777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Rady, jak na dluhy

Jak pomoci partnerovi s dluhy 

Má váš partner dluhy? Měli byste se mít na pozoru bez ohledu na to, zda jste či nejste manželé. Neřešené závazky druhého v páru by mohly mít fatální dopady na vás i celou vaši rodinu. Jak partnerovi pomoci?

Návod: Jak vyřešit dluhy a dodržet předsevzetí

Chcete se konečně zbavit se dluhů? Nečekejte na nic! Nenechávejte je narůstat. Objevte návod, jak dodržet předsevzetí: 3 kroky k osvobození od dluhů

Oddlužení online a ze zahraničí

Útěk před dluhy do jiné země se nevyplácí. Paní Lenka E. o tom ví své. Oddlužení ze zahraničí a na nemocenské jí ale po dlouhém trápení nakonec vyšlo. Celé jsme ho sjednali pouze online. Skutečný příběh naší klientky

Podmínky insolvence (oddlužení) 2023

Základní podmínky insolvence jsou: mít dluhy nejméně u 2 věřitelů, které dlužník není schopen splácet, mít zajištěn příjem a insolvenční návrh sepsaný oprávněnou osobou. Další aktuální podmínky oddlužení

Milostivé léto 2022: Trvá pouze 3 měsíce

Dlužník v exekuci má možnost zbavit se úroků z prodlení, uhradit pouze jistinu dluhu + poplatek 1 500 Kč. Týká se pouze státních dluhů. Jiné dluhy lze řešit oddlužením. Více o Milostivém létu 2

Před dovolenou je vhodné vyřešit své dluhy

Dovolená může být pro dlužníky nebezpečná. Proč řešení dluhů neodkládat? A můžou na dovolenou i lidé v exekuci a insolvenci? Informace nejen pro dlužníky

Velký přehled dluhových registrů: Lze žádat o vymazání z jejich evidence?

Velký přehled dluhových registrů, doba uchování jejich záznamů a odpovědi na nejčastější související otázky. Věděli jste například, že záznam v insolvenčním rejstříku vám v něm zůstane doživotně? Dluhové registry podrobně

Z malé půjčky do úvěrové spirály? Řešením je oddlužení

Ze začarovaného kruhu půjček a dluhů dostalo Jakuba oddlužení a perfektní spolupráce s Ing. Martinou Prudilovou z advokátní kanceláře. Více zde »

Dluhy a exekuce je vhodné vyřešit i v případě, kdy se stěhujete do jiné země

Alena se odstěhovala do Anglie a neudělala si pořádek ve svých financích. Po několika letech začaly chodit k rodičům exekuční příkazy. Následně zemřel otec a Alena byla nucena vrátit se zpět do rodné země, kde se dluh vyšplhal na 500 000 Kč. Jedinou cestou bylo oddlužení. Více zde »

Potřebujete pomoci s oddlužením? Nač si dát při řešení insolvence pozor?

Při oddlužení je vhodné spolupracovat s někým, kdo nám nejen odborně vypracuje návrh na povolení oddlužení, ale také nám bude k dispozici po celou dobu insolvence, která trvá zpravidla 3 nebo 5 let. Přečtěte si, co vše můžete během insolvenčního řízení řešit a nač se vám bude odborná pomoc rozhodně hodit. Více zde »

Exekutor obstavil účet. Jak se dostat k nezabavitelné částce?

Exekutor má možnost nařídit srážky ze mzdy a současně také obstavit účet dlužníka. Jak získat nezabavitelnou částku? Jaké možnosti dlužník má? Více zde »

Finanční arbitr pomohl stanovit přijatelnou splátku manželce dlužníka v insolvenci

Kdo je finanční arbitr a jak vám může i v insolvenci či oddlužení pomoci? Finanční arbitr řeší spory spotřebitelů s finančními institucemi. Poradil také našemu klientovi v oddlužení, jehož manželka jako ručitelka musela doplatit dluh do 100%. Banka po ní navíc ale chtěla sepsat zápis svým notářem v neadekvátní hodnotě vůči celkově nízkému dluhu. Více zde »

Video: Jana Kovaříková – insolvence a oddlužení Praha

Pomůžeme vám vyřešit dluhy a exekuce. Podívejte se, co o insolvenci a své práci s klienty říká Jana Kovaříková z pražské kanceláře. Domluvte si nezávaznou a bezplatnou konzultaci vaší situace. Více zde »

Do insolvence se může dostat každý. Nezáleží na věku, vzdělání ani povolání

Dopravní nehoda obrátila Petrův život vzhůru nohama. Zdravotní komplikace a mrtvice způsobily ztrátu milované práce a krach úspěšné firmy.  Z insolvence se dostal díky oddlužení. Byla to jediná možnost, jak znovu ještě v klidu žít bez dluhů a exekucí. Přečtěte si jeho příběh. Více zde »

Jak zjistit své dluhy a exekuce? V jakých registrech se evidují?

Zjistit všechny své dluhy a exekuce není snadné. Je třeba velké trpělivosti, času a všechny informace z jednotlivých výstupů podrobně zpracovat a porovnat. Kde všude jsou dluhy evidovány? Jakým způsobem je zjistit? Více zde »

Jak zůstat bydlet ve svém i po prodeji nemovitosti v insolvenci?

Pokud má být nemovitost v insolvenci prodána, dlužník si může kupce vybrat sám. Nejlépe takového, který jej nechá v domě nadále bydlet prostřednictvím přijatelného nájmu. Jak si kupce vybrat a jak postupovat? Více zde »

Insolvence a oddlužení podnikatelů. Jak probíhá insolvenční řízení?

Jak probíhá povolení a schválení oddlužení podnikatelů (OSVČ)? Jak se stanoví měsíční srážky pro oddlužení? V jakém případě získá podnikatel osvobození od dluhů?  Více zde »

Po skončení oddlužení je vhodné zastavit exekuce. Jak na to?

Proč exekuce probíhají i po ukončení insolvence? Co může dlužník dělat, pokud exekutor exekuci nezastaví? Jak postupovat? Více zde »

Sepis a podání insolvenčního návrhu

Jaký je rozdíl mezi insolvenčním návrhem a návrhem na povolení oddlužení? Jaké jsou povinné přílohy návrhu na povolení oddlužení? Kdo může návrh sepsat a jakým způsobem se podává na soud?  Více zde »

Výměna insolvenčního správce v insolvenci

Pro výměnu insolvenčního správce musí existovat konkrétní a pádné důvody. O jaké se jedná? Jak postupovat, pokud chci požádat o výměnu správce v insolvenci? Více zde »

Kdy je dlužník v úpadku? Co znamená předlužení a hrozící úpadek?

Aby byl dlužník v úpadku, musí mít obecně min. dva dluhy u dvou různých věřitelů po splatnosti. Jak nejlépe při řešení úpadku postupovat? Více zde »

Oddlužení na 3 roky a insolvence seniorů

Zkrácení insolvence na 3 roky platí hlavně pro starobní důchodce a invalidní důchodce 2. či 3. stupně. Za splnění určitých podmínek ji však mohou využít všichni dlužníci. Více zde »

Ochrana před zděděním dluhů v insolvenci

Povinností dlužníka v insolvenci je všechny hodnoty nabyté dědictvím zpeněžit a použít pro mimořádné splátky nezajištěným věřitelům. Dědic má možnost odmítnout jen tzv. předlužené dědictví a to vždy pouze se souhlasem insolvenčního správce. Více zde »

Nezabavitelná částka a její úloha v exekuci a insolvenci

Jaká je výše nezabavitelné částky pro rok 2021? Jak změna její výše ovlivní insolvenci? Co dělat v případě, kdy hrozí zrušení oddlužení pro neplnění? Více zde »

Chráněný účet poskytne dlužníkům v exekuci větší jistotu 

Od 1. 7. 2021 budou banky zřizovat tzv. chráněné účty, jejichž prostředky nebude možné postihnout exekucí. Jak si takový účet zřídit? Jaké má výhody a co lidem v exekucích přinese? Více zde »

