Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Přehled nejdůležitějších změn v souvislosti s koronavirem

Přinášíme přehled nejdůležitějších změn v souvislosti s koronavirem a mimořádnými opatřeními i v oblasti oddlužení.

Koronavirus a jeho dopad na změny v oddlužení

Změny v oblasti oddlužení

 1. V oddluženích splátkovým kalendářem povolených soudem do 31. 5. 2019 lze požádat o snížení splátek bez omezení – nižší splátky nemusejí být tak vysoké, aby věřitelé dostali alespoň 50 % svých pohledávek. Platí po dobu 12 měsíců od skončení mimořádných opatření kvůli koronaviru.
 2. V oddluženích povolených do 31. 5. 2019 soud nově nezruší oddlužení, není-li toto plněno na 30 % úhrady pohledávek věřitelů, pokud důvody spočívají v opatřeních kvůli koronaviru.
 3. U oddlužení plněním splátkového kalendáře lze dlužníkovi přiznat osvobození i v případě, kdy oddlužení není plněno na 30 % úhrady pohledávek nezajištěných věřitelů. Důvodem neplnění musejí být okolnosti způsobené opatřeními kvůli koronaviru.

Změny v exekucích

 1. Do 30. 6. 2020 se až na výjimky nebudou provádět exekuce věcí movitých.
 2. Do 30. 6. 2020 se nebudou provádět exekuce nemovitostí, ve kterých dlužník má trvalý pobyt, pokud dluh není vyšší než 100 000 Kč.
 3. Daňový bonus nově nepodléhá exekuci.
 4. Odstupné při ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost či reorganizaci podléhá exekuci v nižším rozsahu než dosud
 5. Dlužník si může vybrat z bankovního účtu obstaveného exekucí nově 4 násobek životního minima (15 440 Kč).

Změny ve splácení úvěrů

 1. Možnost požádat o odložení splátek do 31. 7. 2020 nebo do 31. 10. 2020 (ochranná doba) – NELZE však u úvěrů sjednaných a čerpaných po 26. 3. 2020, u úvěrů, kde byl dlužník v prodlení větším jak 30 dnů a u úvěrů typu kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing, úvěry související s obchody na kapitálovém trhu.
 2. Po dobu odložení splátek nemusí být úvěr splácen, běží však úroky a prodlužuje se i zajištění.
 3. Fyzické osoby mají po ochrannou dobu odloženo i splácení úroků (prodlouží se ale délka úvěru, právnické osoby musejí po ochrannou dobu úroky splácet (neplatí jistinu).
 4. O odložení splátek (ochrannou dobu) musí úvěrovaný požádat úvěrujícího.
 5. Odložení splátek je bezúplatné – úvěrující nemůže nárokovat jakoukoli úhradu navíc spojenou s jeho využitím.

Zdroj: www.psp.cz

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.