777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Jak je to s hypotékou v oddlužení? Přijdu o nemovitost?

Mám hypotéku a chci vyhlásit osobní bankrot. Přijdu o nemovitost? Poskytne mi někdo hypotéku, když jsem v insolvenci (oddlužení)? Za jak dlouho po insolvenci (oddlužení) si mohu požádat o hypotéku? Vzala jsem si přítele, který je v insolvenci (oddlužení). Dostaneme hypotéku? Musím vydat dům/byt ke zpeněžení, když půjdu do oddlužení (insolvence)? Ručím svým bytem na hypotéku rodičům, kteří jsou v oddlužení. Mohu o byt přijít? Odpovědi na tyto otázky naleznete níže.

Mám hypotéku a chci vyhlásit osobní bankrot. Přijdu o nemovitost?

Hypotéka v oddluženíV této situaci se nachází dlužník v pozici, kdy má tzv. zajištěného věřitele (banku) se zajištěnou pohledávkou (hypotéka). Zde záleží primárně na rozhodnutí zajištěného věřitele, zda v oddlužení bude chtít zpeněžit předmět zajištění (dům, byt), nebo nebude. Rozhodnutí je pouze na něm.

Zpeněžení nemovitosti v insolvenci závisí na rozhodnutí zajištěného věřitele

Pokud se zajištěný věřitel rozhodne pro zpeněžení předmětu zajištění, je insolvenční správce povinen se jeho pokynem řídit a je povinen provést nezbytné kroky vedoucí k prodeji nemovitosti, která je předmětem zajištění. Výtěžek z prodeje slouží k uspokojení zajištěného věřitele.

Od června roku 2019 platí, že bude-li výtěžek vyšší, než je pohledávka zajištěného věřitele, nezůstává rozdíl mezi výtěžkem a plněním pro zajištěného věřitele (tzv. hyperocha) dlužníkovi. Naopak, hyperochu je správce povinen použít pro uspokojení pohledávek ostatních nezajištěných věřitelů.

Poskytne mi někdo hypotéku, když jsem v insolvenci (oddlužení)?

S největší pravděpodobností ne. Poskytování hypoték lidem v oddlužení není sice zakázáno žádným právním předpisem, banky i nebankovní poskytovatelé ale osobám v insolvenčním řízení hypotéky neposkytují. Důvodem je nízká solventnost těchto osob.

Navíc, zejména bankovní domy neposkytují hypotéky ani osobám po ukončení insolvenčního řízení. A to po dobu nejméně 5 let. Důvodem je to, že tyto osoby jsou i po ukončení insolvenčního řízení povinně ze zákona evidováni v insolvenčním rejstříku právě po dobu 5 let. A evidenci v insolvenčním rejstříku banky vykládají jako nedostatečnou úvěrovou důvěryhodnost pro poskytnutí hypotečního úvěru.

Nelze vyloučit, že se tato praxe v budoucnu změní, zatím se tomu tak nestalo.

Za jak dlouho po insolvenci (oddlužení) si mohu požádat o hypotéku?

Požádat o hypotéku si dlužník po oddlužení může kdykoli. V tomto není nijak omezen. Překážka ale spočívá v přístupu věřitelů k takovýmto žadatelům. Současná praxe je taková, že všechny banky a velká část nebankovních věřitelů neposkytuje hypotéky žadatelům, kteří jsou evidování v insolvenčním rejstříku. A v insolvenčním rejstříku jsou ze zákona evidování i všichni dlužníci, kterým již insolvenční řízení skončilo. A to po dobu 5 let od ukončení insolvenčního řízení.

Žadateli o hypotéku, tedy nezbývá, než individuálně zkoušet žádat u jednotlivých poskytovatelů hypoték a zjišťovat, jak mají nastaveny podmínky pro poskytnutí hypotéky a zda mu hypotéku poskytnou.

Vzala jsem si přítele, který je v insolvenci (oddlužení). Dostaneme hypotéku?

Zákon poskytnutí hypotéky takovémuto manželskému páru nezakazuje. Praxe je ale taková, že hypotéku nedostávají žadatelé, kteří jsou v insolvenčním řízení. I když je tam pouze jeden z žadatelů – manželů. Důvodem je nedostatečná důvěryhodnost žadatelů pro poskytovatele hypotéky z pohledu solventnosti.

Musím vydat dům/byt ke zpeněžení, když půjdu do oddlužení (insolvence)?

Zde existují dvě možnosti v závislosti na tom, je-li nemovitost předmětem zajištění (hypotéka) nebo není.

