Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Milostivé léto 2022 – 3 měsíce na ukončení exekucí

Akce Milostivé léto 2 je časově omezená od 1. září do 30. listopadu 2022. Pro dlužníky, kteří mají uhradit exekuce u veřejnoprávních institucí, to znamená odpuštění úroků z prodlení, nákladů na exekuce a dalších poplatků. Poradíme, koho se Milostivé léto týká a jak na žádost.

Milostivé léto 2022 – kterých dluhů se to týká?

Kterých exekucí se Milostivé léto týká?

Odpustit úroky a poplatky v rámci Milostivého léta lze u exekucí, jejichž věřiteli jsou veřejnoprávní instituce – stát, kraje, obce – nebo subjekt, ve kterém má stát, kraj či obec majetkovou účast. Nově se k akci přidaly také soukromé společnosti jako Airbank, Česká Spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny, Home Credit, Raiffeisenbank, Unicredit Bank a Zaplo. Podmínky těchto věřitelů se však liší, takže je vhodné si je předem vyhledat.

Časté typy pohledávek u veřejnoprávních věřitelů

 • Obec – nájemné v městských bytech, platby za svoz odpadu, poplatek za psa atd.
 • Poplatky za užívání České televize, Českého rozhlasu
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna – neuhrazená pojištění
 • Státní nemocnice – neuhrazené poplatky
 • Dopravní podniky – pokuty za jízdu na černo
 • Státní energetické společnosti – účty za elektřinu, plyn atd.
 • Veřejné školy – poplatky za studium

Milostivé léto 2022 – exekuce, podmínky, žádostKdo může využít Milostivého léta 2022?

Akce je určena pouze fyzickým osobám, které nejsou v probíhajícím oddlužení (insolvenci – došlo by ke zvýhodnění jednoho z věřitelů). Zahrnout do něj lze pouze závazky vůči státu a veřejnoprávním institucím, které jsou exekučně vymáhané a jejichž exekuční řízení bylo zahájeno dříve než 28. 10. 2021, tedy před začátkem Milostivého léta 2021. To trvalo rovněž 3 měsíce, tedy do 28. 1. 2022.

 

 

Podmínky pro Milostivé léto

 • Dlužník je fyzickou osobou.
 • Není v probíhající insolvenci.
 • Jeho závazek je vymáhaný exekučně.
 • Jeho exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021.

Nevíte, jak na odpuštění dluhů? Napište nebo volejte 777 722 822!


Co je potřeba udělat?

 1. Zažádat včas! Nejpozději 15. 11. 2022! Doporučeným dopisem nebo přes datovou schránku zaslat žádost exekutorovi. Pozor, Milostivé léto sice trvá do 30. 11. 2022, ale exekutor má 15 dní na vyřízení žádosti. Po 15. 11. vám nikdo nic negarantuje.
 2. Požadujte vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, kam peníze zaslat.
 3. Do 30. 11. 2022 uhraďte na účet celou jistinu původního dluhu a poplatek 1 815 Kč. (Paušální náhrada nákladů exekuce je 1500 Kč bez DPH + 315 Kč činí 21% daň.) Zbytek dluhu vám bude odpuštěn.
 4. Do vzoru žádosti uveďte kromě údajů o dlužníkovi a exekutorovi také spisovou značku exekuce, na kterou má být Milostivé léto aplikováno. Není to povinné, ale mnohé to usnadní.

 

Oddlužení léto – milostivé léto infolinka na poradce

→ Vzor žádosti o Milostivé léto ke stažení

Jestliže neznáte údaje o své exekuci jako spisovou značku, jméno daného soudního exekutora či potřebujete jakoukoliv podporu pro Milostivé léto 2, obraťte se na nás a vše potřebné zajistíme! Navíc provedeme kontrolu, zda exekutor vyčíslil dluh k úhradě správně.

Pokud dlužník splní podmínky Milostivého léta 2022 a řádně a včas uhradí stanovenou částku, bude vydáno usnesení o osvobození od placení zbývajících pohledávek a exekuce zastavena. Exekutor má poté povinnost zápis o exekuci z exekučního rejstříku vymazat.

Co dělat, když exekutor nekomunikuje?

Jestliže jste řádně a v termínu zaslali žádost, ale exekutor překročil lhůtu 15 dní na doručení odpovědi, dlužníkovi se lhůta k úhradě dluhu prodlouží na 5 dnů. Pokud exekutor po telefonických či mailových urgencích nekomunikuje, je možné podat stížnost na daného exekutora u Exekutorské komory. I v tomto kroku můžeme klientům poskytnout právní podporu.

Nevím, zda mám dluhy. Ani u koho

Zjistit dluhy je pro nás snadné stejně jako dohledat všechny věřitele. Umíme zjistit i závazky, které v exekuci ještě nejsou: Písemně oslovíme okresní soud příslušející vašemu trvalému bydlišti, abychom závazky dohledali.

Chci konzultaci zdarma

Jak postupovat v případě, že dluhy nejsou v exekuci nebo se netýkají veřejnoprávních subjektů?

Pokud má dlužník dluhy, které zatím ještě nejsou v exekuci, nebo exekuce jako úvěry, hypotéky, nájmy soukromých bytů, dluhy u operátorů, není třeba zoufat. Stále má možnost odborně konzultovat svou situaci a využít oddlužení neboli insolvence. Podmínky a průběh insolvence upravuje insolvenční zákon.*

Oddlužení trvá maximálně 5 let, když dlužník splní následující podmínky

 • Nachází se v úpadku.
 • Musí být schopen uhradit minimální měsíční splátku cca 2 300 Kč.

Každý případ je individuální a vždy se dá řešit. Chcete s dluhy skoncovat jednou pro vždy? Obraťte se na odborníky na dluhy.

Proč Milostivé léto 2

Milostivé léto se ukázalo jako velmi výhodné pro všechny dotčené subjekty. Nejde o žádnou dluhovou amnestii, naopak věřitelům byly uhrazeny dlužné jistiny (původní dlužné částky) v plné výši. Exekucí ubylo o desítky tisíc a spousta dlužníků se mohla vrátit do ekonomického života, což je prospěšné jak jim, tak společnosti. Stát tímto způsobem totiž ušetří na sociálních dávkách a naopak prostřednictvím daní z ekonomické činnosti občanů získá finance navíc. Dlužníci v exekuci navíc často kvůli ochraně své mzdy pracují na černo, a tím kromě jiného připravují státní rozpočet o příjmy z odvodů za zaměstnance.

Milostivé léto 2, jak je nazváno pokračování Milostivého léta 2021, je možné po dobu 3 měsíců do 30. 11. 2022. Zákon o Milostivém létě* je v platnosti od 22. 7. 2022 a účinnosti nabylo právě 1. září. Na rok 2023 je dokonce podle poslance Marka Výborného v plánu novela zákona, která pomůže lidem ve správních exekucích.

V čem se liší letošní Milostivé léto od loňského?

 • Paušální náhrada nákladů exekuce letos nově činí 1 500 Kč (1 815 Kč s DPH).
 • Dlužník bude nově muset ve stanovené lhůtě exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle právní úpravy Milostivého léta.
 • Dlužník bude moci požádat exekutora o sdělení výše částky, která má být uhrazena pro splnění podmínek Milostivého léta. Exekutor musí do 15 dnů odpovědět.
 • Pokud je původní dluh do 1500 Kč, může být odpuštěn celý (původní částka i s úroky a poplatky). Podmínkou ale je, aby na něm od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021 exekutor nic nevymohl a dlužník exekutorovi nic nezaplatil.

Milostivé léto – zákon a insolvence. Co VZP? Jste-li bezdradní jako na obrázku, poraďte se s námi, jak na letní odpuštění dluhů či léto bez dluhů

Cílem je snížit počet exekucí dlužníků, kteří nemohli nebo nestihli využít první akce.

„Předpokládám, že v důsledku současné energetické krize a zvyšující se inflace je druhá vlna Milostivého léta na místě. Může pomoci především těm, kteří se do akce nemohli zapojit loni. Například proto, že peněžní prostředky, se kterými mohli volně disponovat, použili na úhradu zvýšených cen za energie,“ uvedl ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

* Zdroje: Zákon o Milostivém létu. Více informací o insolvenčním zákonu.

  Potřebujete pomoci?

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.