Insolvence a mimořádná opatření kvůli COVIDU-19

Co přinesla mimořádná opatření dlužníkům v insolvenci? Jaké mají možnosti, pokud se jim snížil příjem či o práci přišli kvůli COVIDU-19? Kdo může žádat o snížení splátek a kdo o přerušení oddlužení? Více zde »

Úloha insolvenčního správce v oddlužení

Insolvenční správce je ustanoven soudem při povolení oddlužení dlužníka. Jeho povinnosti jsou povahy administrativní, zjišťovací, přezkumné a právní, případně daňové. Neplní-li včas své povinnosti si nebo si přímo počíná nezákonným způsobem, má dlužník možnost obrátit se na insolvenční soud. Více zde »

Kdy budu vymazán z registru dlužníků?

Jak je to s výmazem z registrů dlužníků? Mají registry právo evidovat informace o mých dluzích i po jejich zaplacení? A pokud ano, jak dlouho? Existuje vůbec nějaká zákonná cesta, jak evidenci v registru dlužníků zrušit? Více zde »

Vypořádání majetku po rozvodu

Jak si vypořádat majetek, když jej nechcete rozřezávat na dvě půlky? Nezapomínejte ani na dluhy, i ty je potřeba rozdělit, jsou součástí majetkového vyrovnání! Více zde »

Novela změny v evidenci v insolvenčním rejstříku nepřinese

Schválí návrh novely insolvenčního zákona poslanci a Senát? Jaké změny v insolvenci a oddlužení případná novela přinese? Majetek bude nově možné prodat i po ukončení insolvence. Změna evidence v insolvenčním rejstříku naopak nenastane. Dlužník zde bude stále evidován po dobu 5 let od ukončení oddlužení.  Více zde »

Znáte výši odměny insolvenčního správce při zpeněžení majetku dlužníka?

Výše odměny insolvenčního správce a její výpočet závisí na způsobu realizace oddlužení. Odměna se skládá jednak z paušální částky za každý jeden měsíc trvání oddlužení a jednak z odměny z výtěžku zpeněžení. Jak se odměna vypočítá? Více zde »

Kvůli koronaviru skončila naše společnost v insolvenci. Děkujeme paní Vaňkové a advokátní kanceláři za pomoc

Nečekané události dostaly naši společnost do velkých finančních problémů. Nedokázali jsme situaci sami zvládnout a byli nuceni propustit zaměstnance a následně podat insolvenční návrh. Neměli jsme tušení, jak na to a požádali o pomoc paní Vaňkovou z advokátní kanceláře. Více zde »

Exekuce na majetek ve společném jmění manželů. Pomůže předmanželská smlouva?

Předmanželská smlouva ohledně společného jmění může být užitečná. Exekutor za určitých podmínek musí k této dohodě ze zákona přihlédnout. Více zde »

Jednání dlužníka se správcem v oddlužení

Čeká vás jednání s insolvenčním správcem? Jaké jsou povinnosti správce a které dokumenty je správce povinen vyhotovit? Jak se na jednání připravit? Více zde »

Ztráta zaměstnání během insolvence

V případě ztráty zaměstnání je dlužník v oddlužení povinen oznámit tuto skutečnost přidělenému insolvenčnímu správci. Je mu stanovena lhůta 3-6 měsíců na to, aby si opatřil nové zaměstnání či jiný zdroj příjmů. Co všechno musí doložit a jak postupovat? Více zde »

Uspokojování pohledávek věřitelů v oddlužení

Jaké rozlišujeme typy pohledávek z hlediska jejich uspokojení? Kolik bude věřiteli v oddlužení zaplaceno na jeho pohledávce? Více zde »

Rozvodu v oddlužení se obávat nemusíte

Rozvod nemá žádný vliv na schválené společné oddlužení manželů. Oba bývalí partneři po rozvodu pokračují ve splácení oddlužení a jsou jim prováděny srážky pro oddlužení stejným způsobem, jako když manželé byli. Tuto změnu je třeba nahlásit  insolvenčnímu správci a mzdovým účetním. Více zde »

Postavení a možnosti ručitele, jehož dlužník je v oddlužení

Pokud dlužník projde úspěšně oddlužením a získá osvobození od dluhů, je osvobozen také od placení pohledávek svým ručitelům. Jak může ručitel dosáhnout náhrady za své plnění? Více zde »

Co dělat při návštěvě exekutora

Návštěva exekutora není nikdy příjemná. V případě, že i u vás zazvoní, je třeba postupovat s chladnou hlavou. Zkontrolujte doklady exekutora a vše si řádně zaznamenejte. Více zde »

Popírání pohledávek věřitelů v insolvenčním řízení. Dlužníku, braň se!

Dlužník má právo rozporovat přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení, ale v praxi se s tímto příliš často nesetkáme. Dlužník často neví, oč se jedná a jaké má možnosti. Nač by se měl dávat dlužník pozor a jak by měl postupovat? Více zde »

Kdo jsou vyživované osoby a jak se v oddlužení vyživovací povinnost realizuje

Pohledávka na výživném se v rámci oddlužení považuje za přednostní nárok, a proto je dlužníku stanovena povinnost plnit celé výživné z částky určené pro splátky nezajištěným věřitelům. Speciální pozici mezi vyživovanými osobami mají pro účely oddlužení tzv. nepřímo vyživované osoby, u nichž je výživné stanoveno rozhodnutím soudu. Více zde »

Co je společné oddlužení manželů a jaké jsou jeho výhody?

V případě exekuce vedené pro neuhrazený závazek jednoho z manželů lze do exekuce přibrat i druhého manžela. Proto je nejvhodnějším řešením podat návrh na povolení oddlužení společně. Jedině tak lze vyřešit finanční situaci rodiny. Více zde »

Zajištěný a nezajištěný věřitel a uspokojení jejich pohledávek za dlužníkem

Jaký je rozdíl v postavení zajištěného a nezajištěného věřitele a jaké jsou dopady pro dlužníka a jeho oddlužení? Více zde »

Jak probíhá schválené oddlužení

Dlužník musí v oddlužení plnit určité povinnosti, které jsou různé podle formy, kterou se jeho oddlužení uskuteční. Během schváleného oddlužení mohou nastat i okolnosti, pro které soud může již schválené oddlužení zrušit. Více zde »

Jak postupuje insolvenční řízení po povolení oddlužení dlužníka?

Povolení oddlužení je významný krok pro dlužníka. Nicméně zásadní je až schválení oddlužení, tzn. rozhodnutí o formě oddlužení. V době od povolení oddlužení do jeho schválení probíhá řada důležitých okamžiků. Více zde »

Co se děje po podání návrhu na povolení oddlužení na soud

Soud je povinen zahájit insolvenční řízení do 3 dnů od obdržení návrhu na povolení oddlužení. Soud posuzuje návrh z hlediska kompletnosti a oprávněnosti, tzn. zda existuje úpadek dlužníka. Jaké jsou podmínky pro povolení oddlužení? Více zde »

Přehled nejdůležitějších změn v insolvencích, exekucích a úvěrech v souvislosti s koronavirem

POZOR! Exekuce a jejich úroky se nezastavují! Pouze některé exekuce týkající se věcí movitých a nemovitostí se nebudou do 30. 6. 2020 provádět. V oddluženích splátkovým kalendářem povolených soudem do 31. 5. 2019 lze nyní požádat o snížení splátek bez omezení. Více zde »

Jak vyřešit insolvenci společnosti

Pokud je společnost v úpadku nebo předlužená, má povinnost podat na sebe prostřednictvím statutárního orgánu insolvenční návrh. Co je k návrhu potřeba? Co konkurs obnáší a co se děje s neuspokojenými pohledávkami věřitelů? Více zde »

Oddlužení a krizová opatření při epidemii

Krizová opatření vlády přijatá kvůli epidemii koronaviru nemají žádný přímý vliv na průběh oddlužení. Stále platí, že minimální srážka z příjmů dlužníka pro oddlužení by měla být alespoň 2 300 Kč. Možností dlužníka je zažádat o snížení splátek, přerušení nebo prodloužení oddlužení. Více zde »

Jak je to s prodejem nemovitosti v insolvenci?

Nemovitost, která je předmětem zajištění, se v oddlužení prodává na základě pokynu zajištěného věřitele. Jak je to s nemovitostí nezajištěnou? Musí se v oddlužení vydat nemovitost, která je obydlím dlužníka? Jaká je referenční hodnota vaší nemovitosti? Více zde »

Mohu si založit účet v bance, když mám exekuci?

Jak je to se založením účtu v exekuci? Může exekutor obstavit i tento nový účet nebo dokonce účet manželky? Jaké jsou způsoby provedení exekuce? Více zde »

Co je darovací smlouva pro oddlužení? Kdo může být dárcem?

Pokud dlužník nemá dostatečný příjem a neplní podmínku pro povolení oddlužení, možností je využít dárce, který mu bude měsíčně na oddlužení přispívat. Jak to probíhá? Kdo může být tímto dárcem a jaké má povinnosti? Představuje dárcovství nějaká rizika? Více zde »

Je možné podnikat při oddlužení? Jaká jsou případná rizika?

Insolvenční zákon podnikání nezakazuje. O jeho zahájení je třeba informovat co nejdříve insolvenčního správce. Které činnosti při insolvenčním řízení vykonávat nelze? Více zde »

Kdy mi skončí insolvence? Kdy dostanu osvobození od dluhů?

Oddlužení končí rozhodnutím soudu. Osvobození od povinnosti platit v oddlužení nesplacené a do něj nepřihlášené pohledávky obdrží dlužník automaticky. Co dělat, když je oddlužení splněno a můj správce je nečinný? Více zde »

Co dělat po ukončení oddlužení? Soud vydá rozhodnutí automaticky

Co si musí dlužník po ukončení oddlužení pohlídat? Je nutno kontaktovat soud a exekutory? Kdy dojde o výmaz dlužníka z insolvenčního rejstříku? Přečtěte si, jak po ukončení oddlužení správně postupovat. Více zde »

Jak zjistím, že dlužník vstoupil do insolvence?

Dlužníka si stačí pohlídat ve veřejně dostupném insolvenčním rejstříku. Co dělat a jak přihlásit do insolvenčního řízení svou pohledávku? Jakou lhůtu je třeba dodržet? Více zde »

Jak je to s hypotékou v oddlužení? Přijdu o nemovitost?

Pokud je nemovitost předmětem zajištění, bude v oddlužení záležet jen a pouze na zajištěném věřiteli. Insolvenční správce je povinen se jeho pokynem řídit. Jak je to v případě, kdy nemovitost není předmětem zajištění? Poskytne mi někdo hypotéku, když jsem v oddlužení? Více zde »

Jak ovlivní mé oddlužení práce v zahraničí?

Ať už se jedná o hlavní, doplňkový či mimořádný příjem, dlužník je povinen tento nezatajovat a poskytnout jej správci pro splátky pro oddlužení. Dlužník musí sám zajistit, aby z jeho zahraničních příjmů byly srážky prováděny. Buď si srážky provádí sám, nebo se dohodne o postupu se správcem. Více zde »

Insolvence řešená konkursem

Při konkursu dochází ke zpeněžení majetku dlužníka. Neuspokojené pohledávky zůstávají po konkursu „aktivní“ a dlužník má stále povinnost je uhradit. V praxi se následně běžně využívá možnost oddlužení. Více zde »

Jak je to s daňovými bonusy a přeplatky na daních v oddlužení? Musím je přiznat?

Danově bonusy a přeplatky daně se musí v oddlužení použít jako mimořádný příjem na mimořádné splátky nezajištěným věřitelům. Jak se to děje v praxi? Více zde »

Nemocenská při oddlužení

Dávky nemocenského pojištění jsou považovány za příjem podléhající srážkám ze mzdy pro oddlužení. Jak dlouho můžu marodit a jak to ovlivní mé oddlužení? Více zde »

Jak je to s oddlužením (insolvencí) při mateřské dovolené?

Oddlužení je možné využít i na mateřské dovolené. Jak je to se snížením příjmu a srážkami pro oddlužení? Mohu si nechat porodné? Přečtěte si vše důležité. Více zde »

Zablokoval vám exekutor účet? Jak je možné se bránit?

Pokud je exekuce oprávněná, nelze se proti ní jakkoli účinně bránit. Často je zablokován i účet manžela. Jak zrušit blokaci účtu po zaplacení dluhu? Kdy bude zrušena blokace účtu v případě oddlužení? Více zde »

Jak je to s placením výživného (alimentů) dlužníkem v insolvenci?

Dlužník je v oddlužení povinen hradit dlužné i běžné výživné a to přednostně a v plné výši. Tuto skutečnost musí uvést v návrhu na povolení oddlužení. Jakým způsobem se výživné hradí a je možné jeho výši změnit? Co dělat v případě, kdy není výživné hrazeno? Více zde »

Lze předčasně splatit dluhy v oddlužení?

Ano, oddlužení je možné ukončit dříve. Jakým způsobem? Co získám předčasným ukončením oddlužení? Kde zjistím, kolik mi na oddlužení zbývá doplatit? Více zde »

Lze o oddlužení požádat i se sociálními dávkami?

Mezi příjmy, které jsou pro oddlužení použitelné, patří podpora v nezaměstnanosti i některé sociální dávky. O které se jedná? Mám na ně v insolvenci stále nárok? Více zde »

Marie: Neváhejte a řešte svou situaci co nejdříve! Jedině tak budete zase klidně spát a žít

Žila jsem spokojeně, radovala se z maličkostí a myslela, že to tak bude navždy. Jenže život se mi ve vteřině změnil. Díky Abivia.cz a Martině Adamčíkové jsem ale dostala druhou šanci a velice jí tímto děkuji! Více zde »

Oddlužení online, nebo osobně? 

Jak by měla být služba sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení poskytována? Je vhodné využít služby online, nebo raději oddlužení osobně? Jak to vidí zkušený odborník JUDr. David Vozák, který se na oddlužení a insolvence specializuje více než 10 let? Více zde »

V dluzích jsem se ocitla kvůli kamarádovi. Díky oddlužení jsem mohla začít znovu

Naivně jsem půjčila peníze a tím se zanedlouho dostala sama do problémů. Nečekané výdaje na pohřeb otce, nečekaná operace a těhotenství. Více se to zkomplikovat nemohlo. Pomoc jsem našla až po porodu a díky oddlužení a Abivii jsem začala znovu v klidu žít. Velice děkuji! Více zde »

Oddlužení nebo exekuce? Co je výhodnější? Velké srovnání výhod a nevýhod z pohledu dlužníka

Jak se liší výše srážek v oddlužení a exekuci? Může dlužník nakládat s majetkem? Jak se bránit protiprávnímu jednání? Přečtěte si článek JUDr. Davida Vozáka, odborníka na insolvenční právo. Více zde »

Insolvenční den v Havířově aneb vše o insolvenci, co vás zajímá

Jste z Havířova a okolí? Chcete se dozvědět více informací o oddlužení, insolvenčním řízení a novinkách po novele insolvenčního zákona od 1. 6. 2019? Připravili jsme pro vás Den otevřených dveří a to ve čtvrtek 22. 8. Těšíme se na vás! Více zde »

Oddlužení pro OSVČ bude po novele složitější? Jak se určí výše splátky?

Získat osvobození od dluhů nebude po novele pro podnikatele tak snadné. Více zde »

Osvoboďte se od svých dluhů! Jasné podmínky pro oddlužení platí už jen 2 měsíce!

Jaké budou podmínky pro získání osvobození od dluhů po novele chystané v červnu 2019, není zatím stále jasné. Využijte posledních chvil na zahájení oddlužení, které vám celou dobu poběží za současných jasných podmínek! Více zde »

Co exekutor může po zahájení insolvenčního řízení ještě činit a co už nikoliv

Jaký je rozdíl mezi nařízením a provedením exekuce? Jak postupovat po splnění oddlužení vůči starým exekucím? Co exekutor po zahájení insolvenčního řízení nemůže? Více zde »

Jsou vaše splátky příliš vysoké? Jak snadno získat výhodnou konsolidaci a platit méně? 

Konsolidace, neboli sloučení úvěrů a půjček do jediné, se využívá pro snížení splátek a je obvykle nejlevnějším a nejjednodušším řešením, jak předejít či vyřešit potíže s dluhy. Jak najít výhodnou konsolidaci šitou na míru právě pro vás? Více zde »

Jak správně provádět srážky z příjmu dlužníka v exekuci po zahájení insolvenčního řízení

Jsou na dlužníka nařízeny v rámci exekuce srážky ze mzdy? Jak správně provádět srážky v případě zahájení insolvenčního řízení? V praxi se v této fázi insolvenčního řízení nejčastěji setkáme s tzv. deponováním srážek u zaměstnavatele. Přečtěte si, jak má mzdová účetní správně postupovat. Více zde »

Nedaří se vám zjistit, komu a kolik dlužíte? Naše advokátní kancelář vám pomůže zjistit vaše dluhy

Potřebujete získat seznam všech svých aktuálních věřitelů a dluhů a nedaří se vám potřebné informace zjistit? Nabízíme řešení. Připravili jsme pro vás novou službu, díky které všechny potřebné informace zjistíme za vás. Ušetříte spoustu času, energie i zbytečných nervů. Více zde »

Pomáháme lidem. Jak? Například tak, aby neztratili střechu nad hlavou

Ukrývání majetku před věřiteli se nemusí vyplatit. Insolvenční správce má v rámci insolvenčního řízení oprávnění žalobou napadat tzv. neúčinné právní úkony. Může se jednat o darování majetku dlužníka někomu z rodiny. Jak se proti žalobě bránit? Více zde »

Vymáhání pohledávek SVJ po vlastnících bytů v insolvenci

Co může SVJ jako věřitel v insolvenčním řízení čekat a co musí navíc udělat? Co když je byt v zástavě banky? Více zde »

Dluhy před uzavřením manželství

I když jde o dluh jednoho z manželů před uzavřením manželství, věřitel se může domáhat uspokojení své pohledávky i z majetku ve společném jmění manželů. Majetek v SJM lze pro tento dluh postihnout pouze do „poloviny hodnoty“ tohoto majetku. Více zde »

Jak se bránit proti exekuci

Proti usnesení o nařízení exekuce je možno podat návrh na zastavení exekuce. Přečtěte si, jak postupovat a na koho se obrátit. Více zde »

Hrozí vám exekuce? Jak exekuční řízení probíhá

Jak dlužník zjistí, že na něj byla uvalena exekuce? Jak exekuční řízení probíhá? Přečtěte si první díl našeho zajímavého seriálu o exekucích. Více zde »

Které dluhy může exekutor vymáhat z majetku v SJM?

Z čeho se může věřitel při vymáhání své pohledávky uspokojit, pokud je SJM smluvně upraveno? Přečtěte si, jak se postupuje a nač má exekutor právo. Více zde »

 

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 949 lidem z dluhů ve výši 14 549 723 529 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • V březnu se začaly vyplácet vratky na daních a daňové bonusy. Co si dlužník v insolvenci nebo exekuci může ponechat?
   • Sleva na dani a vrácení daně v insolvenci a exekuci 2023 (za rok 2022)

    V březnu 2023 začíná finanční úřad vyplácet první vrácené daně za uplynulý rok 2022. Jaké jsou přesné termíny podání daňového přiznání a vyplácení přeplatků na dani? Vrací finanční úřad přeplatek automaticky? Může si dlužník v insolvenci nebo exekuci vyplacenou vratku daně ponechat? Je to stejně i s daňovým bonusem (slevou na dani)? A věděli jste, že letos jde poprvé uplatnit […]

   • Michael N. - oddlužení podnikatelů, Martina Prudilová
   • Příběh klienta Michaela N. – dluhy z podnikání

    Publikováno: 28. 2. 2023 Všechno to začalo, když mi nevycházelo podnikání v pohostinství podle představ. Nevěděl jsem, jak řešit dluhy z podnikání, zda i jako OSVČ můžu do oddlužení. Má situace ovšem vyžadovala radikální řešení, proto jsem se po konzultaci s insolvenční specialistkou Ing. Martinou Prudilovou z webového portálu Abivia.cz rozhodl vyhlásit insolvenci neboli osobní bankrot. Díky paní Prudilové, která mi pomohla sepsat […]