Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Rozvodu v oddlužení se bát nemusíte

Osobní bankrot je pro manžele, kteří nejsou schopni splácet své dluhy, nejméně bolestivé řešení. Do oddlužení může jít každý z manželů – dlužníků samostatně. Manželé ale mají i druhou možnost a to žádat o oddlužení společně a podat k soudu pouze jeden společný návrh na povolení oddlužení. Dojde-li po podání společného návrhu na povolení oddlužení k rozvodu, jaký má tento vliv na průběh oddlužení?

Rozvod v oddluženíDluhy, které v manželství nadělal jeden z manželů, patří oběma manželům. Osobní bankrot pouze jednoho z manželů tedy neřeší finanční situaci celé rodiny.  Nejvhodnějším řeším je využít společného oddlužení manželů a podat návrh na povolení oddlužení společně. Osobní bankrot manželů chrání oba manžele, tedy i toho, který dluhy nezavinil, případně o nich nevěděl.

Společné oddlužení manželů

Manželé mohou společně žádat o povolení osobního bankrotu. Výhodou insolvence a společného oddlužení manželů oproti samostatnému oddlužení každého z manželů je především to, že pokud mají manželé některé, případně všechny závazky, uzavřeny společně, potom se do společného oddlužení manželů započítávají pouze jedenkrát a insolvenčnímu správci náleží taktéž jedna odměna. Díky společnému oddlužení manželů tak dojde ke snížení společného dluhu.

Podáním společného návrhu na povolení oddlužení je zahájeno jedno insolvenční řízení, ve kterém se na manžele hledí jako na jednoho dlužníka. Ti jsou na základě zákonné fikce považováni za jednoho dlužníka po celou dobu insolvence.

Rozvod nemá na probíhající oddlužení vliv

Pokud manželství manželů – dlužníků dospěje k rozvodu, lze rozvod uskutečnit i během oddlužení. Samotné oddlužení nemá na možnost rozvodu žádný dopad. Rozhodnutí manželů rozvést se během plynutí procesu oddlužení, které bylo schváleno insolvenčním soudem, nemůže nikdo zabránit. 

Bývalí manželé pokračují ve splácení jako doposud

A stejně tak nemá rozvod žádný vliv na schválené společné oddlužení manželů. Toto i po případném rozvodu pokračuje dále ve stejné podobě, jako tomu bylo před rozvodem. Oba bývalí partneři po rozvodu pokračují ve splácení oddlužení a jsou jim prováděny srážky pro oddlužení stejným způsobem, jako když manželé byli. Samozřejmě je zapotřebí vypořádání majetku po rozvodu

Pokud dochází k rozvodu manželů ve společném oddlužení, je nutno tuto změnu nahlásit insolvenčnímu správci a mzdovým účetním. Dle nového rodinného stavu a případně dle nových vyživovacích povinnosti bude zohledněno výživné na vyživované osoby a nově přepočítána nezabavitelná částka v oddlužení každému z bývalých manželů.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.