek z hlediska jejich uspokojení? Kolik bude věřiteli v oddlužení zaplaceno na jeho pohledávce? Více zde »

Rozvodu v oddlužení se obávat nemusíte

Rozvod nemá žádný vliv na schválené společné oddlužení manželů. Oba bývalí partneři po rozvodu pokračují ve splácení oddlužení a jsou jim prováděny srážky pro oddlužení stejným způsobem, jako když manželé byli. Tuto změnu je třeba nahlásit  insolvenčnímu správci a mzdovým účetním. Více zde »

Postavení a možnosti ručitele, jehož dlužník je v oddlužení

Pokud dlužník projde úspěšně oddlužením a získá osvobození od dluhů, je osvobozen také od placení pohledávek svým ručitelům. Jak může ručitel dosáhnout náhrady za své plnění? Více zde »

Co dělat při návštěvě exekutora

Návštěva exekutora není nikdy příjemná. V případě, že i u vás zazvoní, je třeba postupovat s chladnou hlavou. Zkontrolujte doklady exekutora a vše si řádně zaznamenejte. Více zde »

Popírání pohledávek věřitelů v insolvenčním řízení. Dlužníku, braň se!

Dlužník má právo rozporovat přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení, ale v praxi se s tímto příliš často nesetkáme. Dlužník často neví, oč se jedná a jaké má možnosti. Nač by se měl dávat dlužník pozor a jak by měl postupovat? Více zde »

Kdo jsou vyživované osoby a jak se v oddlužení vyživovací povinnost realizuje

Pohledávka na výživném se v rámci oddlužení považuje za přednostní nárok, a proto je dlužníku stanovena povinnost plnit celé výživné z částky určené pro splátky nezajištěným věřitelům. Speciální pozici mezi vyživovanými osobami mají pro účely oddlužení tzv. nepřímo vyživované osoby, u nichž je výživné stanoveno rozhodnutím soudu. Více zde »

Co je společné oddlužení manželů a jaké jsou jeho výhody?

V případě exekuce vedené pro neuhrazený závazek jednoho z manželů lze do exekuce přibrat i druhého manžela. Proto je nejvhodnějším řešením podat návrh na povolení oddlužení společně. Jedině tak lze vyřešit finanční situaci rodiny. Více zde »

Zajištěný a nezajištěný věřitel a uspokojení jejich pohledávek za dlužníkem

Jaký je rozdíl v postavení zajištěného a nezajištěného věřitele a jaké jsou dopady pro dlužníka a jeho oddlužení? Více zde »

Jak probíhá schválené oddlužení

Dlužník musí v oddlužení plnit určité povinnosti, které jsou různé podle formy, kterou se jeho oddlužení uskuteční. Během schváleného oddlužení mohou nastat i okolnosti, pro které soud může již schválené oddlužení zrušit. Více zde »

Jak postupuje insolvenční řízení po povolení oddlužení dlužníka?

Povolení oddlužení je významný krok pro dlužníka. Nicméně zásadní je až schválení oddlužení, tzn. rozhodnutí o formě oddlužení. V době od povolení oddlužení do jeho schválení probíhá řada důležitých okamžiků. Více zde »

Co se děje po podání návrhu na povolení oddlužení na soud

Soud je povinen zahájit insolvenční řízení do 3 dnů od obdržení návrhu na povolení oddlužení. Soud posuzuje návrh z hlediska kompletnosti a oprávněnosti, tzn. zda existuje úpadek dlužníka. Jaké jsou podmínky pro povolení oddlužení? Více zde »

Přehled nejdůležitějších změn v insolvencích, exekucích a úvěrech v souvislosti s koronavirem

POZOR! Exekuce a jejich úroky se nezastavují! Pouze některé exekuce týkající se věcí movitých a nemovitostí se nebudou do 30. 6. 2020 provádět. V oddluženích splátkovým kalendářem povolených soudem do 31. 5. 2019 lze nyní požádat o snížení splátek bez omezení. Více zde »

Jak vyřešit insolvenci společnosti

Pokud je společnost v úpadku nebo předlužená, má povinnost podat na sebe prostřednictvím statutárního orgánu insolvenční návrh. Co je k návrhu potřeba? Co konkurs obnáší a co se děje s neuspokojenými pohledávkami věřitelů? Více zde »

Oddlužení a krizová opatření při epidemii

Krizová opatření vlády přijatá kvůli epidemii koronaviru nemají žádný přímý vliv na průběh oddlužení. Stále platí, že minimální srážka z příjmů dlužníka pro oddlužení by měla být alespoň 2 300 Kč. Možností dlužníka je zažádat o snížení splátek, přerušení nebo prodloužení oddlužení. Více zde »

Jak je to s prodejem nemovitosti v insolvenci?

