Volejte 777 722 822  

Přehled nejdůležitějších změn v souvislosti s koronavirem

Změny v oblasti Oddlužení

 • V oddluženích splátkovým kalendářem povolených soudem do 31. 5. 2019 lze požádat o snížení splátek bez omezení – nižší splátky nemusejí být tak vysoké, aby věřitelé dostali alespoň 50 % svých pohledávek. Platí po dobu 12 měsíců od skončení mimořádných opatření kvůli koronaviru.
 • V oddluženích povolených do 31. 5. 2019 soud nově nezruší oddlužení, není-li toto plněno na 30 % úhrady pohledávek věřitelů, pokud důvody spočívají v opatřeních kvůli koronaviru.
 • U oddlužení plněním splátkového kalendáře lze dlužníkovi přiznat osvobození i v případě, kdy oddlužení není plněno na 30 % úhrady pohledávek nezajištěných věřitelů. Důvodem neplnění musejí být okolnosti způsobené opatřeními kvůli koronaviru.

Změny v exekucích

 • Do 30. 6. 2020 se až na výjimky nebudou provádět exekuce věcí movitých.
 • Do 30. 6. 2020 se nebudou provádět exekuce nemovitostí, ve kterých dlužník má trvalý pobyt, pokud dluh není vyšší než 100 000 Kč.
 • Daňový bonus nově nepodléhá exekuci.
 • Odstupné při ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost či reorganizaci podléhá exekuci v nižším rozsahu než dosud
 • Dlužník si může vybrat z bankovního účtu obstaveného exekucí nově 4 násobek životního minima (15 440 Kč).

Změny ve splácení úvěrů

 • Možnost požádat o odložení splátek do 31. 7. 2020 nebo do 31. 10. 2020 (ochranná doba) – NELZE však u úvěrů sjednaných a čerpaných po 26. 3. 2020, u úvěrů, kde byl dlužník v prodlení větším jak 30 dnů a u úvěrů typu kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing, úvěry související s obchody na kapitálovém trhu.
 • Po dobu odložení splátek nemusí být úvěr splácen, běží však úroky a prodlužuje se i zajištění.
 • Fyzické osoby mají po ochrannou dobu odloženo i splácení úroků (prodlouží se ale délka úvěru, právnické osoby musejí po ochrannou dobu úroky splácet (neplatí jistinu).
 • O odložení splátek (ochrannou dobu) musí úvěrovaný požádat úvěrujícího.
 • Odložení splátek je bezúplatné – úvěrující nemůže nárokovat jakoukoli úhradu navíc spojenou s jeho využitím.

Zdroj: www.psp.cz

Potřebujete pomoci? Obraťte se na nás!

     Pomohli jsme 14 375 lidem z dluhů ve výši 13 521 326 132 Kč.

     Kalkulátor oddlužení

     • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
     • Najít řešení

     Kontaktujte svého poradce

     Novinky