777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Lze v průběhu insolvence snížit měsíční splátku pro oddlužení?

Publikováno: 4. 1. 2022

V současné době se nám zvedl počet žádostí klientů v insolvenci o zvýšení nezabavitelné částky či žádosti o fixní splátku. Jako důvody uvádění zvyšující se náklady za energii či snížení příjmu z důvodu covidu. V jakém případě je možné požádat soud o zvýšení nezabavitelné částky, respektive snížení splátky pro oddlužení?

Insolvenční zákon pamatuje i na situaci, kdy dlužník během probíhající insolvence žádá jinou výši měsíčních splátek a to v ust. § 398 odst. 5. Uvádí zde, že insolvenční soud může stanovit jinou výši měsíčních splátek i po schválení oddlužení, jestliže o to požádá dlužník pro změnu poměrů.

Podmínkou snížení splátek pro oddlužení je dostatečná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů

Soud vyhoví ve snížení splátek pro oddlužení jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že je výše dosavadních splátek způsobilá ohrozit plnění splátkového kalendáře nebo že míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů bude vyšší i při jiné výši měsíčních splátek.

Nemůže tedy dojít k situaci, kdy například při zákonné srážce mělo být uspokojeno 50 % přihlášených pohledávek věřitelů a po snížení splátky by bylo uspokojeno pouze 15 %.

Snížit splátku je možné i v případě, kdy dlužník neplní min. 50 % nezajištěných pohledávek věřitelů

Novelou tohoto ustanovení byla odstraněna podmínka, kdy dlužník mohl žádat o snížení splátek pouze v případě plnění min. 50 % nezajištěných pohledávek věřitelů. Dlužník nyní tedy může žádat o snížení splátky pro oddlužení, i když neuhradí 50 %, avšak vždy je třeba nabídnout věřitelům co nejvyšší možnou splátku, aby bylo dosaženo naplnění zásad insolvenčního řízení.

Jak postupovat při zvýšení nezabavitelné částky v insolvenci?

zvýšení nezabavitelné částky v oddluženíPokud tedy dlužník požaduje, aby mu bylo ponecháváno více, než jaká je nezabavitelná částka, je potřeba soudu prokázat, že u něj došlo ke změně poměrů, které ohrozí plnění splátkového kalendáře.

Tedy nejprve je vhodné, aby dlužník důkladně sepsal veškeré své náklady, tj. náklady spojené s bydlením, se zaměstnáním, náklady na potraviny, bydlení, hygienické potřeby a případně další náklady, které dlužník musí vynakládat.

Soudu je třeba zvýšení nezabavitelné částky pro oddlužení dostatečně zdůvodnit

Poté co bude k dispozici přehled nákladů, je potřeba stanovit částku, o kterou se má nezabavitelná částka navýšit, případně nabídnout soudu pevnou měsíční splátku.

Aby tato žádost byla úspěšná je potřeba soudu dostatečně zdůvodnit, zejména naplnit podmínku změny poměrů, což znamená, že v době rozhodnutí o schválení oddlužení byla situace odlišná, když nyní došlo ke zvýšení určitých nákladů, a proto je pro další řádné plnění splátkového kanceláře potřebné, aby došlo k úpravě srážek.

Soud bere v potaz míru uspokojení pohledávek věřitelů

Dalším důvodem pro změnu měsíční výše srážek je předpoklad vyššího uspokojení pohledávek věřitelů i při jiné výši srážek, zde se nabízí zejména případ, kdy dlužník i při nižší splátce je schopen uhradit 100% přihlášených pohledávek.

Se snížením splátek vám pomůžeme

poradci abivia oddluzeni a insolvenceLze tedy říci, že dlužník může o jinou výši měsíční splátky požádat i v průběhu oddlužení, je však potřeba, aby svou žádost řádně zdůvodnil a svá tvrzení podložil listinnými důkazy. 

Pokud splňujete podmínky pro snížení splátek v oddlužení, rádi vám se zpracováním žádosti pro soud pomůžeme. Stačí si vyhledat zkušeného kolegu dle místa vašeho bydliště. Do 24h vám zavolá a vše s vámi podrobně probere. 

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 045 lidem z dluhů ve výši 13 968 986 541 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky