Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Insolvence a mimořádná opatření. Jak zamezit zrušení oddlužení?

Epidemie nemoci COVID-19 a přijatá mimořádná opatření při epidemii často ovlivňují insolvence a průběh oddlužení mnoha dlužníků. Jak se dlužník může vyrovnat s dopadem mimořádných opatření? Jaké má možnosti, aby mu nebylo oddlužení zrušeno?

Získání osvobození i při nesplnění 30 %

obrovská úleva, snížení splátek v oddluženíEpidemie přivedla zákonodárce k tomu, že umožnili snadnější přiznání osvobození dlužníkovi.

U oddlužení plněním splátkového kalendáře může soud od 24. 4. 2020 přiznat dlužníkovi osvobození i v případech, kdy dlužníkovi končí oddlužení a nebylo splněno na 30 % hodnoty přihlášených nezajištěných pohledávek věřitelů, případně jinou soudem stanovenou hranici.

Je nutné prokázat okolnosti

Soud přizná osvobození v insolvenci tehdy, když dlužník prokáže, že bylo způsobeno okolnostmi, které nezavinil. Má se za to, že dlužník nezavinil okolnosti, ke kterým došlo v důsledku mimořádných opatření při epidemii.

Dále jsou možnosti dlužníků, jak se s dopadem mimořádných opatření vyrovnat, rozdílné podle toho, kdy jim bylo oddlužení povoleno. Rozhodným datem je přitom 31. květen 2019.

Insolvenční řízení, u kterých bylo povoleno oddlužení do 31. 5. 2019

U těchto insolvenčních řízení mají dlužníci možnost zažádat o snížení splátky v oddlužení bez omezení a také jsou chráněni proti zrušení oddlužení kvůli neplnění jeho podstatné části.

Žádost o nižší splátky v oddlužení bez omezení

Insolvenční řízení po 31.5.2019V oddluženích splátkovým kalendářem je za normální okolností možnost požádat o snížení splátek v případě, kdy je předpokládané plnění oddlužení ve výši min. 50 % pohledávek věřitelů.

V současné covidové situaci lze v oddluženích splátkovým kalendářem povolených do 31. 5. 2019 požádat o snížení splátek bez těchto omezení. Tento snadnější způsob, jak požádat o nižší splátky, platí po celou dobu trvání mimořádných opatření při epidemii a ještě 12 měsíců od jejich skončení.

Ochrana proti zrušení oddlužení pro neplnění oddlužení dlužníkem

Standardně soud zruší oddlužení dlužníka v případě, kdy neplní jeho podstatnou část. V praxi to znamená, že neplní úhradu min. 30 % hodnoty přihlášených nezajištěných pohledávek věřitelů, případně jinou soudem stanovenou hranici.

V případě mimořádných opatření v oddluženích povolených do 31. 5. 2019 soud nezruší schválení oddlužení pro neplnění jeho podstatné části, je-li toto neplnění důsledkem okolností způsobených mimořádnými opatřeními při epidemii. Aktuálně se vztahuje jen na opatření přijatá do 30. června 2021.

Chci konzultaci zdarma

Insolvenční řízení, u kterých bylo povoleno oddlužení po 31. 5. 2019

U insolvenčních řízení povolených po datu 31. 5. 2019 mají dlužníci v době epidemie tři možnosti, jak zabránit zrušení oddlužení v případě jeho neplnění kvůli mimořádným opatřením. Mohou požádat o snížení splátek, přerušení či prodloužení oddlužení. Co soudu v takovém případě doložit a jak postupovat? Nejeden dlužník bude potřebovat právní pomoc.

Snížení splátek u oddlužení splátkovým kalendářem

jak požádat o snížení splátek v oddlužení

O snížení splátek může dlužník požádat soud kdykoli v průběhu oddlužení. Návrh dlužníka musí být odůvodněn. Vážným důvodem pro přiznání snížení splátek může být zejména ztráta příjmu nebo jeho části v důsledku okolností způsobených mimořádnými opatřeními při epidemii.

Přerušení oddlužení

Oddlužení plněním splátkového kalendáře lze přerušit až na dobu 1 roku. Soud rozhodne o přerušení oddlužení na základě žádosti dlužníka pro důležité důvody. Důležitým důvodem může být zejména přechodné či trvalé snížení příjmu nebo jeho ztráta v důsledku okolností způsobených mimořádnými opatřeními při epidemii.

Prodloužení oddlužení

Z důležitých důvodů může soud na návrh dlužníka rozhodnout o prodloužení doby pro oddlužení plněním splátkového kalendáře až o 6 měsíců. Důležitým důvodem může opět být zejména přechodné či trvalé snížení příjmu nebo jeho ztráta v důsledku okolností způsobených mimořádnými opatřeními při epidemii.

Potřebujete vědět více o možnostech snížení splátek, přerušení či prodloužení oddlužení? Nevíte si rady, jak postupovat? Zkušení insolvenční poradci vám rádi pomohou. Podrobné informace o opatřeních vedoucích ke zmírnění dopadů epidemie si můžete přečíst v zákoně č. 191/2020 Sb.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.