Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Dluhy před uzavřením manželství

manželství 3Budoucí manželé by měli o sobě mimo charakterových vlastností vědět také to, jaká aktiva a pasiva před uzavřením manželství nabyli. Jedná se o majetek, ale také závazky a dluhy. Měli by se domluvit, jakým způsobem a z jakých prostředků se budou případně hradit. Obecně za dluhy vzniklé před manželstvím odpovídá pouze ten, který je k jejich placení zavázán. Nicméně případná exekuce se může dotknout i části majetku spadajícího do společného jmění manželů.

Je třeba pamatovat na to, že i když jde o dluh pouze jednoho z manželů, tedy nepatří do společného jmění manželů, může se věřitel domáhat uspokojení své pohledávky i z majetku ve společném jmění manželů. Majetek v SJM lze pro tento dluh postihnout pouze do výše vypořádacího podílu na majetku v SJM, jako by došlo k zániku SJM, tzn. do „poloviny hodnoty“ tohoto majetku. Pokud je společné jmění manželů smluvně upraveno (zúženo), tak pouze do poloviny takto zúženého SJM. Nezadlužený manžel je tak chráněn a má jistotu, že mu jednoduše řečeno vždy zůstane alespoň polovina majetku v SJM.

Zúžení majetku pomocí předmanželské smlouvy

Předmanželská smlouva hovoří o tom, jak budou vypadat majetkové poměry manželů po svatbě. Jde o určení správy majetku po svatbě i po případném rozpadnutí manželství. V předmanželské smlouvě si lze sjednat, že veškerý majetek, který si za své peníze pořídí jeden z partnerů, je jeho výhradním vlastnictvím a nespadá do společného jmění manželů.

Dohody se mohou týkat i podmínek péče o děti, včetně výživného. Manželé se tak mohou vyvarovat i porozvodových tahanic. Stejně tak může předmanželská smlouva obsahovat ujednání, že veškeré dluhy, které na sebe převezme jeden z manželů, jsou pouze jeho výlučnými dluhy.

Předmanželská smlouva musí být ověřena notářem a obsahovat tyto údaje:

  • Místo, den, měsíc a rok úkonu
  • Jméno, příjmení a sídlo notáře
  • Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků
  • Prohlášení o způsobilosti k právním úkonům
  • Způsob ověření totožnosti účastníků
  • Obsah úkonu
  • Údaj o schválení zápisu po přečtení jednotlivými účastníky
  • Podpisy účastníků
  • Otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

Bohužepředmanželská smlouval statistiky nelžou a rozvod a s ním spojený boj o majetek jsou v ČR denní záležitostí. Předmanželská smlouva na Vás může působit jako obchod, ale je třeba uvažovat racionálně. Předmanželská smlouva má své opodstatnění a předejde mnoha neshodám a problémům.

 

Autor: Ing. Jana Kubešová, 7. 10. 2015

Tíží vás dluhy? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s konsolidací, refinancováním či oddlužením?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pomohli jsme 13 136 lidem z dluhů ve výši 9 881 529 416 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení až po uši? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky