Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Dluhy před uzavřením manželství

manželství 3Budoucí manželé by měli o sobě mimo charakterových vlastností vědět také to, jaká aktiva a pasiva před uzavřením manželství nabyli. Jedná se o majetek, ale také závazky a dluhy. Měli by se domluvit, jakým způsobem a z jakých prostředků se budou případně hradit. Obecně za dluhy vzniklé před manželstvím odpovídá pouze ten, který je k jejich placení zavázán. Nicméně případná exekuce se může dotknout i části majetku spadajícího do společného jmění manželů.

Je třeba pamatovat na to, že i když jde o dluh pouze jednoho z manželů, tedy nepatří do společného jmění manželů, může se věřitel domáhat uspokojení své pohledávky i z majetku ve společném jmění manželů. Majetek v SJM lze pro tento dluh postihnout pouze do výše vypořádacího podílu na majetku v SJM, jako by došlo k zániku SJM, tzn. do „poloviny hodnoty“ tohoto majetku. Pokud je společné jmění manželů smluvně upraveno (zúženo), tak pouze do poloviny takto zúženého SJM. Nezadlužený manžel je tak chráněn a má jistotu, že mu jednoduše řečeno vždy zůstane alespoň polovina majetku v SJM.

Zúžení majetku pomocí předmanželské smlouvy

Předmanželská smlouva hovoří o tom, jak budou vypadat majetkové poměry manželů po svatbě. Jde o určení správy majetku po svatbě i po případném rozpadnutí manželství. V předmanželské smlouvě si lze sjednat, že veškerý majetek, který si za své peníze pořídí jeden z partnerů, je jeho výhradním vlastnictvím a nespadá do společného jmění manželů.

Dohody se mohou týkat i podmínek péče o děti, včetně výživného. Manželé se tak mohou vyvarovat i porozvodových tahanic. Stejně tak může předmanželská smlouva obsahovat ujednání, že veškeré dluhy, které na sebe převezme jeden z manželů, jsou pouze jeho výlučnými dluhy.

Předmanželská smlouva musí být ověřena notářem a obsahovat tyto údaje:

  • Místo, den, měsíc a rok úkonu
  • Jméno, příjmení a sídlo notáře
  • Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků
  • Prohlášení o způsobilosti k právním úkonům
  • Způsob ověření totožnosti účastníků
  • Obsah úkonu
  • Údaj o schválení zápisu po přečtení jednotlivými účastníky
  • Podpisy účastníků
  • Otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

Bohužepředmanželská smlouval statistiky nelžou a rozvod a s ním spojený boj o majetek jsou v ČR denní záležitostí. Předmanželská smlouva na Vás může působit jako obchod, ale je třeba uvažovat racionálně. Předmanželská smlouva má své opodstatnění a předejde mnoha neshodám a problémům.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pomohli jsme 11 143 lidem z dluhů ve výši 11 399 734 341 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky

S oddlužením pomáháme stále – ONLINE

Nemusíte se obávat! I v situaci s omezeními způsobenými koronavirem jsme vám neustále k dispozici! Využijte uvolněný čas k přípravě dokumentů. Jste již v oddlužení? Přečtěte si, zda mají krizová opatření vlády při epidemii dopad na průběh vašeho oddlužení

Pomáhejte s námi lidem!

Hledáme posilu do našeho týmu insolvenčních specialistů. Pokud vás zajímá oblast oddlužení a hledáte přátelský kolektiv, pak jste zde správně.