Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Jak zjistit své dluhy a exekuce?

 V jakých registrech se evidují? V dnešní elektronické době snadno obyčejný člověk ztratí přehled o svých závazcích. Stačí k tomu opravdu málo. Vždyť uzavírání smluv na dálku nebo přes internet je stále častější – pár dnů či týdnů nepozornosti může způsobit ztrátu přehledu o dluzích. Jak zjistit dluhy? Uvádíme přehled dluhů, které se dají zjistit z veřejně přístupných zdrojů, a návod, jak postupovat. Držíme palce.

Jak zjistím, kde všude dlužím? Proč dluhy zjišťovat?

Než se do zjišťování dluhů pustíme, musíme si uvědomit, že nelze zjistit všechny dluhy. Které dluhy se dají zjistit a které ne? Zjistit se dají jen dluhy, které spadají do nějaké evidence. Ať už zákonem založené, nebo založené soukromými subjekty. Ostatní dluhy se dají zjistit pouze tak, že o nich víme. Víme, kdo je naším věřitelem, a můžeme se jej na existenci dluhu a jeho výši dotázat.

Níže se budeme věnovat předně dluhům, které evidenci podléhají. Přehled o dluzích se hodí i při řešení rozvodových či dědických řízení, při sepisu předmanželské smlouvy, k získání úvěrů či hypoték nebo v dalších životních situacích.

Dluhy v exekuci – výpis exekucí z CEE

Jak zjistit dluhy a exekuce? Dluhy jsou vedeny v registru exekucí i v evidenci soudních řízení. Nepanikařte, my vám pomůžeme vyřešit dluhyZačneme nejtěžším kalibrem. Dluhy v exekuci jsou takové dluhy, pro jejichž vymožení byla nařízena exekuce. Výpis exekucí, tj. všechny nařízené a prováděné exekuce, se eviduje v Centrální evidenci exekucí, do níž je umožněn dálkový přístup. V tomto registru exekucí lze na dálku zjistit všechny nařízené nebo provádění exekuce i detail k těmto exekucím.

Výstupem je elektronický výpis z centrální evidence exekucí

Centrální evidenci exekucí vede Exekutorská komora. Přístup do evidence mají všechny subjekty, které se zaregistrují na daném internetovém portále. Mohou pak zjistit, zda proti nim je vedena nějaká exekuce, a pokud ano, mohou dále zjistit i detail o každé vedené exekuci. Nahlížení do Centrální evidence exekucí není zdarma, sazba za jeden dotaz činí 60 Kč. Výstupem je výpis z centrální evidence exekucí. Tento elektronický dokument obsahuje základní informaci, zda je tazatel v evidenci veden, a dále detail každé vedené exekuce. Co je pak v případě zjištění dluhů lepší – exekuce, nebo oddlužení?

Každý soud je povinen vést evidenci všech řízení, které před ním byly nebo jsou vedeny. Tazatel má právo získat od soudu informace o všech exekučních řízeních, kterých byl nebo je účasten. Výpisem z evidence vedených soudních řízení se dají zjistit nejen všechny probíhající nebo ukončená soudní řízení, kterých byl tazatel účasten, ale i podrobnosti ohledně věřitelů a žalovaných dluhů tazatele.

Chci konzultaci zdarma

Evidenci soudních řízení vedou všechny soudy

Jelikož platí pravidlo, že žalovaný je zpravidla žalován u soudu, v jehož obvodu působnosti se zdržuje, zjistíme nejvíce dotazem na obecný okresní a krajský soud tazatele. Dotaz se provádí písemnou žádostí o výpis z evidence vedených soudních řízení. Výstupem, který tazatel obdrží, je přehled o všech řízeních, u nichž byl nebo je tazatel účastníkem řízení. Výstup obsahuje i údaje o protistranách, tedy věřitelích, stejně jako obsahuje další užitečné podrobnosti, například i formace o zahájených exekučních řízeních.

Svou nepříznivou finanční situaci je vhodné probrat pouze se zkušenými odborníkyJe výhodnější oddlužení, nebo exekuce?

V exekuci i oddlužení se nakládá s majetkem, nemovitostmi i financemi dlužníka rozdílně. Insolvence v tomto směru přináší řadu výhod, zejména pak v případě zadlužení manželů. Přesto je každý případ individuální a vždy záleží na konkrétní finanční, rodinné i osobní situaci klienta. » Srovnání výhod a nevýhod exekuce vs. oddlužení

Dluhy v bankovním registru a nebankovním registru (BRKI a NRKI)

Další dluhy, které se dají zjistit, jsou dluhy evidované v Bankovním registru klientských informací (BRKI) nebo v Nebankovním registru klientských informací (NRKI). Bankovní registr obsahuje údaje o vztazích mezi klienty a bankami či stavebními spořitelnami, nebankovní registr pak obsahuje informace o úvěrových produktech klientů leasingových společností, společností poskytujících spotřebitelské úvěry a faktoringových společností.

Elektronický výpis dluhů a dalších informací získáte po registraci a úhradě poplatku

Z obou registrů, tedy z obou evidencí, lze zjistit informace dálkově, dotazem provedeným elektronicky. K podání dotazu lze použít například portál Kolikmam.cz, kde tazatel, opět po registraci a úhradě poplatku za pořízení výpisu z evidence, obdrží výpis obsahující informace, jaké dluhy banky a nebankovní společnosti k jeho osobě evidují, jaké jsou aktuální dlužné částky, případně kolik činí částky po splatnosti.

Dluhy v registru SOLUS

Další evidenci dluhů obsahuje registr sdružení SOLUS. SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob sdružujícím řadu významných společností, které spotřebitelům poskytují úvěrové, leasingové, platební, komunikační i jiné finanční služby. SOLUS vede několik registrů obsahujících negativní informace o spotřebitelích, kteří neplní své závazky, nebo o to nemají zájem.

O výpis z registrů SOLUS lze požádat opět dálkové, nejnověji pomocí služby Nejsemdluznik.cz, jež po registraci tazatele a uhrazení poplatku poskytne tazateli výpis z registru SOLUS. Tento výpis opět obsahuje údaje o všech aktuálních i minulých dluzích tazatele, jejich výši, případně nedoplatcích na nich.

Ostatní dluhy u státních organizací

Mezi dluhy, které lze zjistit, patří i dluhy u státních a jiných veřejně právních institucí. Patří mezi ně Finanční úřad, Celní správa, Česká správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny – zejména ty, u nichž měl tazatel v minulosti vedeno veřejné zdravotní pojištění.

Přímým dotazem na každou z uvedených institucí získá tazatel informaci o tom, zda je u dotazované instituce veden jako dlužník, a pokud ano, obdrží i informace o dluhu, jeho povaze, výši a podmínkách splatnosti. V praxi jsou častými tazateli u uvedených institucí zejména osoby samostatně výdělečně činné.

Chci konzultaci zdarma

Jak pracovat s informacemi o dluzích?

Zjistit dluhy zdarma lze pouze vlastním úsilím a pečlivou evidencí svých úvěrových písemností.Poté, co tazatel získá všechny dostupné informace o dluzích, musí informace pečlivě zpracovat. Dluhy tazatele totiž často bývají uvedeny ve výstupech z několika evidencí. Například bankovní úvěr bude uveden ve výstupu z BRKI, může být uveden ve výstupu ze SOLUS. Pokud je tazatel žalován, bude soudní řízení o dluhu dále uvedeno ve výpisu ze soudu. A konečně při exekuci bude dluh uveden i ve výpisu z Centrální evidence exekucí. Výpis dluhů je třeba tedy vytřídit.

Jak zjistit dluhy zdarma? Zjišťování dluhů není snadné

Zjistit dluhy zdarma lze pouze vlastním úsilím, a přesto třeba CEE je s poplatkem. Zpracování informací zahrnuje porovnání výpisů dluhů ze všech výstupů, identifikaci dluhů a věřitelů, srovnání údajů o dluzích z jednotlivých evidencí a určení aktuální výše dlužné částky u každého dluhu. Zpracování získaných informací je obtížná disciplína, které by měl tazatel věnovat velkou pozornost. Popsaným postupem získá tazatel aktuální seznam svých dluhů, včetně jejich výše, s údaji o stavu jejich vymáhání.

Rádi vám pomůžeme zjistit vaše dluhy a exekuce

Zjišťování všech dluhů není snadné a bude stát tazatele spoustu času. Nikdo vám nezvedá telefon, neodpovídá na maily a exekutoři se s vámi nebaví? Pokud chcete dluhy rychle vypátrat a mít jistotu, že zjistíte nejlépe vše, rádi vám pomůžeme. Nemusíte složitým postupem zbytečně trávit čas. Se zjišťováním dluhů máme bohaté zkušenosti a přesně víme, jak nejlépe postupovat. Stačí se obrátit na naše insolvenční poradce, kteří s vámi celý proces podrobně proberou. Osobně na schůzce nebo online z pohodlí domova.

Co s dluhy a exekucemi?

Zjistili jste, že máte dluhy a kolik to dělá. Co teď s dluhy, aby nekonečně nenarůstaly? Vyhlaste osobní bankrot neboli oddlužení. Jedná se o jedinou legální cestu k osvobození se od dluhů i exekucí, které není z čeho splácet. Je to pro vás to nejlepší řešení? Poradíme zdarma telefonicky na čísle 777 722 822, prostřednictvím mailu, chatu nebo osobně.

Dluhy lze řešit také na dálku online, i když žijete v zahraničí a do České republiky se nedostanete.

Užitečné odkazy: Centrální evidence exekucí (CEE), Bankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovním registr klientských informací (NRKI), registr sdružení SOLUS, seznam členů sdružení SOLUS, Kolikmam.cz, Nejsemdluznik.cz

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.