Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Náhradní výživné již od státu

Od 1. 7. 2021 bude možné využít tzv. náhradní výživné od státu na nezaopatřené dítě. A to v případě, kdy jej povinný vůbec neplatí nebo jej neplatí v soudem stanovené výši.

Náhradní výživné od státu

Maximální výše náhradního výživného od státu je 3 000 Kč měsíčně až po dobu 2 let. Výše se stanoví na čtyři měsíce dopředu z průměrných částek za přecházející 4 měsíce.

Zákon o náhradním výživném je schválen a již vyšel ve Sbírce zákonů. O náhradní výživné žádá oprávněná osoba, tedy dítě, v případě nezletilého dítěte pak rodič. (Případně jiná osoba, které má být dle rozhodnutí soudu hrazeno).

Podmínkou pro získání náhradního výživného od státu je exekuční vymáhání výživného vedeného na povinného min. 4 měsíce. Žádost se bude podávat na krajské pobočce úřadu práce na předepsaném formuláři, který bude předem k dispozici.

K žádosti je třeba doložit:

 • Poslední rozsudek soudu o výši výživného
 • Doklad prokazující, že povinný rodič neplatí nebo platí je částečně
 • Doklad prokazující, že bylo zahájeno exekuční řízení a údaje o něm
 • Doklad o dítěti (věk, nemá dokončenu povinnou školní docházku, stále se připravuje na budoucí povolání,…)
 • Nejlépe číslo účtu, na který se má náhradní výživné posílat (lze i složenkou)

Rádi byste věděli více o náhradním výživném? Potřebujete pomoci s vymáháním výživného nebo jeho zvýšením? Obraťte se na naše kolegy a zjistěte, nač máte nárok. Zvýšit výživné na dítě je možné každé tři roky.

Pro lidi v oddlužení je dostatečně vysoké výživné velmi důležité. Jedná se o příjem rodiny, který nepodléhá insolvenci. Je určen výhradně dětem.

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.