Volejte zdarma 800 11 44 11
Vyhledávání

Lze o oddlužení požádat i se sociálními dávkami?

Můžu o oddlužení požádat i se sociálními dávkami? Které sociální dávky jsou pro oddlužení použitelné a které nikoli? Mám v insolvenci nárok na sociální dávky nebo o ně přijdu? Můžu do oddlužení, když jsem na úřadu práce? Odpovědi na tyto otázky naleznete níže.

Ano, i se sociálními dávkami lze o oddlužení požádat. Pro potřeby posouzení splnění podmínek pro povolení oddlužení se sociální dávky považují za příjem, ze kterého lze provádět srážky pro potřeby oddlužení. V podstatě tak stačí, aby byly sociální dávky dostatečně vysoké, a to alespoň tak, aby byly splněny podmínky pro povolení oddlužení. Je ovšem nutno rozlišovat, o jaké sociální dávky se jedná. Z některých se srážky pro potřeby oddlužení provádět smějí, z jiných nikoli.

Které sociální dávky jsou pro oddlužení použitelné a které nikoli?

Sociální dávky nepodléhající režimu provádění srážek pro potřeby oddlužení jsou:

  • peněžité dávky státní sociální péče (tj. příspěvek na péči v jakékoli formě),
  • dávky pomoci v hmotné nouzi (tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádní okamžitá pomoc),
  • příspěvek na bydlení,
  • dávky státní sociální podpory vyplácené jednorázově (tj. porodné a pohřebné),
  • dávky pěstounské péče vyplácené jednorázově (tj. příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla a příspěvek při ukončení pěstounské péče).

Ostatní sociální dávky mohou být pro potřeby oddlužení (tj. pro provádění srážek z nich pro splátky věřitelům) použity. Mezi příjmy, které lze pro potřeby oddlužení použít samozřejmě náleží i podpora v nezaměstnanosti. 

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Mám v insolvenci nárok na sociální dávky nebo o ně přijdu?

Oddlužení nebo samo insolvenční řízení o oddlužení neruší nárok na výplatu žádné ze sociálních dávek. Dlužníkovi v oddlužení tedy zůstávají všechny sociální dávky.

Výjimkou jsou případy, kdy dlužník potřebuje pro oddlužení doplnit své příjmy o příjmy další. A to pro to, aby splnil podmínku minimálního plnění věřitelům v oddlužení, kterou stanoví insolvenční zákon.

Doplnění se děje formou smlouvy darovací či smlouvy o důchodu, kdy se další osoba zaváže, že bude přispívat dlužníkovi po dobu oddlužení finanční částkou tak, aby podmínku minimálního plnění věřitelům, stanovenou pro povolení oddlužení, splnil.

Potíž je v tom, že toto dodatečné plnění, poskytované jen a pouze po potřeby oddlužení a splnění podmínky minimálního plnění věřitelům v něm, považují některé orgány státní správy za příjem dlužníka. A jeho obdržením může dlužník ztratit nárok na některé ze sociálních dávek. Typicky takto postupuje Úřad práce při vyplácení podpory v nezaměstnanosti. 

Nejste si jistí, zda splňujete podmínky pro oddlužení? Spočítat si jej můžete na naší kalkulačce ZDE.

§ 317 občanského soudního řádu

(2) Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče

§ 299 občanského soudního řádu

(1) Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou

a) náhrada mzdy nebo platu,

b) nemocenské 80b),

c) peněžitá pomoc v mateřství 80b),

d) důchody,

e) stipendia,

f) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,

g) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání,

h) peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,

i) náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,

j) dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku,

k) výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů,

l) příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.

Tíží vás dluhy a exekuce? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Potřebujete poradit s oddlužením či snížením splátek?

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Pomohli jsme 11 127 lidem z dluhů ve výši 11 381 431 989 Kč.

Kalkulátor oddlužení

Najít řešení
Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!

Kontaktujte svého poradce

Zvolte kraj
Napište nám 800 11 44 11

Novinky

S oddlužením pomáháme stále – ONLINE

Nemusíte se obávat! I v situaci s omezeními způsobenými koronavirem jsme vám neustále k dispozici! Využijte uvolněný čas k přípravě dokumentů. Jste již v oddlužení? Přečtěte si, zda mají krizová opatření vlády při epidemii dopad na průběh vašeho oddlužení

Pomáhejte s námi lidem!

Hledáme posilu do našeho týmu insolvenčních specialistů. Pokud vás zajímá oblast oddlužení a hledáte přátelský kolektiv, pak jste zde správně.