Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Speciální výpočet splátek oddlužení OSVČ

Stejně jako fyzická osoba i OSVČ si může zažádat o oddlužení, a to včetně dluhů z podnikání. Podmínkou je mít alespoň dva věřitele a uvést jejich pohledávky do insolvenčního návrhu. A jak vypočítat výši splátek v oddlužení pro OSVČ?

Výpočet splátky insolvence OSVČ

Splátka v oddlužení se pro OSVČ určuje vždy na jeden rok oddlužení dopředu. Takto určená splátka se nazývá zálohová splátka. Po uplynutí jednoho roku od jejího určení se provede zúčtování uhrazených záloh oproti skutečným čistým příjmům podnikatele za předcházející rok.

Existují tři způsobyjak určit výši zálohové splátky:

  1. Nejprve se vychází ze zisku, kterého dlužník – podnikatel dosáhl v předchozím zdaňovacím období. Zálohová splátka činí jednu dvanáctinu ze skutečně dosaženého zisku. Podkladem je daňové přiznání.
  2. Pokud ale zisk není dostatečný, nebo dokonce žádný, vychází se po vyjádření správce z očekávaných budoucích měsíčních příjmů podnikatele vyplývajících z reálně dosažených příjmů. Od těchto příjmů jsou odečteny reálně vynaložené náklady na podnikání. Výsledkem je čistý příjem podnikatele, z něhož se určí zálohová splátka. Podkladem pak přehled reálných příjmů a skutečně vynaložených výdajů za předchozí daňové období.
  3. Třetí způsob je výpočet zálohové splátky z průměrné měsíční mzdy dosažené v národním hospodářství v prvním až třetím kvartálu předchozího kalendářního roku.

Pravidelné zúčtování zálohové splátky

lohové splátky se pravidelně zúčtují. Na každém konci zdaňovacího období zkontroluje správce účetnictví nebo daňovou evidenci, přiznání k dani z příjmů a výpisy z účtu (a další listiny dosvědčující příjmy a výdaje), které mu doloží dlužník-podnikatel, a na základě skutečného zisku podnikatele vypočítá tzv. referenční srážku. Tu porovná se zálohovou splátkou. Pokud podnikatel dosáhl vyšších příjmů, správce stanoví částku, kterou je podnikatel povinen doplatit svým věřitelům.

Referenční srážka se vynásobí počtem měsíců, po které podnikatel splácel zálohovou splátku. Pokud výsledek přesahuje součet uhrazených zálohových splátek, musí podnikatel doplatit rozdíl.

Lze změnit výši zálohových splátek?

Na návrh dlužníka-podnikatele ji může změnit soud. Důvodem je změna poměrů, kdy soud uzná, že je možné předpokládat, že dlužník-podnikatel nebude schopen plnit splátkový kalendář nebo že budou pohledávky uspokojeny ve vyšší míře i při jiném výpočtu měsíčních splátek.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.