777 722 822 Stačí
prozvonit
 

Jak je to s daňovými bonusy a přeplatky na daních v oddlužení? Musím je přiznat?

Patří daňové bonusy mezi příjmy pro oddlužení? Dostanu zpět přeplatek daně, když jsem v insolvenci? Patří vratka (přeplatek) na daních mezi příjmy pro srážky v oddlužení? Musím přeplatek na daních předat insolvenčnímu správci? Pošle přeplatek na daních insolvenčnímu správci můj zaměstnavatel, nebo to musím udělat já? Odpovědi na tyto otázky naleznete níže.

Patří daňové bonusy mezi příjmy pro oddlužení?

Daňové bonusy v oddlužení

Nepatří. Daňový bonus je od 24. 4. 2020 uveden mezi pohledávkami, vůči nimž nelze vést výkon rozhodnutí nebo exekuci. Daňový bonus tak nelze zahrnout mezi příjmy dlužníka k provádění srážek ze mzdy pro splátky pro oddlužení splátkovým kalendářem.

Pokud je daňový bonus vyplácen jednorázově, například při daňovém zúčtování, pak tento taktéž zůstává k dispozici dlužníkovi.

Daňový bonus nepodléhá ani exekuci (nelze jej postihnout srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů), ani přikázáním pohledávky v exekuci.

Dostanu zpět přeplatek daně, když jsem v insolvenci?

Přeplatek na dani sice bude dlužníkovi v insolvenci (oddlužení) vyplacen, nicméně tento je povinen použít jej jako mimořádný příjem na mimořádné splátky nezajištěným věřitelům. Důvodem je okolnost, že přeplatek je vlastně příjem dlužníka, který mu byl sražen pro splnění daňové povinnosti, která následně nenastala. Dlužník předá správci tento přeplatek poukázáním částky odpovídající vrácenému přeplatku na daních na účet majetkové podstaty.

Pozor. Dojde-li k tomu, že dlužník přeplatek daně (tedy peníze) použije na úhradu svých potřeb, bude jej po něm správce přesto požadovat, a dlužník je povinen odpovídající finanční částku správci zaslat! Nesplnění této povinnosti je nutno považovat za neplnění povinností dlužníkem v oddlužení, pro něž může být oddlužení dlužníkovi zrušeno.

Patří vratka (přeplatek) na daních mezi příjmy pro srážky v oddlužení?

Ano, patří. Je-li vrátka či přeplatek na daních zaúčtován a obsažen v pravidelném měsíčním příjmu dlužníka, podléhá tento standardně prováděným srážkám z příjmů pro potřeby oddlužení a bude v rámci těchto srážek i odeslán správci k rozdělení mezi nezajištěné věřitele.

Je-li vratka či přeplatek na dani zaslán dlužníkovi odděleně mimo pravidelný měsíční příjem, je dlužník povinen jej zaslat insolvenčnímu správci jako mimořádný příjem.

Musím přeplatek na daních předat insolvenčnímu správci?

Ano, přeplatek na daních je třeba zaslat insolvenčnímu správci na účet majetkové podstaty. Pošle přeplatek na daních insolvenčnímu správci můj zaměstnavatel, nebo to musím udělat já? Pokud je přeplatek na daních zúčtován ve mzdě dlužníka, je automaticky předmětem srážek ze mzdy prováděných pro potřeby oddlužení plátcem mzdy (zaměstnavatelem). V tomto případě není třeba nijak reagovat, správce dostane přeplatek v rámci pravidelně prováděných srážek.

Jiná situace je, pokud je vratka poukázána na účet dlužníka. Například při podávání daňového přiznání dlužníkem. Zde většinou přeplatek zasílá zpět dlužníkovi na jeho účet odpovídající finanční úřad. V takovémto případě je dlužník povinen zaslat přeplatek insolvenčnímu správci na účet majetkové podstaty.

§ 412 insolvenčního zákona

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení
(1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen

a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,

b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; za mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy

Zajímají vás jiné záležitosti, se kterými se potýkáte v insolvenčním řízení? Máte problémy a potřebujete právní pomoc? Stačí se obrátit na zkušené insolvenční poradce.

  Potřebujete pomoci? Napište nám!

  Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822.
  PSČ nám dovolí, aby vám rovnou zavolal specialista na oddlužení z vašeho okolí. Pracujeme i online.

  Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pomohli jsme 15 276 lidem z dluhů ve výši 14 133 990 701 Kč.

  Kalkulátor oddlužení

  • Jste zadlužení? Nestíháte splácet? Můžeme vám pomoci!
  • Najít řešení

  Kontaktujte svého poradce

  Novinky

   • PF 2023 AK Mgr. Martin Ludvík
   • PF 2023

    Krásné Vánoce a úspěšný start nového roku 2023! Mějte na paměti, že každá následující minuta je příležitostí k tomu něco změnit. » Jak dodržet novoroční předsevzetí? 💡 

   • Vyšší nezabavitelná částka 2023 je reakcí na životní náklady rodin dlužníků a jejich vyživované osoby
   • Nezabavitelná částka 2023 – vláda schválila zvýšení

    Vláda ve středu 21. 12. 2022 schválila úpravu nezabavitelné částky na rok 2023. Od 1. 1. 2023 se změní také koeficient pro její výpočet. Změna se týká až 700 00 dlužníků. V insolvenci a exekuci jim tak po provedení srážek zůstane více peněz. Když k dlužníkům připočteme i jejich rodiny, bude mít změna přímý dopad na živobytí až 1 500 000 lidí. Nárůst nákladů na energie a bydlení se […]