777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Lze o oddlužení požádat i se sociálními dávkami?

Můžu o oddlužení požádat i se sociálními dávkami? Které sociální dávky jsou pro oddlužení použitelné a které nikoli? Mám v insolvenci nárok na sociální dávky nebo o ně přijdu? Můžu do oddlužení, když jsem na úřadu práce? Odpovědi na tyto otázky naleznete níže.

Ano, i se sociálními dávkami lze o oddlužení požádat. Pro potřeby posouzení splnění podmínek pro povolení oddlužení se sociální dávky považují za příjem, ze kterého lze provádět srážky pro potřeby oddlužení. V podstatě tak stačí, aby byly sociální dávky dostatečně vysoké, a to alespoň tak, aby byly splněny podmínky pro povolení oddlužení.

Je ovšem nutno rozlišovat, o jaké sociální dávky se jedná. Z některých se srážky pro potřeby oddlužení provádět smějí, z jiných nikoli.

Které sociální dávky jsou pro oddlužení použitelné a které nikoli?

Sociální dávky nepodléhající režimu provádění srážek pro potřeby oddlužení jsou:

 • peněžité dávky státní sociální péče (tj. příspěvek na péči v jakékoli formě),
 • dávky pomoci v hmotné nouzi (tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádní okamžitá pomoc),
 • příspěvek na bydlení,
 • dávky státní sociální podpory vyplácené jednorázově (tj. porodné a pohřebné),
 • dávky pěstounské péče vyplácené jednorázově (tj. příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla a příspěvek při ukončení pěstounské péče).

Ostatní sociální dávky mohou být pro potřeby oddlužení (tj. pro provádění srážek z nich pro splátky věřitelům) použity. Mezi příjmy, které lze pro potřeby oddlužení použít samozřejmě náleží i podpora v nezaměstnanosti. 

Mám v insolvenci nárok na sociální dávky nebo o ně přijdu?

Oddlužení nebo samo insolvenční řízení o oddlužení neruší nárok na výplatu žádné ze sociálních dávek. Dlužníkovi v oddlužení tedy zůstávají všechny sociální dávky.

Výjimkou jsou případy, kdy dlužník potřebuje pro oddlužení doplnit své příjmy o příjmy další. A to pro to, aby splnil podmínku minimálního plnění věřitelům v oddlužení, kterou stanoví insolvenční zákon.

Navýšení příjmů pomocí darovací smlouvy

Doplnění se děje formou smlouvy darovací či smlouvy o důchodu, kdy se další osoba zaváže, že bude přispívat dlužníkovi po dobu oddlužení finanční částkou tak, aby podmínku minimálního plnění věřitelům, stanovenou pro povolení oddlužení, splnil.

Potíž je v tom, že toto dodatečné plnění, poskytované jen a pouze po potřeby oddlužení a splnění podmínky minimálního plnění věřitelům v něm, považují některé orgány státní správy za příjem dlužníka. A jeho obdržením může dlužník ztratit nárok na některé ze sociálních dávek. Typicky takto postupuje Úřad práce při vyplácení podpory v nezaměstnanosti. 

Nejste si jistí, zda splňujete podmínky pro oddlužení? Spočítejte si to v naší kalkulačce oddlužení

§ 317 občanského soudního řádu

(2) Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče

§ 299 občanského soudního řádu

(1) Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou

a) náhrada mzdy nebo platu,

b) nemocenské 80b),

c) peněžitá pomoc v mateřství 80b),

d) důchody,

e) stipendia,

f) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,

g) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání,

h) peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,

i) náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,

j) dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku,

k) výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů,

l) příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 276 lidem z dluhů ve výši 14 133 990 701 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • PF 2023 AK Mgr. Martin Ludvík
   • PF 2023

    Krásné Vánoce a úspěšný start nového roku 2023! Mějte na paměti, že každá následující minuta je příležitostí k tomu něco změnit. » Jak dodržet novoroční předsevzetí? 💡 

   • Vyšší nezabavitelná částka 2023 je reakcí na životní náklady rodin dlužníků a jejich vyživované osoby
   • Nezabavitelná částka 2023 – vláda schválila zvýšení

    Vláda ve středu 21. 12. 2022 schválila úpravu nezabavitelné částky na rok 2023. Od 1. 1. 2023 se změní také koeficient pro její výpočet. Změna se týká až 700 00 dlužníků. V insolvenci a exekuci jim tak po provedení srážek zůstane více peněz. Když k dlužníkům připočteme i jejich rodiny, bude mít změna přímý dopad na živobytí až 1 500 000 lidí. Nárůst nákladů na energie a bydlení se […]