Potřebujete poradit? 777 722 822 • Stačí prozvonit, zavoláme zpět!

Novela insolvenčního zákona platná od 1. 6. 2019

Novela insolvenčního zákona platná od 1. 6. 2019 s sebou přinesla spoustu změn nejen pro dlužníky. Patří mezi nejvýraznější události v oblasti oddlužení. Čeho se po 13 letech (od roku 2006) dosáhlo?

K účinnosti další chystané novely, kterou během roku 2023 média opakovaně připomínala, prozatím nedošlo. Protože jsou nová pravidla oddlužení stále velkým otazníkem, doporučujeme řešit dluhy již nyní a zbytečně nečekat.

Dlužníci a nová pravidla oddlužení – co přinesla novela insolvenčního zákona 2019

Pravidla pro povolení oddlužení platná po novele 2019

Novela z roku 2019 již neobsahuje 30% podmínku uspokojení věřitelů. Nicméně dlužník musí po dobu 5 let, tedy po celou dobu oddlužení, vynaložit k uspokojení pohledávek svých věřitelů maximální úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat. Po celou dobu se musí chovat korektně a plnit své povinnosti (pracovat a o práci usilovat, zpeněžit dědictví či dar a použít jako mimořádné příjmy, předkládat přehled o příjmech 2× ročně, nezatajovat žádný ze svých příjmů, nezvýhodňovat věřitele a nepřijímat nové závazky).

Podmínkou pro povolení oddlužení je schopnost dlužníka v průběhu oddlužení uhradit tzv. „superprioritní pohledávky“. Mezi podmínky oddlužení se řadí:

1. Hotové výdaje a odměna insolvenčního správce (měsíční záloha na ně)

Dlužník musí být po celou dobu oddlužení schopen hradit svým věřitelům minimálně stejnou částku jako insolvenčnímu správci. Odměna insolvenčního správce včetně náhrady výdajů činí měsíčně 1 089 Kč při oddlužení jednotlivce, 1 634 Kč při společném oddlužení manželů.

2. Odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení

Odměna za sepis činí dle insolvenčního zákona u jednotlivce 4 840 Kč a 7 260 Kč při společném návrhu manželů. Jednotlivec tedy musí hradit minimální měsíční splátku ve výši 2 178 Kč, manželé splátku ve výši 3 268 Kč (dvojnásobek odměny insolvenčního správce) a zároveň musí splátky v oddlužení pokrýt odměnu za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení. Za 5 let trvání oddlužení jednotlivec uhradí minimálně celkem 135 520 Kč (1 089 Kč × 2 × 60 + 4 840 Kč), manželé 203 340 Kč (1 634 Kč × 2 × 60 + 7 260 Kč).

3. Běžné výživné

Jedná se o výživné stanovené rozsudkem nebo dohodou rodičů schválenou soudem. V této podmínce není zahrnuto dlužné výživné, počítá se s tím, kolik má dlužník aktuálně platit. V případě, že je dlužníkovi stanovena povinnost hradit výživné, je pro trvání oddlužení nezbytné, aby byl schopen hradit splátky v oddlužení ve výši rovnající se součtu dvojnásobku odměny insolvenčního správce a výživného. V případě jednotlivce, který má povinnost hradit výživné ve výši 3 000 Kč, bude požadovaná minimální splátka 2 178 Kč + 3 000 Kč, celkem tedy 5 178 Kč.

Důvody pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení

Důvodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení může být nejen neschopnost dlužníka uhradit povinnou minimální měsíční splátku (superprioritní pohledávky), ale také následující okolnosti:

  • Dlužník podáním návrhu sleduje nepoctivý záměr – pokud není dlužníkovi povoleno oddlužení z důvodu nepoctivého záměru (převod majetku na třetí osobu, nezodpovědný přístup vůči věřitelům, zadlužování na poslední chvíli), nemůže o oddlužení požádat znovu po dobu dalších 5 let.
  • Lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.
  • Oddlužení nebude mít dlužník povoleno v případě, pokud již oddlužením úspěšně prošel a získal osvobození před méně než 10 lety (tzn. znovu může oddlužení využít až po 10 letech).
  • Nově bude dlužník omezen v případě opětovného podávání návrhu k soudu. Pokud návrh k soudu podá a následně vezme zpět, nový návrh bude moci podat nejdříve za 3 měsíce. Důvodem je současné zneužívání a opětovné podávání návrhů stále dokola, aby se dlužníci vyhnuli exekucím. Pokud návrh podá dříve, soud jej automaticky zamítne.

Způsoby oddlužení

Od 1. 6. 2019 jsou možné dva způsoby oddlužení. Zpeněžení majetkové podstaty, nebo plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Nově se již vždy prodává majetek dlužníka (auta, elektronika, chaty). Dlužník nebude povinen vydat ke zpeněžení pouze své obydlí, ledaže jeho hodnota přesahuje hodnotu určenou násobkem částky na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti (částka na zajištění bydlení – vyhláška Ministerstva spravedlnosti).

Jak být úspěšně oddlužen a získat osvobození od soudu?

Dlužník bude mít tři varianty, jak osvobození získat. Za 3 roky splatí 60 % dluhů, nebo za 5 let splatí 30 % dluhů, nebo verdikt o osvobození vydá po 5 letech soud podle zprávy insolvenčního správce. Správce bude soudu referovat, zda dlužník po celou dobu oddlužení plnil vše, co měl (zda vynaložil maximální úsilí k uspokojení věřitelů, nevzal si další dluhy, pravidelně jej informoval o změnách a důležitých skutečnostech, choval se slušně a čestně, nic nezatajil, vše přiznal atd.). Soud podle toho rozhodne, zda osvobození dlužníkovi přizná.

Vložte svou budoucnost do rukou zkušených, kteří s vámi budou po celou dobu oddlužení

Pokud se rozhodnete pro oddlužení, buďte obezřetní. Jedná se o složitou záležitost a pro zpracování návrhu na povolení oddlužení doporučujeme využít zkušeného odborníka. Také je velice důležité, abyste jej měli po boku i nadále. Za pár dní, měsíců či let může v oddlužení nastat jakýkoliv problém a nebudete se mít na koho obrátit. Co se může stát a s čím budete potřebovat pomoci? Přijdete o práci nebo ji změníte, narodí se vám dítě či v horším případě umře blízká osoba a vy něco zdědíte. Soud po vás bude požadovat všechny skutečnosti doložit. Jak budete postupovat? Kdo vám poradí? Za více než 10 let zkušeností s insolvencemi víme, že se s vámi již nikdo bavit nebude. A to je velmi smutné!

Naše advokátní kancelář je s klienty po celou dobu oddlužení! Kdykoliv se na nás mohou obrátit a to je pro ně velice přínosné. Nikdy na to nejsou sami.

Rádi byste se dozvěděli, jak to bude s vaším případným oddlužením? Zeptejte se zdarma na to, co vás zajímá! Držíme palce!   

    Potřebujete pomoci?

    Pro objednání konzultace zdarma nám napište nebo zavolejte 777 722 822. Pracujeme i online. Díky PSČ vás kontaktuje odborník přímo z vašeho okolí.

    Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů.