777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Dluhy před uzavřením manželství. Pomůže předmanželská smlouva?

Budoucí manželé by měli o sobě mimo charakterových vlastností vědět také to, jaká je jejich vzájemná majetková situace. Jedná se nejen o jejich majetek, ale také závazky a dluhy. Měli by se dohodnout, jakým způsobem a z jakých prostředků se budou jejich případné dluhy hradit. Obecně za dluhy vzniklé před manželstvím odpovídá pouze ten, který je k jejich placení zavázán. Nicméně případná exekuce se může dotknout i části majetku spadajícího do společného jmění manželů.

Dluh před manželstvím je možné vymáhat také ze SJM

V manželství je třeba pamatovat na to, že i když jde o dluh pouze jednoho z manželů, tedy nepatří do společného jmění manželů, může se věřitel domáhat uspokojení své pohledávky i z majetku ve společném jmění manželů. Často se jedná o exekuci na majetek ve společném jmění manželů.

Majetek v SJM lze pro tento dluh postihnout pouze do výše vypořádacího podílu na majetku v SJM, jako by došlo k zániku SJM, tzn. do „poloviny hodnoty“ tohoto majetku. Pokud je společné jmění manželů smluvně upraveno (zúženo), tak pouze do poloviny takto zúženého SJM. Nezadlužený manžel je tak chráněn a má jistotu, že mu, jednoduše řečeno, vždy zůstane alespoň polovina majetku v SJM.

Zúžení majetku pomocí předmanželské smlouvy

Předmanželská smlouva hovoří o tom, jak budou vypadat majetkové poměry manželů po svatbě. Jde o určení správy majetku po svatbě i po případném rozpadnutí manželství. V předmanželské smlouvě si lze sjednat, že veškerý majetek, který si za své peníze pořídí jeden z budoucích manželů během manželství, je jeho výhradním vlastnictvím a nespadá do společného jmění manželů.

Dohoda se může týkat i podmínek péče o děti, včetně výživného. Manželé se tak mohou vyvarovat i porozvodových tahanic. Stejně tak může předmanželská smlouva obsahovat ujednání, že veškeré dluhy, které na sebe převezme jeden z manželů, jsou pouze jeho výlučnými dluhy.

Předmanželská smlouva musí být ověřena notářem a obsahovat tyto údaje:

 • Místo, den, měsíc a rok úkonu
 • Jméno, příjmení a sídlo notáře
 • Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků
 • Prohlášení o způsobilosti k právním úkonům
 • Způsob ověření totožnosti účastníků
 • Obsah úkonu
 • Údaj o schválení zápisu po přečtení jednotlivými účastníky
 • Podpisy účastníků
 • Otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

Bohužel statistiky nelžou a rozvod a s ním spojený boj o majetek jsou v ČR denní záležitostí. Majetkové vyrovnání po rozvodu pak není vůbec jednoduché. Předmanželská smlouva na vás může působit jako obchod, ale je třeba uvažovat racionálně. Předmanželská smlouva má své opodstatnění a předejde mnoha neshodám a problémům.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Pomohli jsme 15 276 lidem z dluhů ve výši 14 133 990 701 Kč.

Kalkulátor oddlužení

 • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
 • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky

  • PF 2023 AK Mgr. Martin Ludvík
  • PF 2023

   Krásné Vánoce a úspěšný start nového roku 2023! Mějte na paměti, že každá následující minuta je příležitostí k tomu něco změnit. » Jak dodržet novoroční předsevzetí? 💡 

  • Vyšší nezabavitelná částka 2023 je reakcí na životní náklady rodin dlužníků a jejich vyživované osoby
  • Nezabavitelná částka 2023 – vláda schválila zvýšení

   Vláda ve středu 21. 12. 2022 schválila úpravu nezabavitelné částky na rok 2023. Od 1. 1. 2023 se změní také koeficient pro její výpočet. Změna se týká až 700 00 dlužníků. V insolvenci a exekuci jim tak po provedení srážek zůstane více peněz. Když k dlužníkům připočteme i jejich rodiny, bude mít změna přímý dopad na živobytí až 1 500 000 lidí. Nárůst nákladů na energie a bydlení se […]