Prodej zajištěné nemovitosti v insolvenci

Zda nastane prodej zajištěné nemovitosti v oddlužení záleží jen a pouze na zajištěném věřiteli. Je na něm, zda se rozhodne pro zpeněžení předmětu zajištění (prodeji domu/bytu). Toto nelze z pozice dlužníka nijak ovlivnit, maximálně lze nabídnout věřiteli možnost přistoupení dalšího dlužníka, který bude splácet hypotéku vedle dlužníka v oddlužení, nebo převzetí závazku jinou osobou, která bude hypotéku splácet místo dlužníka (tj. změnu v osobě dlužníka).

Jak přistoupení dalšího dlužníka, tak i převzetí závazku je nutno dojednat přímo s věřitelem – bankou. Prvním krokem je obrátit se na banku s dotazem, zda akceptuje přistoupení dalšího dlužníka k závazku z hypotéky, případně převzetí závazku jinou sobou. Vysloví-li s tímto souhlas, zpravidla připraví i potřebnou dokumentaci a nastaví podmínky přistoupení dlužníka nebo převzetí závazku. Jak přistoupení dalšího dlužníka, tak i převzetí závazku jinou osobou v praxi není doprovázeno zrušením zástavy na nemovitosti! Na nemovitosti dlužníka tak nadále vázne zástavní právo a věřitel je nadále zajištěným věřitelem v oddlužení.

Prodej nezajištěné nemovitosti v insolvenci

Není-li nemovitost předmětem zajištění, je dlužník povinen vydat nemovitost ke zpeněžení v případě, kdy v nemovitosti bydlí a současně hodnota obydlí nepřesahuje tzv. referenční hodnotu obydlí stanovenou právními předpisy pro dlužníkovo bydliště.

Dlužník v oddlužení je tedy povinen vydat ke zpeněžení volné nezatížené nemovitosti, v nichž nebydlí a které svou hodnotou přesahují referenční hodnotu obydlí, které se vydávat nemusejí. Referenční hodnotu pro rok 2021 lze zjistit u našich insolvenčních poradců

Ručím svým bytem na hypotéku rodičům, kteří jsou v oddlužení. Mohu o byt přijít?

Vše bude záležet na věřiteli poskytnuté hypotéky. Nejčastěji půjde o banku. Věřitel přichází v případě, kdy hypoteční dlužník požádá o oddlužení, o splátky hypotéky. Dlužník totiž přestává hypotéku platit. V takovémto případě má věřitel pouze možnost přihlásit svou pohledávku do oddlužení, a to jako nezajištěný věřitel, neboť nemovitost vlastní jiná osoba od dlužníka. Anebo může uplatnit zajištění hypotéky v podobě realizace zástavy u zajištěné nemovitosti.

Ručitel musí vydat svou nemovitost ke zpeněžení nebo splácet hypotéku místo dlužníka, který je v oddlužení

V praxi často dochází k tomu, že v uvedených případech je požadováno po vlastníku nemovitosti, aby nemovitost vydal ke zpeněžení (tj. realizoval zástavu). Případně je po něm vyžadováno, aby splácel poskytnutou hypotéku místo dlužníka v oddlužení.

Dohoda s věřitelem, že vlastník nemovitosti bude splácet hypotéku místo dlužníka v oddlužení, je v praxi zpravidla jedinou cestou, jak o nemovitost nepřijít. Opět je třeba připomenout, že i zde záleží na rozhodnutí věřitele z hypotéky, zda takovou dohodu přijme či nikoli. 

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 276 lidem z dluhů ve výši 14 133 990 701 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • PF 2023 AK Mgr. Martin Ludvík
   • PF 2023

    Krásné Vánoce a úspěšný start nového roku 2023! Mějte na paměti, že každá následující minuta je příležitostí k tomu něco změnit. » Jak dodržet novoroční předsevzetí? 💡 

   • Vyšší nezabavitelná částka 2023 je reakcí na životní náklady rodin dlužníků a jejich vyživované osoby
   • Nezabavitelná částka 2023 – vláda schválila zvýšení

    Vláda ve středu 21. 12. 2022 schválila úpravu nezabavitelné částky na rok 2023. Od 1. 1. 2023 se změní také koeficient pro její výpočet. Změna se týká až 700 00 dlužníků. V insolvenci a exekuci jim tak po provedení srážek zůstane více peněz. Když k dlužníkům připočteme i jejich rodiny, bude mít změna přímý dopad na živobytí až 1 500 000 lidí. Nárůst nákladů na energie a bydlení se […]