777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Dluhy před uzavřením manželství. Pomůže předmanželská smlouva?

Budoucí manželé by měli o sobě mimo charakterových vlastností vědět také to, jaká je jejich vzájemná majetková situace. Jedná se nejen o jejich majetek, ale také závazky a dluhy. Měli by se dohodnout, jakým způsobem a z jakých prostředků se budou jejich případné dluhy hradit. Obecně za dluhy vzniklé před manželstvím odpovídá pouze ten, který je k jejich placení zavázán. Nicméně případná exekuce se může dotknout i části majetku spadajícího do společného jmění manželů.

Dluh před manželstvím je možné vymáhat také ze SJM

V manželství je třeba pamatovat na to, že i když jde o dluh pouze jednoho z manželů, tedy nepatří do společného jmění manželů, může se věřitel domáhat uspokojení své pohledávky i z majetku ve společném jmění manželů. Často se jedná o exekuci na majetek ve společném jmění manželů.

Majetek v SJM lze pro tento dluh postihnout pouze do výše vypořádacího podílu na majetku v SJM, jako by došlo k zániku SJM, tzn. do „poloviny hodnoty“ tohoto majetku. Pokud je společné jmění manželů smluvně upraveno (zúženo), tak pouze do poloviny takto zúženého SJM. Nezadlužený manžel je tak chráněn a má jistotu, že mu, jednoduše řečeno, vždy zůstane alespoň polovina majetku v SJM.

Zúžení majetku pomocí předmanželské smlouvy

Předmanželská smlouva hovoří o tom, jak budou vypadat majetkové poměry manželů po svatbě. Jde o určení správy majetku po svatbě i po případném rozpadnutí manželství. V předmanželské smlouvě si lze sjednat, že veškerý majetek, který si za své peníze pořídí jeden z budoucích manželů během manželství, je jeho výhradním vlastnictvím a nespadá do společného jmění manželů.

Dohoda se může týkat i podmínek péče o děti, včetně výživného. Manželé se tak mohou vyvarovat i porozvodových tahanic. Stejně tak může předmanželská smlouva obsahovat ujednání, že veškeré dluhy, které na sebe převezme jeden z manželů, jsou pouze jeho výlučnými dluhy.

Předmanželská smlouva musí být ověřena notářem a obsahovat tyto údaje:

 • Místo, den, měsíc a rok úkonu
 • Jméno, příjmení a sídlo notáře
 • Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků
 • Prohlášení o způsobilosti k právním úkonům
 • Způsob ověření totožnosti účastníků
 • Obsah úkonu
 • Údaj o schválení zápisu po přečtení jednotlivými účastníky
 • Podpisy účastníků
 • Otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

Bohužel statistiky nelžou a rozvod a s ním spojený boj o majetek jsou v ČR denní záležitostí. Majetkové vyrovnání po rozvodu pak není vůbec jednoduché. Předmanželská smlouva na vás může působit jako obchod, ale je třeba uvažovat racionálně. Předmanželská smlouva má své opodstatnění a předejde mnoha neshodám a problémům.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci konzultaci zdarma

Pomohli jsme 15 949 lidem z dluhů ve výši 14 549 723 529 Kč.

Kalkulátor oddlužení

 • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
 • Najít řešení

Kontaktujte svého poradce

Novinky

  • V březnu se začaly vyplácet vratky na daních a daňové bonusy. Co si dlužník v insolvenci nebo exekuci může ponechat?
  • Sleva na dani a vrácení daně v insolvenci a exekuci 2023 (za rok 2022)

   V březnu 2023 začíná finanční úřad vyplácet první vrácené daně za uplynulý rok 2022. Jaké jsou přesné termíny podání daňového přiznání a vyplácení přeplatků na dani? Vrací finanční úřad přeplatek automaticky? Může si dlužník v insolvenci nebo exekuci vyplacenou vratku daně ponechat? Je to stejně i s daňovým bonusem (slevou na dani)? A věděli jste, že letos jde poprvé uplatnit […]

  • Michael N. - oddlužení podnikatelů, Martina Prudilová
  • Příběh klienta Michaela N. – dluhy z podnikání

   Publikováno: 28. 2. 2023 Všechno to začalo, když mi nevycházelo podnikání v pohostinství podle představ. Nevěděl jsem, jak řešit dluhy z podnikání, zda i jako OSVČ můžu do oddlužení. Má situace ovšem vyžadovala radikální řešení, proto jsem se po konzultaci s insolvenční specialistkou Ing. Martinou Prudilovou z webového portálu Abivia.cz rozhodl vyhlásit insolvenci neboli osobní bankrot. Díky paní Prudilové, která mi pomohla sepsat […]