777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Popírání pohledávek věřitelů v insolvenčním řízení. Dlužníku, braň se!

V každém insolvenčním řízení věřitelé přihlašují své pohledávky za dlužníkem. A tyto přihlášené pohledávky se přezkoumávají. Přezkum provádí v oddlužení insolvenční správce a dlužník má právo popřít přihlášené pohledávky. Detailně je postup popsán níže.

Přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení

Přihlášení pohledávek do insolvenčního řízeníDo insolvenčního řízení musejí věřitelé své pohledávky přihlásit, chtějí-li, aby v něm obdrželi plnění na své pohledávky. Jedná se o věřitele zajištěné a nezajištěné.

Je třeba použití předepsaný formulář

Děje se tak elektronickou přihláškou na předepsaném formuláři, pro kterou jsou stanovena pravidla co do její podoby i obsahu. Věřitel musí uvést na základě čeho pohledávku vůči dlužníku má (tzv. právní důvod či titul), jak je veliká a případně jaké je její pořadí s ohledem na uspokojení. Zajištěný věřitel pak musí připojit i důvody zajištění a co je předmět zajištění.

Přihlášené pohledávky je v oddlužení povinen přezkoumat insolvenční správce. O přezkumu vyhotovuje tzv. zprávu o přezkumu, v níž jsou pohledávky uvedeny s vyjádřením, zda pohledávky popírá či nikoli. Stejným způsobem je ve zprávě zpracováno i stanovisko dlužníka.

Osobní jednání s insolvenčním správcem

Dlužník se k pohledávkám může vyjádřit na povinném osobním jednání s insolvenčním správcem, kde má poslední možnost k popření pohledávek věřitelů právě při podpisu zprávy o přezkumu, která vždy obsahuje jeho stanovisko ke každé přihlášené pohledávce. Je důležité se na toto jednání se správcem připravit. Popření pohledávky dlužníkem ve zprávě o přezkumu má stejné účinky, jako popření pohledávky správcem.

Uplatnění žaloby u insolvenčního soudu

Popřené nevykonatelné pohledávky musí věřitel uplatnit žalobou u insolvenčního soudu, který o jejich existenci rozhodne. U popřených vykonatelných pohledávek pak naopak má správce a dlužník právo podat žalobu k soudu, kterou popření vykonatelné pohledávky uplatní vůči věřiteli. Vykonatelnou pohledávku pak dlužník může popřít jen pro skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená.

Popírání pohledávky co do pravosti či co do pořadí 

Pohledávky se popírají co do pravosti (tzn. že pohledávka neexistuje, již zanikla či byla promlčena), co do výše (tzn. pohledávka je přihlášena v nesprávné výši) nebo co do pořadí pohledávky.

Zpráva o přezkumu spolu se zprávou pro oddlužení a přehledem majetku dlužníka je povinným výstupem, který následně správce předkládá soudu a soud na jejich základě rozhoduje o schválení oddlužení dlužníka.

Nač by si měl dlužník dát pozor?

Už při přihlášení pohledávek věřiteli je nastaven mechanismus, který může způsobit, že věřitel přijde úplně o možnost cokoli v rámci insolvenčního řízení obdržet. Zjednodušeně platí následující. Bude-li v insolvenčním řízení zjištěna přihlášená pohledávka věřitele tak, že zjištěná hodnota pohledávky bude činit méně než 50 % hodnoty pohledávky přihlášené, nebude se k takto přihlášené pohledávce vůbec v řízení přihlížet.

Zde je tedy více než vhodné, aby dlužník přihlášené pohledávky, respektive jejich přihlášenou výši hlídal a na uvedený nesoulad, zde tedy ohledně výše pohledávky insolvenčního správce upozornil. Může tak zabránit přihlášení pohledávky nekale jednajícího věřitele. 

Je nutné upozornit na nesoulad

V průběhu celého procesu přihlašování pohledávek věřiteli může dlužník (a měl by) kontrolovat, zda jsou proti němu přihlášené pohledávky pravé (tedy zda existují), zda jsou přihlášeny ve správné (rozumí se ne neoprávněné) výši a zda jsou přihlášeny ve správném pořadí.

Stejně tak může dlužník popírat i zajištění či jeho výši nebo pořadí u přihlášky pohledávky zajištěného věřitele. Zjistí-li dlužník nesoulad v něčem z výše uvedeného, je pouze na něm, aby upozornil na tuto okolnost insolvenčního správce a uvedl své popření do zprávy o přezkumu. K tomu připojí svůj podpis.

Pokud dlužník ve zprávě o přezkumu své popření neuvede, přijde tak o poslední možnost, jak opravit nesprávně přihlášenou pohledávku věřitele.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Pomohli jsme 15 276 lidem z dluhů ve výši 14 133 990 701 Kč.

Kalkulátor oddlužení

 • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
 • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky

  • PF 2023 AK Mgr. Martin Ludvík
  • PF 2023

   Krásné Vánoce a úspěšný start nového roku 2023! Mějte na paměti, že každá následující minuta je příležitostí k tomu něco změnit. » Jak dodržet novoroční předsevzetí? 💡 

  • Vyšší nezabavitelná částka 2023 je reakcí na životní náklady rodin dlužníků a jejich vyživované osoby
  • Nezabavitelná částka 2023 – vláda schválila zvýšení

   Vláda ve středu 21. 12. 2022 schválila úpravu nezabavitelné částky na rok 2023. Od 1. 1. 2023 se změní také koeficient pro její výpočet. Změna se týká až 700 00 dlužníků. V insolvenci a exekuci jim tak po provedení srážek zůstane více peněz. Když k dlužníkům připočteme i jejich rodiny, bude mít změna přímý dopad na živobytí až 1 500 000 lidí. Nárůst nákladů na energie a bydlení se […]