Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Jaké formy oddlužení existují?

Soud, resp. věřitelé, rozhodují v insolvenci mezi dvěma formami oddlužení: zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Mimo oddlužení lze řešit úpadek i tzv. konkursemreorganizací.

Insolvence neboli oddlužení lze řešit splátkovým kalendářem

Dlužník může v insolvenčním návrhu a návrhu na povolení oddlužení způsob oddlužení navrhnout, ale nerozhoduje o něm.

2 formy oddlužení (insolvence, osobní bankrot)

Insolvence neboli oddlužení či osobní bankrot je proces řešení úpadku dlužníka, díky kterému lze začít nový život bez dluhů. Jde o zákonem stanovený postup, jehož splnění vede k osvobození dlužníka od povinnosti platit zbylé dluhy.

Existují 2 formy oddlužení dle insolvenčního zákona*:

     1. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

Zpeněžením majetkové podstaty dojde v oddlužení k jednorázovému uspokojení věřitelů prodejem majetku dlužníka. Majetek, který dlužník nabude po schválení oddlužení, však zůstane nedotčen. Dlužníkovi jsou tedy výměnou za jeho stávající majetek ponechány budoucí příjmy.

     2. Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty

Při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty dlužník hradí pravidelné měsíční splátky a zároveň je prodán jeho majetek.  To znamená, že dlužník je povinen po dobu maximálně 5 let splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů určitou částku.

Chci pomoci s oddlužením

Orientační výši insolvenční splátky lze zjistit v naší kalkulačce oddlužení:

Kalkulačka oddlužení

* V insolvenčních řízeních, ve kterých bylo o úpadku rozhodnuto před novelou insolvenčního zákona 1. 6. 2019, bylo dalším možným způsobem oddlužení samotné plnění splátkového kalendáře.

Konkurs

Konkurs je likvidační způsob řešení úpadku, který je určen pro fyzické i právnické osoby. Jeho podstatou je kompletní zpeněžení majetku (tzv. majetkové podstaty) dlužníka a následné poměrné uspokojení pohledávek věřitelů. Rozdíl oproti oddlužení spočívá v tom, že po skončení konkursu případné nesplacené dluhy nezanikají a věřitelé je mohou nadále vymáhat (např. exekučně).

Do konkursu se dlužník může dostat i v případě schváleného a již probíhajícího oddlužení. Soud může rozhodnout o zrušení oddlužení a následném řešení úpadku dlužníka konkursem, pokud dlužník v insolvenci neplní své podstatné povinnosti.

» Více o úpadku řešeném konkursem

Reorganizace

Reorganizace je určena právnickým osobám a podnikatelům a je sanačním (ozdravným) způsobem řešení úpadku dlužníka. Jejím cílem je zajistit pokračování provozu dlužníkova podniku pomocí reorganizačních opatření, které mají vést ke zvýšení ziskovosti. Věřitelům dlužníka dochází k průběžnému uspokojování pohledávek, ideálně k vyššímu, než by získali v konkursu.

Možnost využití reorganizace je podmíněna stanovenými kritérii, kterými jsou například minimální obrat 50 milionů anebo nejméně 50 zaměstnanců. Jestliže by však byl tzv. reorganizační plán schválený alespoň polovinou všech věřitelů, omezení podle obratu a počtu zaměstnanců by se nevyžadovalo.

Chci pomoci s oddlužením

Nacházíte se v dluhové pasti a chcete se svou situací něco dělat?

Kontaktujte zkušeného odborníka, který zdarma vaši situaci zhodnotí a navrhne nejlepší způsob řešení. Vyberte si kolegu dle vaší lokality, vyplňte formulář a pak už jen počkejte, až vám zavolá. Společně najdete způsob, jak s dluhy zatočit.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.