777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Insolvence a mimořádná opatření. Jak zamezit zrušení oddlužení?

Epidemie nemoci COVID-19 a přijatá mimořádná opatření při epidemii často ovlivňují insolvence a průběh oddlužení mnoha dlužníků. Jak se dlužník může vyrovnat s dopadem mimořádných opatření? Jaké má možnosti, aby mu nebylo oddlužení zrušeno?

Získání osvobození i při nesplnění 30 %

obrovská úleva, snížení splátek v oddluženíEpidemie přivedla zákonodárce k tomu, že umožnili snadnější přiznání osvobození dlužníkovi.

U oddlužení plněním splátkového kalendáře může soud od 24. 4. 2020 přiznat dlužníkovi osvobození i v případech, kdy dlužníkovi končí oddlužení a nebylo splněno na 30 % hodnoty přihlášených nezajištěných pohledávek věřitelů, případně jinou soudem stanovenou hranici.

Je nutné prokázat okolnosti

Soud přizná osvobození v insolvenci tehdy, když dlužník prokáže, že bylo způsobeno okolnostmi, které nezavinil. Má se za to, že dlužník nezavinil okolnosti, ke kterým došlo v důsledku mimořádných opatření při epidemii.

Dále jsou možnosti dlužníků, jak se s dopadem mimořádných opatření vyrovnat, rozdílné podle toho, kdy jim bylo oddlužení povoleno. Rozhodným datem je přitom 31. květen 2019.

Insolvenční řízení, u kterých bylo povoleno oddlužení do 31. 5. 2019

U těchto insolvenčních řízení mají dlužníci možnost zažádat o snížení splátky v oddlužení bez omezení a také jsou chráněni proti zrušení oddlužení kvůli neplnění jeho podstatné části.

Žádost o nižší splátky v oddlužení bez omezení

Insolvenční řízení po 31.5.2019V oddluženích splátkovým kalendářem je za normální okolností možnost požádat o snížení splátek v případě, kdy je předpokládané plnění oddlužení ve výši min. 50 % pohledávek věřitelů.

V současné covidové situaci lze v oddluženích splátkovým kalendářem povolených do 31. 5. 2019 požádat o snížení splátek bez těchto omezení. Tento snadnější způsob, jak požádat o nižší splátky, platí po celou dobu trvání mimořádných opatření při epidemii a ještě 12 měsíců od jejich skončení.

Ochrana proti zrušení oddlužení pro neplnění oddlužení dlužníkem

Standardně soud zruší oddlužení dlužníka v případě, kdy neplní jeho podstatnou část. V praxi to znamená, že neplní úhradu min. 30 % hodnoty přihlášených nezajištěných pohledávek věřitelů, případně jinou soudem stanovenou hranici.

V případě mimořádných opatření v oddluženích povolených do 31. 5. 2019 soud nezruší schválení oddlužení pro neplnění jeho podstatné části, je-li toto neplnění důsledkem okolností způsobených mimořádnými opatřeními při epidemii. Aktuálně se vztahuje jen na opatření přijatá do 30. června 2021.

Insolvenční řízení, u kterých bylo povoleno oddlužení po 31. 5. 2019 

U insolvenčních řízení povolených po datu 31. 5. 2019 mají dlužníci v době epidemie tři možnosti, jak zabránit zrušení oddlužení v případě jeho neplnění kvůli mimořádným opatřením. Mohou požádat o snížení splátek, přerušení či prodloužení oddlužení. Co soudu v takovém případě doložit a jak postupovat? Nejeden dlužník bude potřebovat právní pomoc

Snížení splátek u oddlužení splátkovým kalendářem

jak požádat o snížení splátek v oddlužení

O snížení splátek může dlužník požádat soud kdykoli v průběhu oddlužení. Návrh dlužníka musí být odůvodněn. Vážným důvodem pro přiznání snížení splátek může být zejména ztráta příjmu nebo jeho části v důsledku okolností způsobených mimořádnými opatřeními při epidemii.

Přerušení oddlužení

Oddlužení plněním splátkového kalendáře lze přerušit až na dobu 1 roku. Soud rozhodne o přerušení oddlužení na základě žádosti dlužníka pro důležité důvody. Důležitým důvodem může být zejména přechodné či trvalé snížení příjmu nebo jeho ztráta v důsledku okolností způsobených mimořádnými opatřeními při epidemii.

Prodloužení oddlužení

Z důležitých důvodů může soud na návrh dlužníka rozhodnout o prodloužení doby pro oddlužení plněním splátkového kalendáře až o 6 měsíců. Důležitým důvodem může opět být zejména přechodné či trvalé snížení příjmu nebo jeho ztráta v důsledku okolností způsobených mimořádnými opatřeními při epidemii.

Potřebujete vědět více o možnostech snížení splátek, přerušení či prodloužení oddlužení? Nevíte si rady, jak postupovat? Zkušení insolvenční poradci vám rádi pomohou. Podrobné informace o opatřeních vedoucích ke zmírnění dopadů epidemie si můžete přečíst v Zákoně č. 191/2020 Sb.

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 949 lidem z dluhů ve výši 14 549 723 529 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • V březnu se začaly vyplácet vratky na daních a daňové bonusy. Co si dlužník v insolvenci nebo exekuci může ponechat?
   • Sleva na dani a vrácení daně v insolvenci a exekuci 2023 (za rok 2022)

    V březnu 2023 začíná finanční úřad vyplácet první vrácené daně za uplynulý rok 2022. Jaké jsou přesné termíny podání daňového přiznání a vyplácení přeplatků na dani? Vrací finanční úřad přeplatek automaticky? Může si dlužník v insolvenci nebo exekuci vyplacenou vratku daně ponechat? Je to stejně i s daňovým bonusem (slevou na dani)? A věděli jste, že letos jde poprvé uplatnit […]

   • Michael N. - oddlužení podnikatelů, Martina Prudilová
   • Příběh klienta Michaela N. – dluhy z podnikání

    Publikováno: 28. 2. 2023 Všechno to začalo, když mi nevycházelo podnikání v pohostinství podle představ. Nevěděl jsem, jak řešit dluhy z podnikání, zda i jako OSVČ můžu do oddlužení. Má situace ovšem vyžadovala radikální řešení, proto jsem se po konzultaci s insolvenční specialistkou Ing. Martinou Prudilovou z webového portálu Abivia.cz rozhodl vyhlásit insolvenci neboli osobní bankrot. Díky paní Prudilové, která mi pomohla sepsat […]