Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Co když nesplním podmínky pro schválení oddlužení?

Pokud soud oddlužení neschválí nebo zruší již probíhající oddlužení, zpravidla rozhodne o dluzích dlužníka tak, že se budou řešit v konkurzu. Výjimkou jsou případy nemajetnosti, kdy soud insolvenční řízení bez prohlášení konkurzu zastaví.

Co dělat, když nesplním podmínky oddlužení? Nezoufejte, vždy je naděje zbavit se dluhů. Platí pro muže i ženy.

Pokud i přesto nemajetný dlužník požaduje řešit své závazky v konkurzu, je nutné složit zálohu ve výši 50 000 Kč. Konkurz znamená prodej všeho majetku, včetně toho sloužícího k podnikání. Po ukončení insolvenčního řízení mají věřitelé právo znovu vyžadovat uhrazení dluhů – a to i exekučně.

Jak situaci řešit? Je třeba zkoumat, z jakých důvodů soud nemůže schválit oddlužení. Pokud jde o překážku, kterou lze překonat, je nejlepší tuto chybu napravit a docílit tak schválení oddlužení (ve lhůtách stanovených zákonem a soudem, např. odvolacích lhůtách). Soud ve svém rozhodnutí musí uvést, z jakých důvodů nemůže oddlužení povolit, resp. schválit. Těmito důvody je třeba se řídit (např. navýšit příjmy tak, aby bylo oddlužení řádně hrazeno).

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.