Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Staráme se o klienty po celou dobu oddlužení

Od sepisu insolvenčního návrhu až po osvobození od dluhů

Tisková zpráva

Mgr. Martin Ludvík, advokát, provozovatel webu abivia.cz, vydává oficiální prohlášení k TV pořadu ze dne 22. 3. 2023.

Tímto rovněž uvádí na pravou míru zákonnost a transparentnost svých služeb v souvislosti s oddlužením.

Za sepis insolvenčního návrhu si účtuji výhradně zákonnou odměnu ve výši 4.840 Kč včetně DPH dle § 390a insolvenčního zákona. Služba Právní zastoupení v insolvenci (PZ) se smluvní odměnou ve zmiňované výši 10.900 Kč je samostatnou a volitelnou právní službou poskytovanou klientům na základě vzájemné písemné dohody. „Postup účtování této odměny u nás Česká advokátní komora již minulosti kontrolovala a neshledala ve sjednání odměny s klientem za právní zastoupení v insolvenčním řízení žádné pochybení,“ dodává Martin Ludvík.

Zastoupení v insolvenčním řízení je ujednáno po dobu trvání insolvenčního řízení klienta, tj. na dobu až 5 let (což vychází na 186,67 Kč/měsíc), tedy až do doby osvobození od dluhů. Tuto službu klientům doporučujeme již při sepisu insolvenčního návrhu proto, abychom co nejvíce zvýšili šance klienta skutečně dosáhnout cíle insolvenčního řízení, tedy osvobození od dluhů nezávisle na potížích a překážkách, které mohou během jeho insolvence nastat.

„Jako advokát jsem po dobu 5 let smluvně vázán zastupovat klienta v jeho insolvenčním řízení, poskytovat mu právní pomoc a pomáhat mu hájit jeho práva a oprávněné zájmy, stejně jako zákonně postupovat při událostech, které během 5 let nastanou (např. reagovat na výzvy soudu a insolvenčního správce, změny v životní situaci klienta, úpravy legislativy apod.).“

Advokát je jedinou osobou, která může v rámci výkonu své odborné profese klienta v insolvenčním řízení zastupovat a nezávisle hájit jeho práva a zájmy. Jiné subjekty, kterým insolvenční zákon svěřil oprávnění sepsat a podat za klienta návrh na oddlužení – exekutoři, notáři a insolvenční správci včetně neziskových organizací –, nejsou k této činnosti oprávněny či ji fakticky nevykonávají.

Na rozdíl od klienta, jenž je v řízení zastoupen advokátem, nemá klient bez právního zastoupení během insolvence možnost v případě potřeby bezodkladně využít právní pomoci kvalifikované osoby, což může významně snížit šance dlužníka na dosažení svého cíle. Pokud klient o zastupování v insolvenčním řízení advokátem nemá zájem, končí spolupráce advokáta s klientem sepisem a podáním insolvenčního návrhu.

Před sepisem insolvenčního návrhu rovněž pečlivě zkoumáme a provádíme právní vyhodnocení, zda klient splňuje všechny podmínky oddlužení a zda pro něj není vhodnější jiné řešení jeho majetkové situace než oddlužením v insolvenčním řízení.

Advokátní kancelář Martin Ludvík – oddlužení, insolvence a osobní bankrot na abivia.cz

Kontakt pro média:

Mgr. Martin Ludvík, advokát, č. osv. 11438
ludvik@advokat-roznov.cz
+420 571 115 279

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.