Nemovitost, která je předmětem zajištění, se v oddlužení prodává na základě pokynu zajištěného věřitele. Jak je to s nemovitostí nezajištěnou? Musí se v oddlužení vydat nemovitost, která je obydlím dlužníka? Jaká je referenční hodnota vaší nemovitosti? Více zde »

Mohu si založit účet v bance, když mám exekuci?

Jak je to se založením účtu v exekuci? Může exekutor obstavit i tento nový účet nebo dokonce účet manželky? Jaké jsou způsoby provedení exekuce? Více zde »

Co je darovací smlouva pro oddlužení? Kdo může být dárcem?

Pokud dlužník nemá dostatečný příjem a neplní podmínku pro povolení oddlužení, možností je využít dárce, který mu bude měsíčně na oddlužení přispívat. Jak to probíhá? Kdo může být tímto dárcem a jaké má povinnosti? Představuje dárcovství nějaká rizika? Více zde »

Je možné podnikat při oddlužení? Jaká jsou případná rizika?

Insolvenční zákon podnikání nezakazuje. O jeho zahájení je třeba informovat co nejdříve insolvenčního správce. Které činnosti při insolvenčním řízení vykonávat nelze? Více zde »

Kdy mi skončí insolvence? Kdy dostanu osvobození od dluhů?

Oddlužení končí rozhodnutím soudu. Osvobození od povinnosti platit v oddlužení nesplacené a do něj nepřihlášené pohledávky obdrží dlužník automaticky. Co dělat, když je oddlužení splněno a můj správce je nečinný? Více zde »

Co dělat po ukončení oddlužení? Soud vydá rozhodnutí automaticky

Co si musí dlužník po ukončení oddlužení pohlídat? Je nutno kontaktovat soud a exekutory? Kdy dojde o výmaz dlužníka z insolvenčního rejstříku? Přečtěte si, jak po ukončení oddlužení správně postupovat. Více zde »

Jak zjistím, že dlužník vstoupil do insolvence?

Dlužníka si stačí pohlídat ve veřejně dostupném insolvenčním rejstříku. Co dělat a jak přihlásit do insolvenčního řízení svou pohledávku? Jakou lhůtu je třeba dodržet? Více zde »

Jak je to s hypotékou v oddlužení? Přijdu o nemovitost?

Pokud je nemovitost předmětem zajištění, bude v oddlužení záležet jen a pouze na zajištěném věřiteli. Insolvenční správce je povinen se jeho pokynem řídit. Jak je to v případě, kdy nemovitost není předmětem zajištění? Poskytne mi někdo hypotéku, když jsem v oddlužení? Více zde »

Jak ovlivní mé oddlužení práce v zahraničí?

Ať už se jedná o hlavní, doplňkový či mimořádný příjem, dlužník je povinen tento nezatajovat a poskytnout jej správci pro splátky pro oddlužení. Dlužník musí sám zajistit, aby z jeho zahraničních příjmů byly srážky prováděny. Buď si srážky provádí sám, nebo se dohodne o postupu se správcem. Více zde »

Insolvence řešená konkursem

Při konkursu dochází ke zpeněžení majetku dlužníka. Neuspokojené pohledávky zůstávají po konkursu „aktivní“ a dlužník má stále povinnost je uhradit. V praxi se následně běžně využívá možnost oddlužení. Více zde »

Jak je to s daňovými bonusy a přeplatky na daních v oddlužení? Musím je přiznat?

Danově bonusy a přeplatky daně se musí v oddlužení použít jako mimořádný příjem na mimořádné splátky nezajištěným věřitelům. Jak se to děje v praxi? Více zde »

Nemocenská při oddlužení

Dávky nemocenského pojištění jsou považovány za příjem podléhající srážkám ze mzdy pro oddlužení. Jak dlouho můžu marodit a jak to ovlivní mé oddlužení? Více zde »

Jak je to s oddlužením (insolvencí) při mateřské dovolené?

Oddlužení je možné využít i na mateřské dovolené. Jak je to se snížením příjmu a srážkami pro oddlužení? Mohu si nechat porodné? Přečtěte si vše důležité. Více zde »

Zablokoval vám exekutor účet? Jak je možné se bránit?

Pokud je exekuce oprávněná, nelze se proti ní jakkoli účinně bránit. Často je zablokován i účet manžela. Jak zrušit blokaci účtu po zaplacení dluhu? Kdy bude zrušena blokace účtu v případě oddlužení? Více zde »

Jak je to s placením výživného (alimentů) dlužníkem v insolvenci?

Dlužník je v oddlužení povinen hradit dlužné i běžné výživné a to přednostně a v plné výši. Tuto skutečnost musí uvést v návrhu na povolení oddlužení. Jakým způsobem se výživné hradí a je možné jeho výši změnit? Co dělat v případě, kdy není výživné hrazeno? Více zde »

Lze předčasně splatit dluhy v oddlužení?

Ano, oddlužení je možné ukončit dříve. Jakým způsobem? Co získám předčasným ukončením oddlužení? Kde zjistím, kolik mi na oddlužení zbývá doplatit? Více zde »

Lze o oddlužení požádat i se sociálními dávkami?

Mezi příjmy, které jsou pro oddlužení použitelné, patří podpora v nezaměstnanosti i některé sociální dávky. O které se jedná? Mám na ně v insolvenci stále nárok? Více zde »

Marie: Neváhejte a řešte svou situaci co nejdříve! Jedině tak budete zase klidně spát a žít

Žila jsem spokojeně, radovala se z maličkostí a myslela, že to tak bude navždy. Jenže život se mi ve vteřině změnil. Díky Abivia.cz a Martině Adamčíkové jsem ale dostala druhou šanci a velice jí tímto děkuji! Více zde »

Oddlužení online, nebo osobně? 

Jak by měla být služba sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení poskytována? Je vhodné využít služby online, nebo raději oddlužení osobně? Jak to vidí zkušený odborník JUDr. David Vozák, který se na oddlužení a insolvence specializuje více než 10 let? Více zde »

V dluzích jsem se ocitla kvůli kamarádovi. Díky oddlužení jsem mohla začít znovu

Naivně jsem půjčila peníze a tím se zanedlouho dostala sama do problémů. Nečekané výdaje na pohřeb otce, nečekaná operace a těhotenství. Více se to zkomplikovat nemohlo. Pomoc jsem našla až po porodu a díky oddlužení a Abivii jsem začala znovu v klidu žít. Velice děkuji! Více zde »

Oddlužení nebo exekuce? Co je výhodnější? Velké srovnání výhod a nevýhod z pohledu dlužníka

Jak se liší výše srážek v oddlužení a exekuci? Může dlužník nakládat s majetkem? Jak se bránit protiprávnímu jednání? Přečtěte si článek JUDr. Davida Vozáka, odborníka na insolvenční právo. Více zde »

Insolvenční den v Havířově aneb vše o insolvenci, co vás zajímá

Jste z Havířova a okolí? Chcete se dozvědět více informací o oddlužení, insolvenčním řízení a novinkách po novele insolvenčního zákona od 1. 6. 2019? Připravili jsme pro vás Den otevřených dveří a to ve čtvrtek 22. 8. Těšíme se na vás! Více zde »

Oddlužení pro OSVČ bude po novele složitější? Jak se určí výše splátky?

Získat osvobození od dluhů nebude po novele pro podnikatele tak snadné. Více zde »

Osvoboďte se od svých dluhů! Jasné podmínky pro oddlužení platí už jen 2 měsíce!

Jaké budou podmínky pro získání osvobození od dluhů po novele chystané v červnu 2019, není zatím stále jasné. Využijte posledních chvil na zahájení oddlužení, které vám celou dobu poběží za současných jasných podmínek! Více zde »

Co exekutor může po zahájení insolvenčního řízení ještě činit a co už nikoliv

Jaký je rozdíl mezi nařízením a provedením exekuce? Jak postupovat po splnění oddlužení vůči starým exekucím? Co exekutor po zahájení insolvenčního řízení nemůže? Více zde »

Jsou vaše splátky příliš vysoké? Jak snadno získat výhodnou konsolidaci a platit méně? 

