777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Oddlužení online, nebo osobně?

Zatímco se dříve oddlužení online využívalo jen sporadicky a dluhoví poradci dávali přednost osobnímu jednání, v současné době přibývá klientů, kteří preferují online oddlužení.

Je třeba si říct, že obě varianty oddlužení jsou možné a záleží čistě na klientech, která jim více vyhovuje. I v naší advokátní kanceláři jim v tomto vycházíme vstříc. Než se ale rozhodnou, je dobré vědět, zda má oddlužení online nějaká úskalí?

 

Insolvenční návrh se musí pečlivě sepsat

Jak by měla být služba sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení poskytována? Detailní požadavky nejsou v insolvenčním zákoně stanoveny. Jedinou výjimkou je:

 1. požadavek na to, aby sepis a podání učinila některá z vyjmenovaných osob: advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo tzv. akreditovaná osoba;
 2. povinnost poučit dlužníka při sepisu návrhu (při poradě s ním) o jeho povinnostech v oddlužení. Povinnost poučit dlužníka mají všechny výše uvedené osoby (tj. insolvenční poradci).

Z ustálené praxe lze snadno vysledovat, že insolvenční poradce by měl vyslechnout dlužníka, posoudit jeho situaci, zhodnotit poskytnuté listiny, vyhodnotit splnění podmínek pro oddlužení, identifikovat nedostatky a tyto společně s dlužníkem odstranit, doplnit, a pak pečlivě sepsat návrh na povolení oddlužení a podat na soud.

Je-li poskytovatelem služby advokát, pak oddlužení poskytuje jako službu právní pomoci a musí respektovat i stavovské předpisy, zejména jednat v nejlepším zájmu klienta. Včetně porady.

Oddlužení online – standardní řešení?

Možnost oddlužení online preferuje stále více klientů a je to naprostý standard. Důvodů může být porůznu. Valná část klientů nerada přiznává, že se dostala do tak závažných finančních problémů. Je jim nepříjemné o tom veřejně před cizí osobou mluvit. Obzvláště když od nich poradce při návrhu na povolení oddlužení potřebuje získat velké množství informací týkajících se právě financí a majetkových poměrů. Pro mnohé lidi je velmi obtížné vystavovat se znovu a znovu svým prohřeškům z minulosti.

Proto mnohdy bývá jednodušší zvolit si anonymnější způsob podání návrhu na povolení oddlužení. Online oddlužení není často tak komplexní jako schůzka ani rychlejší cestou k cíli, když k němu přičteme váš čas na skenování a přeposílání dokumentů mailem.

Insolvenční poradci poskytující službu na dálku mohou totiž jen s obtížemi posoudit celkovou právní situaci klienta (hlavně majetkové poměry). Nevidí klientovy reakce, neví, zda tomu rozumí, nezkontrolují na místě dokumenty.

Hůře se tak odhaluje neúčinné právní jednání a zohledňuje individuální stav klienta před a při sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení. Bez osobního setkání může být problematická i adekvátní reakce na výzvy k doplnění návrhu vydané insolvenčním soudem.

Nemusíte se bát ani osobní schůzky

Ačkoliv si u nás zakládáme na osobním setkání s klientem a zohlednění jeho situace, umíme vyjít vstříc i jeho individuálním potřebám. Rizika a úskalí s tím spojená dokážeme díky naší dlouholeté praxi minimalizovat a pomoci svým klientům na dálku.

Upřímně preferujeme osobní setkání, které je velkou výhodou v úspěšné spolupráci. Klient i my získáme jeden o druhém dostatek užitečných informací, díky kterým bude snazší dopracovat se k úspěšnému podání návrhu na oddlužení. Také při online jednání usilujeme o to, abychom pro každého (a tedy i online) klienta zpracovali návrh na oddlužení tzv. na první dobrou. Aby tak oddlužení bylo povoleno hned po prvním podání návrhu a náš klient tuto proceduru nemusel podstupovat znovu.

Zachraňujeme životy. Oddlužením.

JUDr. David Vozák

Autor působí jako ředitel sekce insolvencí v advokátní kanceláři Mgr. Martina Ludvíka. Problematice oddlužení a insolvencí se věnuje přes 10 let a pravidelně publikuje na téma oddlužení, insolvence a exekuce.

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 276 lidem z dluhů ve výši 14 133 990 701 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • PF 2023 AK Mgr. Martin Ludvík
   • PF 2023

    Krásné Vánoce a úspěšný start nového roku 2023! Mějte na paměti, že každá následující minuta je příležitostí k tomu něco změnit. » Jak dodržet novoroční předsevzetí? 💡 

   • Vyšší nezabavitelná částka 2023 je reakcí na životní náklady rodin dlužníků a jejich vyživované osoby
   • Nezabavitelná částka 2023 – vláda schválila zvýšení

    Vláda ve středu 21. 12. 2022 schválila úpravu nezabavitelné částky na rok 2023. Od 1. 1. 2023 se změní také koeficient pro její výpočet. Změna se týká až 700 00 dlužníků. V insolvenci a exekuci jim tak po provedení srážek zůstane více peněz. Když k dlužníkům připočteme i jejich rodiny, bude mít změna přímý dopad na živobytí až 1 500 000 lidí. Nárůst nákladů na energie a bydlení se […]