Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Jak a kdy dosáhnu osvobození od placení zbylých dluhů po oddlužení?

Po úspěšném splnění oddlužení vydá insolvenční soud dlužníkovi osvobození dlužníka od placení zbytku pohledávek. Zda je nutné o osvobození žádat, záleží na tom, kdy byla dlužníkovi insolvence schválena. V drtivé většině případů však soud rozhodne automaticky.

osvobození od zbylých dluhů – kdy budu normálně žít?

Kdy získáte osvobození od úhrady zbylých dluhů na konci insolvence? To záleží na tom, kdy bylo oddlužení dlužníkovi schváleno:

  • V insolvenčních řízeních zahájených po 1. 6. 2019  (po novele insolvenčního zákona) musí soud rozhodnout automaticky, dlužník tedy nemusí o nic žádat. Soud o osvobození rozhodne souběžně s vydáním rozhodnutí o ukončení oddlužení.
  • V řízeních zahájených dříve než 1. 6. 2019 (před novelou) by měl dlužník o osvobození požádat. Žádost se podává písemně příslušnému soudu a nemá žádnou předepsanou formu (formulář). Dlužník jen volně sepíše návrh na osvobození od placení zbylých dluhů podle ust. § 414 insolvenčního zákona.

V praxi se však často stává, že soudy i v insolvenčních řízeních zahájených před novelou vydávají rozhodnutí o osvobození spolu s rozhodnutím o ukončení oddlužení samy, bez žádosti dlužníka. Soudy tak celý proces urychlují nad rámec svých zákonných povinností. Je tedy vhodné nejdříve počkat na vydání soudního rozhodnutí o ukončení insolvence, jestli je v něm zahrnuto i rozhodnutí o osvobození od zbylých dluhů, a až poté soud případně oslovit.

Kdy soud rozhodne o ukončení insolvence?

Insolvenční řízení trvá (v nezkrácené formě) 60 měsíců. Po poslední splátce vypracuje insolvenční správce zhruba do 1 měsíce zprávu o splnění a průběhu oddlužení, kterou zašle příslušnému soudu. Soud následně vydá rozhodnutí o ukončení oddlužení, přičemž k tomu nemá žádnou stanovenou lhůtu. Měl by tak ale učinit bez zbytečného odkladu, zpravidla do 2 měsíců.

I po poslední stanovené splátce mohou do vydání soudního rozhodnutí ještě probíhat srážky ze mzdy dlužníka, které se pak vracejí jako přeplatek. Je to proto, že zaměstnavatel zatím nedostal pokyn ke zrušení srážek. Záleží vždy na formulaci v usnesení o schválení dlužníkova oddlužení – někdy v něm může být uveden přímo časový úsek 60 měsíců, jindy není nařízení insolvenčních srážek časově ohraničeno.

Chcete vědět více? Přečtěte si podrobný článek o ukončení oddlužení ↓

Kdy mi skončí insolvence? Kdy dostanu osvobození od dluhů?

 

 

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.