Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Podnikatelé mají jednodušší cestu do oddlužení. Nebo ne?

V červenci 2017 začala platit novela insolvenčního zákona, která mimo jiné mění podmínky pro vstup podnikatelů (OSVČ) do oddlužení. Jaké změny novela pro podnikatele přinesla a jaké výhody či nevýhody z toho pro podnikatele vyplývají?

Shrnutí situace do novely

Pokud chtěl podnikatel (OSVČ) vstoupit do oddlužení a zároveň měl závazky z podnikání, musel u soudu prokázat, že tyto závazky nebrání povolení oddlužení. To mohl učinit třemi způsoby:

 1. Prokázat, že je závazek zajištěný jeho majetkem.
 2. Prokázat, že jeho závazky z podnikání neúspěšně prošly konkurzem, který byl ukončen např. pro nedostatek majetku.
 3. Pokud nebyl splněn žádný z předchozích bodů, bylo třeba doložit souhlas věřitele z podnikání se vstupem do oddlužení.

A právě ve třetím bodu podnikatelé často naráželi na nezájem nebo neochotu věřitelů tento souhlas udělit. V takových situacích dlužníkům nezbylo nic jiného než projít konkurzem (zpravidla s uhrazením 50 000 Kč jako zálohy na náklady insolvenčního řízení). A po roce nebo dvou, jakmile skončil konkurz (záleží na množství majetku), znovu požádat o oddlužení.

Tento postup však pro mnohé podnikatele znamenal konec jejich podnikání. Jednak podnikatel přichází při prodeji majetku o všechno vybavení a nářadí, které může potřebovat k podnikání (platí zejména pro řemeslníky). Neúspěšným konkurzem (pro nemajetnost) navíc vzniká překážka provozování živnosti, kvůli které živnostenský úřad oprávnění odebere.

Ačkoliv tedy podnikatelé mohli o oddlužení formálně žádat, často nebylo možné oddlužením projít kvůli chybějícím souhlasům věřitelů z podnikání, případně kvůli vysloveným nesouhlasům těchto věřitelů.

A jaká je situace pro OSVČ nyní?

Tři výjimky pro připuštění závazku z podnikání v oddlužení (viz výše) sice ze zákona nezmizely, ale mění se pravidla jejich používání.

U prvních dvou podmínek (závazek je zajištěn nebo prošel konkurzem) se nic nemění.

Nově se však ze zákona předpokládá souhlas věřitele, jehož pohledávka vznikla v souvislosti s podnikáním dlužníka, s oddlužením. A to až do doby, než nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky výslovně nesdělí, že s oddlužením dlužníka nesouhlasí a toto stanovisko řádně odůvodnit.

Pro dlužníky-OSVČ to znamená dvě důležité zprávy:

 1. Pozitivní zpráva: Souhlas věřitelů z podnikání již není nutné získávat od věřitele dopředu (tj. v době přípravy návrhu na povolení oddlužení). Dlužník tak není vystaven na milost apatii některých věřitelů, kteří se o osud své pohledávky nezajímají. Zákon jednoduše tento souhlas předpokládá.

 2. Negativní zpráva: Vstoupí-li do insolvenčního řízení dlužník bez vědomí svých věřitelů z podnikání, vystavuje se riziku, že tito později vyjádří s jeho oddlužením nesouhlas (toto riziko je nejvyšší např. u soukromých věřitelů a dodavatelů). Tyto nesouhlasy pak mohou být jednak překážkou pro povolení oddlužení, jednak důvodem pro prohlášení konkurzu. A to se všemi (negativními) důsledky pro podnikatele. 

Závěr?

Podnikatelům se do značné míry zjednodušil vstup do insolvenčního řízení. Ještě do minulého roku byl problémem i takový věřitel, který se k žádosti dlužníka o souhlas s oddlužením nijak nevyjádřil (byť tedy třeba nic nenamítal). A to z vlastního rozhodnutí nebo z nezájmu. Jenže pro žadatele o oddlužení šlo o překážku, kterou nebylo možné vlastními silami překonat.

Pokud má dlužník věřitele, který s jeho oddlužením přímo nesouhlasí (a má pro to i konkrétní důvody), byl takový závazek vždy překážkou pro oddlužení.

V současné době však apatie některých věřitelů již nezabrání dlužníkově snaze řešit svou tíživou finanční situaci zákonnou formou oddlužení, což je často jediným řešením bezvýchodné situace.

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.