777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Insolvence a mimořádná opatření. Jak zamezit zrušení oddlužení?

Epidemie nemoci COVID-19 a přijatá mimořádná opatření při epidemii často ovlivňují insolvence a průběh oddlužení mnoha dlužníků. Jak se dlužník může vyrovnat s dopadem mimořádných opatření? Jaké má možnosti, aby mu nebylo oddlužení zrušeno?

Získání osvobození i při nesplnění 30 %

obrovská úleva, snížení splátek v oddluženíEpidemie přivedla zákonodárce k tomu, že umožnili snadnější přiznání osvobození dlužníkovi.

U oddlužení plněním splátkového kalendáře může soud od 24. 4. 2020 přiznat dlužníkovi osvobození i v případech, kdy dlužníkovi končí oddlužení a nebylo splněno na 30 % hodnoty přihlášených nezajištěných pohledávek věřitelů, případně jinou soudem stanovenou hranici.

Je nutné prokázat okolnosti

Soud přizná osvobození v insolvenci tehdy, když dlužník prokáže, že bylo způsobeno okolnostmi, které nezavinil. Má se za to, že dlužník nezavinil okolnosti, ke kterým došlo v důsledku mimořádných opatření při epidemii.

Dále jsou možnosti dlužníků, jak se s dopadem mimořádných opatření vyrovnat, rozdílné podle toho, kdy jim bylo oddlužení povoleno. Rozhodným datem je přitom 31. květen 2019.

Insolvenční řízení, u kterých bylo povoleno oddlužení do 31. 5. 2019

U těchto insolvenčních řízení mají dlužníci možnost zažádat o snížení splátky v oddlužení bez omezení a také jsou chráněni proti zrušení oddlužení kvůli neplnění jeho podstatné části.

Žádost o nižší splátky v oddlužení bez omezení

Insolvenční řízení po 31.5.2019V oddluženích splátkovým kalendářem je za normální okolností možnost požádat o snížení splátek v případě, kdy je předpokládané plnění oddlužení ve výši min. 50 % pohledávek věřitelů.

V současné covidové situaci lze v oddluženích splátkovým kalendářem povolených do 31. 5. 2019 požádat o snížení splátek bez těchto omezení. Tento snadnější způsob, jak požádat o nižší splátky, platí po celou dobu trvání mimořádných opatření při epidemii a ještě 12 měsíců od jejich skončení.

Ochrana proti zrušení oddlužení pro neplnění oddlužení dlužníkem

Standardně soud zruší oddlužení dlužníka v případě, kdy neplní jeho podstatnou část. V praxi to znamená, že neplní úhradu min. 30 % hodnoty přihlášených nezajištěných pohledávek věřitelů, případně jinou soudem stanovenou hranici.

V případě mimořádných opatření v oddluženích povolených do 31. 5. 2019 soud nezruší schválení oddlužení pro neplnění jeho podstatné části, je-li toto neplnění důsledkem okolností způsobených mimořádnými opatřeními při epidemii. Aktuálně se vztahuje jen na opatření přijatá do 30. června 2021.

Insolvenční řízení, u kterých bylo povoleno oddlužení po 31. 5. 2019 

U insolvenčních řízení povolených po datu 31. 5. 2019 mají dlužníci v době epidemie tři možnosti, jak zabránit zrušení oddlužení v případě jeho neplnění kvůli mimořádným opatřením. Mohou požádat o snížení splátek, přerušení či prodloužení oddlužení. Co soudu v takovém případě doložit a jak postupovat? Nejeden dlužník bude potřebovat právní pomoc

Snížení splátek u oddlužení splátkovým kalendářem

jak požádat o snížení splátek v oddlužení

O snížení splátek může dlužník požádat soud kdykoli v průběhu oddlužení. Návrh dlužníka musí být odůvodněn. Vážným důvodem pro přiznání snížení splátek může být zejména ztráta příjmu nebo jeho části v důsledku okolností způsobených mimořádnými opatřeními při epidemii.

Přerušení oddlužení

Oddlužení plněním splátkového kalendáře lze přerušit až na dobu 1 roku. Soud rozhodne o přerušení oddlužení na základě žádosti dlužníka pro důležité důvody. Důležitým důvodem může být zejména přechodné či trvalé snížení příjmu nebo jeho ztráta v důsledku okolností způsobených mimořádnými opatřeními při epidemii.

Prodloužení oddlužení

Z důležitých důvodů může soud na návrh dlužníka rozhodnout o prodloužení doby pro oddlužení plněním splátkového kalendáře až o 6 měsíců. Důležitým důvodem může opět být zejména přechodné či trvalé snížení příjmu nebo jeho ztráta v důsledku okolností způsobených mimořádnými opatřeními při epidemii.

Potřebujete vědět více o možnostech snížení splátek, přerušení či prodloužení oddlužení? Nevíte si rady, jak postupovat? Zkušení insolvenční poradci vám rádi pomohou. Podrobné informace o opatřeních vedoucích ke zmírnění dopadů epidemie si můžete přečíst v Zákoně č. 191/2020 Sb.

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 276 lidem z dluhů ve výši 14 133 990 701 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • PF 2023 AK Mgr. Martin Ludvík
   • PF 2023

    Krásné Vánoce a úspěšný start nového roku 2023! Mějte na paměti, že každá následující minuta je příležitostí k tomu něco změnit. » Jak dodržet novoroční předsevzetí? 💡 

   • Vyšší nezabavitelná částka 2023 je reakcí na životní náklady rodin dlužníků a jejich vyživované osoby
   • Nezabavitelná částka 2023 – vláda schválila zvýšení

    Vláda ve středu 21. 12. 2022 schválila úpravu nezabavitelné částky na rok 2023. Od 1. 1. 2023 se změní také koeficient pro její výpočet. Změna se týká až 700 00 dlužníků. V insolvenci a exekuci jim tak po provedení srážek zůstane více peněz. Když k dlužníkům připočteme i jejich rodiny, bude mít změna přímý dopad na živobytí až 1 500 000 lidí. Nárůst nákladů na energie a bydlení se […]