Konsolidace, neboli sloučení úvěrů a půjček do jediné, se využívá pro snížení splátek a je obvykle nejlevnějším a nejjednodušším řešením, jak předejít či vyřešit potíže s dluhy. Jak najít výhodnou konsolidaci šitou na míru právě pro vás? Více zde »

Jak správně provádět srážky z příjmu dlužníka v exekuci po zahájení insolvenčního řízení

Jsou na dlužníka nařízeny v rámci exekuce srážky ze mzdy? Jak správně provádět srážky v případě zahájení insolvenčního řízení? V praxi se v této fázi insolvenčního řízení nejčastěji setkáme s tzv. deponováním srážek u zaměstnavatele. Přečtěte si, jak má mzdová účetní správně postupovat. Více zde »

Nedaří se vám zjistit, komu a kolik dlužíte? Naše advokátní kancelář vám pomůže zjistit vaše dluhy

Potřebujete získat seznam všech svých aktuálních věřitelů a dluhů a nedaří se vám potřebné informace zjistit? Nabízíme řešení. Připravili jsme pro vás novou službu, díky které všechny potřebné informace zjistíme za vás. Ušetříte spoustu času, energie i zbytečných nervů. Více zde »

Pomáháme lidem. Jak? Například tak, aby neztratili střechu nad hlavou

Ukrývání majetku před věřiteli se nemusí vyplatit. Insolvenční správce má v rámci insolvenčního řízení oprávnění žalobou napadat tzv. neúčinné právní úkony. Může se jednat o darování majetku dlužníka někomu z rodiny. Jak se proti žalobě bránit? Více zde »

Vymáhání pohledávek SVJ po vlastnících bytů v insolvenci

Co může SVJ jako věřitel v insolvenčním řízení čekat a co musí navíc udělat? Co když je byt v zástavě banky? Více zde »

Dluhy před uzavřením manželství

I když jde o dluh jednoho z manželů před uzavřením manželství, věřitel se může domáhat uspokojení své pohledávky i z majetku ve společném jmění manželů. Majetek v SJM lze pro tento dluh postihnout pouze do „poloviny hodnoty“ tohoto majetku. Více zde »

Jak se bránit proti exekuci

Proti usnesení o nařízení exekuce je možno podat návrh na zastavení exekuce. Přečtěte si, jak postupovat a na koho se obrátit. Více zde »

Hrozí vám exekuce? Jak exekuční řízení probíhá

Jak dlužník zjistí, že na něj byla uvalena exekuce? Jak exekuční řízení probíhá? Přečtěte si první díl našeho zajímavého seriálu o exekucích. Více zde »

Které dluhy může exekutor vymáhat z majetku v SJM?

Z čeho se může věřitel při vymáhání své pohledávky uspokojit, pokud je SJM smluvně upraveno? Přečtěte si, jak se postupuje a nač má exekutor právo. Více zde »

 

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 276 lidem z dluhů ve výši 14 133 990 701 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • PF 2023 AK Mgr. Martin Ludvík
   • PF 2023

    Krásné Vánoce a úspěšný start nového roku 2023! Mějte na paměti, že každá následující minuta je příležitostí k tomu něco změnit. » Jak dodržet novoroční předsevzetí? 💡 

   • Vyšší nezabavitelná částka 2023 je reakcí na životní náklady rodin dlužníků a jejich vyživované osoby
   • Nezabavitelná částka 2023 – vláda schválila zvýšení

    Vláda ve středu 21. 12. 2022 schválila úpravu nezabavitelné částky na rok 2023. Od 1. 1. 2023 se změní také koeficient pro její výpočet. Změna se týká až 700 00 dlužníků. V insolvenci a exekuci jim tak po provedení srážek zůstane více peněz. Když k dlužníkům připočteme i jejich rodiny, bude mít změna přímý dopad na živobytí až 1 500 000 lidí. Nárůst nákladů na energie a bydlení se […]